PRAZNOVSZKY  MIHÁLY

 irodalomtörténész, muzeológus

 

          1946. november 29-én született Salgótarjánban. Szülei.: Praznovszky Mihály műszerész,  és Szaniszló Ilona varrónő. Nős, felesége Putz Judit a veszprémi megyei könyvtár könyvtárosa. Gyermekeik.: Bence (1972), Janka (1975), és Dániel (1982).

Iskolái: -1965- Madách Imre Gimnázium, Salgótarján,

            -1971 Debreceni Tanítóképző Intézet, népművelés-könyvtár szak,

   -1978 ELTE BTK, könyvtár – történelem szak,

   -1981 egyetemi doktor.

Tudományos fokozatai: - 2000. az irodalomtudományok kandidátusa.

Életpályája: -1976-tól 1982-ig igazgató a szécsényi Kubinyi Ferenc     Múzeumban.

  -1982-1987. a Nógrád Megyei, és

  -1987-1993-as években a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság vezetője.

-1993-2000. között a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Titulusok: 1993-tól a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, és a Mikszáth Kálmán Társaság elnöke, óraadó az ELTE Irodalomtörténeti Tanszékén.

Kutatási területei: Madách Imre és Mikszáth Kálmán.

Kitüntetései: -1987. Toldy Ferenc díj.

   -1994. Madách díj.   

                             -1997. Gizella díj.

  -1999. Pro Urbe Salgótarján és 1999. Veszprém Megyéért.

Müvei:

Nógrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1846-1978. Salgótarján, 1982.

 Madách és Nógrád a reformkorban. Salgótarján, 1985.

 Nógrádi Mikszáth- lexikon. Salgótarján, 1991.

 Két költő egy szekéren. Madách és Arany sztregovai találkozása. (Kovács Sándor Ivánnal) Salgótarján, 1994.

 Menyői Tolvay Ferenc végrendelete. (Társszerző) Veszprém, 1995.

 Tájirodalom. (Tanulmánykötet a táj és az irodalom kapcsolatáról.) Veszprém, 1996.

 Az öregbatár utasai. Tanulmányok Mikszáth Kálmánról. Bp.: 1979.

 A szellemdiadal ünnepei. A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. Század közepén. Bp., 1998.

 Mikszáth Kálmán. Bp., 1999.

 Veszprém anno…Veszprém, 2000.

Közreműködő:

Madách Imre: Lantvirágok (facsimile kiadás). Salgótarján, 1983.

Madách Imre: Az ember tragédiája. (Az első kiadás facsimiléje.) Salgótarján, 1983.

 Mikszáth Kálmán: Az én jeles mondatom. Aforizmagyűjtemény. Bp., 1993.

 Új kiadása: 1999.- Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak – Jó palócok (Szerkesztő , utószó). Bp., 1993.

 Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon.    (szerk., utószó). Bp., 1994

 Mikszáth Kálmán: Új Zrinyiász. (Szerkesztő, utószó). Bp., 1994.

Az ember tragédiája fordításai. Bp., 1995.

 Az utolsó boldog író. Magyar írók esszéi Mikszáth Kálmánról. Bp., 1997.

 A Balaton dicsérete. Balatonfüred, 1999.

 A Sipsirica és más elbeszélések. Bp., 1999.

 Magyarország lovagvárai regékben és más történelmi elbeszélések. Bp., 2000.

  Magyar Irodalomtörténeti Atlasz. Bp., 2000.

          Könyvsorozatok szerkesztése:

Nógrádi irodalmi ritkaságok (1983-1985 öt kötet). (Benne Ferenczy Teréz, Madách Imre, Komjáthy Jenő, Szontagh Pál              művei).

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára (1990-től eddig tizenöt kötet),

Krúdy Gyula-kiskönyvtár (1990-től eddig kilenc kötet),

Pápai diákok (1999-től tizenegy kötete jelent meg).

1986-1987-ben a Palócföld,

1988-1989-ben a Horizont főszerkesztője.

Egyéb munkái: közel 500 tanulmánya, cikke jelent meg a múzeumi évkönyvekben, tanulmánykötetekben, emlékkönyvekben.

 

Rendszeresen publikál az alábbi folyóiratokban:

Palócföld, Új Horizont, Irodalomismeret, Irodalomtörténeti Közlemények, Irodalomtörténet, Magyar Tudomány, Árgus, Pannon     Tükör, Alföld, Magyar Könyvszemle, História, Veszprémi Szemle, Somogy, Credo, Lyukasóra, Magyar Múzeumok, Honismeret, Limes stb.

 1976-tól folyamatosan interjúk, ismertetések, recenziók napilapokban és folyóiratokban.

Lakhelye: 8248 Nemesvámos, Fészek u 35.

 

 Művei: (önálló és társszerzői)   /Forrás: MNB- Könyvek

 

Szontagh Pál válogatott írásai / Praznovszky Mihály (összeáll.)

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., 1985 [!1988]

73 p.

Sorozat:

Nógrádi irodalmi ritkaságok

 

 

Teleki és kora : Szirák, 1985. november 12-13. / Praznovszky Mihály (szerk.); Rozsnyói Ágnes (szerk.)

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., 1987

176 p.

Sorozat:

Discussiones Neogradienses

Tartalom:

Teleki László és a vármegyék 1861-ben / Praznovszky Mihály//  117-139.

 

 

Három évtized / Praznovszky Mihály (társsz.)

Salgótarján: TIT M. Szerv., 1986 [!1987]

163 p.

Sorozat:

Nógrádi fórum,.

Az ötvenes évek Nógrádban / Praznovszky Mihály//  24-34.

 

 

Szécsény az emlékezés hitelével / Praznovszky Mihály (összeáll.)

Szécsény: M. Mezőgazd. Múz. Baráti Körének Szécsényi Helyi Csop., 1986 [!1987]

182 p.

Sorozat:

Szécsényi honismereti kiskönyvtár,

 

Kádár János elvtárs látogatása Nógrád megyében 1986. július 24-én / Praznovszky Mihály (összeáll.)

Salgótarján: Nógrádi Múz., 1986 [!1987].- 130 p

 

 

Magyar és török végvárak, 1663-1684 : [Tudományos tanácskozás előadásai, Noszvaj, 1984. okt. 18-19.]

Eger: Dobó Vármúz., 1985 [!1986]

314 p.

Sorozat:

Studia Agriensia,

Nemesi magatartásformák a török kiűzésének idején / Praznovszky Mihály//  69-85.

 

 

Nógrádi történeti évkönyv, 1985

Salgótarján: M. Tört. Társ. Nógrád M. Csop.: Nógrádi Múz., 1985 [!1986]

179 p.

A nógrádi sajtó 1945-1948 között / Praznovszky Mihály//  64-80.

 

Emlékülés felszabadulásunk negyvenedik évfordulóján : Salgótarján, 1984. december 19.

Salgótarján: [MSZMP Nógrád M. Biz.], [1985]

211 p.

Nógrád megye 1945 utáni története kutatásának néhány kérdéséről / Praznovszky Mihály//  12-29.

 

Magyarország társadalma a török kiűzésének idején : Szécsény, 1983. április 6-8.

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., 1984

131 p.

Sorozat:

Discussiones NeogradiensesEgy köznemesi életút szakaszai : Menyői Tolvay Ferenc: sors és lehetőség. / Praznovszky Mihály//  113-130.

 

 

Nógrád megye sajtótörténete, 1846-1919 / Praznovszky Mihály

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., 1985

71 p.

Sorozat:

Múzeumi értekező

 

V. Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1984. november 20-21.

Veszprém: MTA Veab, 1985

309 p.

A nógrádi céhes iparról az új kutatások tükrében / Praznovszky Mihály//  142-152.

 

Madách-emlékszám

 [Balassagyarmat]: Madách Vár.-Jár. Kvt., 1983 [!1984]

60 p.

Kézirat ; A Balassagyarmati honismereti híradó.

Szontagh Pál / Praznovszky Mihály//  35-51.

 

Nógrádi képcsarnok / Madách Imre

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., 1984

62 p.Sorozat:

Nógrádi irodalmi ritkaságok, ISSN 0231-4452; 3.

Epigrammák

Közreműködők:

Praznovszky Mihály (bev.)

 

 

Komjáthy Jenő válogatott versei

Szécsény [!Salgótarján]: Nógrád M. Múz. Ig., 1984

59 p.: ill.; 20 cm

Sorozat:

Nógrádi irodalmi ritkaságok

Közreműködők:

Praznovszky Mihály (bev.)

 

 

Hadsereg és társadalom

Bp.: Lapk. Váll., 1984

67 p.

Sorozat:

A História,

Vitam et sanguinem Nógrádban / Praznovszky Mihály//  28-29.

 

 

Szécsény, műemlékek Praznovszky Mihály

[Bp.]: Tájak, Korok, Múzeumok, 1984

[16] p

Sorozat:

Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára

 

 

Azonosító:

160 éve született Madách Imre, 100 éve mutatták be Az ember tragédiáját

Salgótarján: Nógrád m. Tcs. V. B., [1983]

64 p.

Sorozat:

A Palócföld,

Országgyűlési választások 1848 nyarán Nógrádban : Egy vonás a politikus Madách arcképéhez. / Praznovszky Mihály//  10-15.

 

 

 

Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum /  Praznovszky Mihály

[Bp.]: Tájak, Korok, Múzeumok, 1981

 [16] p.: ill.; 17 cm

Sorozat:

Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X; 82.

 

 

 szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum állandó kiállításai

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., [1980]

43 l.

Domonkos Alajos (szerk.); Hably Lilla (közrem.); Hably Lilla; Praznovszky Mihály; Soós Virág; Vásárhelyi Tamás

Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján) (közread.)

 

 

Vezető a Munkásélet Nógrádban a XIX-XX. században című állandó történeti kiállításhoz : Munkásmozgalmi Múzeum, Salgótarján

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Ig., [1980]

22 p., [7] t.

Közreműködők:

Horváth István (rend.); Balázs László (rend.); Kriskó Lajosné (rend.); Praznovszky Mihály (rend.); Szvircsek Ferenc (rend.); Vonsik Ilona (rend.); Zólyomi József (1933-) (rend.)

Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján) (közread.)

 

 

Szécsény

Bp.: [Panoráma], 1980

77 p., [16] t.

Summary in English ; Deutschsprachige Zusammenfassung ; Rezume na russkom âzyke

20000

Tárgyi mt.:

Szécsény

Közreműködők:

Patay Pál (1914-) (szerk.); Antal Károly (1909-) (közrem.); Antal Károly (1909-); Patay Pál (1914-); Praznovszky Mihály; Sólyomi József

Nógrád megyei Idegenforgalmi Hivatal (Salgótarján) (közread.)

 

A Szécsényi Múzeum állandó kiállításai

Salgótarján: Nógrád M. Múz. Igazg., [1976]

51 l.

Közreműködők:

Domonkos Alajos (szerk.); Patay Pál (közrem.); Dénes István (közrem.); Praznovszky Mihály (bev.)

Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján) (közread.)

 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa : Válogatott bibliográfia / Praznovszky Mihály

Budapest: MSZMP Pol. Főisk. Kvt., 1976

87 l.p.

Sorozat:

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolája Könyvtárának bibliográfiai füzetei

 

Általa szerkesztett periodikumok:       / Forrás: MNB-Periodikumok

 

HB 1.189

Horizont (Veszprém)  ;

(1973)

Veszprém (megye). Tanács. Művelődési Osztály

[19]73, 1-17.évf. 4.sz. (1989). - Veszprém : Megyei Tcs.

Évenként négyszer. - Utóbb: Új Horizont, ISSN 0865-9583

ISSN 0139-1380

374

Szerk.: Praznovszky Mihály fel.szerk. 8200 Veszprém, Lenin liget 5.

 

 

HB 1.193

Palócföld

Nógrád (megye). Önkormányzat. Közgyűlés   *  Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján)

[S.d.]- . - Salgótarján : BBMK, 1961-

Kéthavonként. - Internet: http://www.bbmk.hu/palocfold. - Melléklettel jelenik meg.

ISSN 0555-8867

894.511  *  05

Szerk.: Praznovszky Mihály főszerk. Levélcím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32)417-255 ; telefax: (32)310-838 ; e-mail: palocfold@bbmk.hu

Terj.: Kiadó Levélcím: 3101 Salgótarján Pf.: 18

Az utoljára regisztrált szám/kötet: 47.évf. 1.sz. (2001)

 

HB 4.755

Veszprémi történelmi tár

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)

1989, 1-1990, 2. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig.

Évenként kétszer.

ISSN 0864-7887

943.9-35  *  908.439-35

Szerk.: Dr. Praznovszky Mihály főszerk., Veress D. Csaba szerk.

 

 A sajtóban megjelent művei:             / Forrás: MNB-Sajtórepertórium

 

PRAZNOVSZKY Mihály: A nemzetnek halottja van. /A Vörösmarty-kultusz változásai az időben./ = Árgus. 11. 2000. 6. 48-52.

894.511

Vörösmarty Mihály-kultusz * történet

magyar írók * Vörösmarty Mihály

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Gizella alakja a magyar történelmi drámákban. = Vár ucca tizenhét. 8. 2000. 1. 236-240.

Gizella és kora. Szerk. Fodor Zsuzsa.

894.511

Gizella (Magyarország: királyné), Boldog-ábrázolás * magyar irodalom * dráma

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Mikszáth Kálmán tanárai. = Nógrád m. múz. évkv. 23. 1999. 153-179.

894.511

Mikszáth Kálmán

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: A madáchi életút az új kutatások tükrében. = Árgus. 9. 1998. 4. 38-41.

82

Madách Imre-kutatás * 20.sz.

magyar írók * Madách Imre

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Motívumok Mikszáth Kálmán 1848-as képéhez. = Nógrád m. múz. évkv. 22. 1998. 109-118.

894.511

Mikszáth Kálmán * történelem * Mo. * 1848-1849.

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Fürdőre kell menni! /Mikszáth kúrái./ = Pannon tükör. 3. 1998. 3. 41-43.

894.511

Mikszáth Kálmán

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva? = Balassagyarmati honism. h. 19. 1997. 1-2. 60-65.

894.511

magyar nyelv * helynevek * Mikszáthfalva * 1909-1910.

Mikszáth Kálmán-kultusz * 1909-1910.

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Mikszáth a végvárakban. = Credo. 3. 1997. 3-4. 68-70.

894.511

Mikszáth Kálmán

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Mikszáth Kálmán és az Akadémia. = M. tud. 42. 1997. 7. 875-879.

894.511

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) * Mikszáth Kálmán

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Irodalmi emlékhelyek határon innen és túl. = Honismeret. 24. 1996. 1. 23-26.

069

irodalmi muzeológia * Mo. * 1876-.

Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest) * történet

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: "Vagyok egy kis csillag." A halál költője: Ferenczy Teréz. = Irodalomismeret. 7. 1996. 1-2. 30-34.

894.511

Ferenczy Teréz

magyar írók * Ferenczy Teréz

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Az irodalmi kultusz őskönyve. Endrődi Sándor útja Petőfitől Petőfiig. = Irodalomismeret. 7. 1996. 3-4. 78-85.

894.511

Endrődi Sándor * Petőfi Sándor

magyar írók * Petőfi Sándor

magyar írók * Endrődi Sándor

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Drégely ostroma 1552-ben. = Nagy Iván Tört. Kör évkv. 1996. 37-56.

355/359

Drégely * hadtörténet * 1552.

Szondi György

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: "A szellemi Himalája pont." = Balassagyarmati honism. h. 17. 1995. 1-2. 40-45.

Bérczy Károlyról.

894.511

Bérczy Károly

magyar írók * Bérczy Károly

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Szontagh Pál és a Szontaghok. = Balassagyarmati honism. h. 17. 1995. 1-2. 10-15.

929/930

Szontagh Pál

Szontagh család

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: A komáromi jó fiú és a jó palóc. = Limes/Komárom-Esztergom M. Önkorm. 22. 1995. 27-32.

Jókai Mór és Mikszáth Kálmán kapcsolatáról.

894.511

Jókai Mór * Mikszáth Kálmán

magyar írók * Jókai Mór

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Irodalmi muzeológia - irodalmi kultusz. = Nógrád m. múz. évkv. 20. 1995. 95-106.

069

irodalmi muzeológia * Mo.

irodalmi kultusz * Mo.

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Aki kimaradt a lexikonból. Leblancné dr. Kelemen Mária emlékére. /1931-1995./ = Palócföld. 29. 1995. 5. 456.

82

Leblancné Kelemen Mária

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Egy literátor család őse: Kármán András. = Palócföld. 29. 1995. 6. 472-478.

37

Kármán András

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: "Vándorlások vannak. Halál nincs." Crnjanski emléke Csongrádon. = Barátság. 1. 1994. 9-10. 546-547.

820/899

Crnjanski, Miloš * Csongrád

szerb írók * Crnjanski, Miloš

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: A beolvasztott kegyelet. = Barátság. 1. 1994. 5. 270-272.

A balatonfüredi Kisfaludy Sándor szoborról.

73

Balatonfüred * emlékműszobrászat

Kisfaludy Sándor

magyar írók * Kisfaludy Sándor

Züllich Rudolf

magyar szobrászok * Züllich Rudolf

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Keresztury Dezső és az irodalmi muzeológia. = Irodalomtörténet. 25. 1994. 3. 360-368.

069

irodalmi muzeológia * Keresztury Dezső

magyar írók * Keresztury Dezső

 

 

PAPP-SZÁSZ Lajosné Szontágh Mária: Visszaemlékezés iglói Szontágh Pálra. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Praznovszky Mihály: Emlékirat Szontágh Pálról. = Nógrád m. múz. évkv. 19. 1994. 87-104.

32

Szontágh Pál

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Mikszáth erdélyi képviselő lesz. = Palócföld. 28. 1994. 2. 172-177.

894.511

Mikszáth Kálmán

magyar írók * Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Válogatott irodalom. = Vár ucca tizenhét. 2. 1994. 3. 181-184.

Faustus Verantiusról.

2

Verantius, Faustus-bibliográfia

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Petőfi Sándor életének néhány veszprémi vonatkozásáról. = Veszprémi szle. 2. 1994. 40-49.

894.511

Petőfi Sándor * Veszprém

magyar írók * Petőfi Sándor

Petőfi István

magyar írók * Petőfi István

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Jókai Mór tulipántos ládája. = Limes/Komárom-Esztergom M. Önkorm. 13-14. 1993. 117-123.

894.511

Jókai Mór-kultusz * Komárom

magyar írók * Jókai Mór

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Deák Ferenc Balatonfüreden. = Múz. diárium. 1993. 17-20.

908

Balatonfüred * Deák Ferenc * 1857-1860.

irodalmi kultusz * köztéri szobrászat * Balatonfüred * 19.sz.

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Madách, a Tragédia és a kortársak. 1861-1864. A Madách-kultusz jelenségei. = Palócföld. 27. 1993. 3. 233-241.

Madách Imre: Az ember tragédiája.

894.511

Madách Imre-kultusz * 1861-1864.

magyar írók * Madách Imre

Madách Imre-recepció * 1861-1864.

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Kultusz és közélet. = Új horizont. 21. 1993. 2. 71-75.

A balatonfüredi Kisfaludy-szobor felállításáról.

73

Balatonfüred * emlékműszobrászat

magyar szobrászok * 19.sz.

Kisfaludy Sándor

Züllich Rudolf

Vay Miklós

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Két haza szolgálatában. /Óváry Lipót pályaképe./ = Veszprémi szle. 1. 1993. 20-29.

929/930

Óváry Lipót

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: "A nemzet cifra koldusa, a múzeum." Irodalmi muzeológiánk kezdeti nyomai Arany lapjaiban. = Irodalomismeret. 3. 1992. 1. 54-57.

894.511

Arany János

Szépirodalmi Figyelő (1860)

Koszorú (1863)

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: A dunántúli táj mint művészeti élmény és történeti emlék Eötvös Károly munkásságában. = Limes/Komárom-Esztergom M. Önkorm. 1992. 3. 49-53.

894.511

Dunántúl * Eötvös Károly

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Madách és kortársai a reformkori Nógrádban. = Madách-kör tár. 1. 1992. 49-55.

316

életmód * kultúra * nemesség * Nógrád (vármegye) * 19.sz.

Madách Imre

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Kossuth nyomában Veszprém megyében. = Múz. diárium. 1992. 20-23.

Eredeti dokumentum közlésével.

32

Kossuth Lajos * Veszprém (vármegye)

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Kultikus események Alsósztregován 1864-ben. /Adalék a Madách-kultuszhoz./ = Nógrád m. múz. évkv. 18. 1992/1993. 199-208.

894.511

Alsósztregova * Madách Imre-kultusz

irodalmi muzeológia * Mo. * 1864-1993.

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Az én Tragédiám! /Élmények, emlékek egy pécsi előadásról./ = Palócföld. 26. 1992. 6. 558-562.

792/793

Madách Imre-interpretáció * színházművészet * 20.sz.

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Mikszáth Kálmán esete a "tanügyi bácsikkal". = Palócföld. 26. [19]92. 4. 337-340.

894.511

Mikszáth Kálmán * tankönyvírás

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Az "Új Zrínyiász" mint kortörténeti enciklopédia. = Somogy. 20. 1992. 5. 71-76.

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász.

894.511

Mikszáth Kálmán

 

 

PRAZNOVSZKY Mihály: Az irodalmi emlékhely mint a kultusz egyik intézménye vagy szentélye. = Irodalomismeret. 2. 1991. 1. 6-12.

894.511

irodalmi emlékhelyek * irodalmi kultusz * Mo. * 19-20.sz.

 

ALEPH ADATBÁZIS VP:MEGYEI KÖNYVTÁR:

 

 Tér-mozaik : fejezetek az Óváros tér történetéből / [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Veszprém : [Veszprém Város Önkormányzata],

      2002 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 88 p. : ill. ; 20 cm. -

      (Veszprém városi füzetek ; 6.)

 

 A kalamáristól az enterig : írások az irodalmi muzeológiáról /

      Praznovszky Mihály. - Bp. : [PIM], 2001. - 119 p.

 

 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései / [az előszót írta és az

      irodalomjegyzéket összeáll. Praznovszky Mihály] ; [sajtó alá

      rend. és az utószót írta Tabák Mihály]. - Horpács : Mikszáth,

      [2002]. - 305 p.

 

 Helikoni gyülde / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. -

      Veszprém : Prospektus Ny., 2002. - 71 p. ; 17 cm. - (A

      Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 11.

 

 Előterjesztés a Veszprém megyei Tanács Művelődési és Ifjúsági

      Bizottsága 1988. október 10-i ülésére : a Veszprém megyei

      Múzeumi Szervezet helyzete különös tekintettel a közművelődésre /

      előadó Praznovszky Mihály. - Veszprém : Veszprém Megyei Tanács,

      1988. - 8 p.

 

Veszprém város kitüntetettjei / Hogya György ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Veszprém : [Szerzői kiad.], 2002

      (Veszprém : Faa Produkt). - 195 p.

 

 Gizella Napok : Veszprém, 2002. május 3-7. / [főrend. Városi

      Művelődési Központ] ; [a műsorfüzetet szerk. Praznovszky Mihály]

      ; [fotók Törő László] ; [kiad. a Veszprém Megyei Jogú Város

      Polgármesteri Hivatala]. - Veszprém : Veszprém Megyei Jogú Város

      Polgármesteri Hivatal, 2002 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 20 p.

 

 Praznovszky Mihály (1946)

        Időről időre / Praznovszky Mihály. - Salgótarján ; Veszprém :

      [Szerzői kiad.], 2002 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 164 p. ; 20

      cm. - (Palócföld könyvek. Új folyam)

 

Nemesvámos / írta Praznovszky Mihály ; [fotók György Péter

      János...]. - Bp. : Ceba, 2001. - 127 p. : ill., főként színes ;

      17 cm. - (Ezredforduló települései)

 

 Veszprém a XXI. század küszöbén. - Bp. : Ceba, 2002

        rend. 2 pl.

          Mt.: Praznovszky Mihály (1946) (szerk.)

 

 Gizella Napok : 1997. május 4-12. : [emléklapok és

      programajánlat] / [... a Városi Művelődési Központ rendezi] ; [a

      műsorfüzetet összeáll. Praznovszky Mihály és Veress B. Zsuzsa] ;

      [grafika Veszeli Lajos]. - Veszprém : [Veszprém Megyei Jogú

      Város Polgármesteri Hivatal], [1997] (Veszprém : Prospektus GM

      Ny.). - 23 p.

 

Gizella Napok : 1998. május 7-12. : [emléklapok és

      programajánlat] / [... a Városi Művelődési Központ szervezi] ;

      [a műsorfüzetet szerk. Praznovszky Mihály] ; [grafika Veszeli

      Lajos] ; [kiad. a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri

      Hivatala]. - Veszprém : Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri

      Hivatal, 1998 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 28 p.

 

Gizella Napok : 1996. május 4-9. : [emléklapok és

      programajánlat] / [... rendezi a Városi Művelődési Központ] ; [a

      műsorfüzetet összeáll. Praznovszky Mihály és Veress B. Zsuzsa] ;

      [fotó Szelényi Károly] ; [grafika Veszeli Lajos]. - Veszprém :

      [Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal], [1996]

      (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 24 p.

 

 Gizella Napok : 1994. május 6-18, Veszprém : [emléklapok és

      programajánlat] = Gisela-tage = Gisela-days / [... rend. a

      Városi Önkormányzat] ; [a műsorfüzetet szerk. Praznovszky Mihály

      ; [a programot összeáll. Veress B. Zsuzsa] ; [grafika Veszeli

      Lajos] ; [fotó Róka Lajos]. - [Veszprém] : Városi Önkormányzat,

      1994 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 58 p.

 

Nagyanyám, a markotányosné / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky

      Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2001. - 83 p. : ill. ; 17

      cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 10.)

 

 Veszprém város díszpolgárai / Hogya György ; [szerk.

      Praznovszky Mihály] ; [fotó Kristóffy András ...]. - Veszprém :

      Skicc, 2001 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 88 p. : ill. ; 20 cm.

      - (Veszprém városi füzetek ; 3.)

 

 Orbis pictus : a látható világ : a megfestett város / [szerk.

      Hegyeshalmi László, Holényi Zsuzsa, Praznovszky Mihály] ; [fotó

      Szelényi Károly] ; [ford. Pusztai Ágnes, Kenesei Andrea]. -

      Veszprém : Művészetek Háza, 2001 (Veszprém : Prospektus Ny.). -

      206 p.

 

Gizella Napok : 2001. május 5-8. : [emléklapok és

      programajánlat] / [... a Városi Művelődési Központ szervezi] ;

      [a műsorfüzetet szerk. Praznovszky Mihály] ; [grafika Veszeli

      Lajos] ; [kiad. a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri

      Hivatala]. - Veszprém : Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri

      Hivatal, 2001 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 32 p.

 

 Ha ma élne Jókai / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. -

      Veszprém : Prospektus Ny., 2000. - 95 p. ; 17 cm. - (A

      Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 9.)

 

 Veszprém anno... : fotográfiák a régi Veszprémről /

      Praznovszky Mihály. - Veszprém : Művészetek Háza, 2000 (Veszprém

      : Prospektus Ny.). - 134 p.

 

Az én jeles mondatom / Mikszáth Kálmán; [... összeáll.

      Praznovszky Mihály]. - Salgótarján : Mikszáth, 1992 (Veszprém :

      Prospektus GM Ny.). - 117 p.

 

 Boldog Nógrád vármegyeiek! : elbeszélések / Mikszáth Kálmán;

      [szerk. Praznovszky Mihály]. - Salgótarján : Mikszáth, 1990. -

      109 p., [4] t.fol.

 

Beszámoló a Veszprém megyei múzeumi szervezet 1987-1992

      közötti tevékenységéről / Praznovszky Mihály, Geiszt Jakabné ==

      A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 19/20-1993/1994.

        p. 25-40.

 

Magyar király-idyllek / Krúdy Gyula; [szerk. Praznovszky

      Mihály]; [kiad. Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém

      Megyei Csoportja és a Prospektus GM]. - Veszprém : M. Irodtört.

      Társ. Veszprém M. Csop., 1990 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). -

      71 p.

 

Magyar és holland képzőművészek = Hongaarse en Hollandse

      beeldende Kunstenaars = Ungarische und Hollandische bildender

      Künstler = Hungarian and Dutch Artists / [fel.szerk. Praznovszky

      Mihály] ; [a katalógust tervezte Kulcsár Ágnes]. - Veszprém :

      Veszprém M. Múzeumi Ig., 1991 (Veszprém : Prospektus GM). - [19]

      p., [13] t.,

 

Bálint, nevezetben ki voltál Balassa : magyar költők versei

      Balassi Bálintról / [Kovács Sándor Iván és Praznovszky Mihály

      vezetésével összeáll. Ambrus András et al.] ; [közread. a Petőfi

      Irodalmi Múzeum]. - [Bp.] : PIM, 1994. - 134 p.

 

 Veszprémi Történelmi Tár / főszerk. Praznovszky Mihály ; szerk.

      Veress D. Csaba. - 2. sz. 1990. - Veszprém : Veszprém M. Múzeumi

      Ig., 1990 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 67 p.

 

Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen

      Kunstschaffens (2.) (1991) (Veszprém)

        2. Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömis

      chen Kunstschaffens : Vorträge der Tagung in Veszprém, 14. Mai-

      18. Mai 1991 / [Hrsg. Mihály Praznovszky] ; [rend., kiad. a

      Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Veszprém : Veszprém M.

      Múzeumi Ig., 1991 [!1992]. - 294 p.

 

 Megtöretés : egy nógrádi szlovák falu ötven napja 1825-ben / a

      zelenei jobbágy megmozdulás történetét feld., a kiállítást rend.

      Horváth István ; a dokumentumok ihletéséből a rajzokat kész.

      Czinke Ferenc ; [szerk. Praznovszky Mihály] ; [ford. Szabó

      Kinga] ; [kiad. a Nógrádi Sándor Múzeum]. - Salgótarján :

      Nógrádi Múz., 1986 [!1987]. - 79 p.

 

Gizella Napok : 2000. május 6-13. : [emléklapok és

      programajánlat] / [... a Városi Művelődési Központ szervezi] ;

      [a műsorfüzetet szerk. Praznovszky Mihály] ; [fotó, vál.

      Szelényi Károly felvételeiből] ; [grafika Veszeli Lajos] ; [kiad.

      a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Veszprém

      : Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 2000

      (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 32 p.

 

 Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956 : tények,

      dokumentumok, visszaemlékezések / Mészáros Gyula ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001

      (Veszprém : Prospektus Ny.). - 574, 48 p., [28] t.

 

 Reformgondolkodás Magyarországon a XIX. században / Horváth

      István, Praznovszky Mihály, Kovács Anna. - Salgótarján : Nógrád

      M. Múz. Ig., 1989. - 240 p. ; 20 cm. - (Múzeumi értekező ; 5.)

        Bibliogr.: tanulmányok végén

        Tart.: Sréter János, 1806-1842 / Horváth István (1917)

        Kubinyi Ferenc, 1796-1874 / Praznovszky Mihály (1946)

        Nagy Iván, 1824-1898 / Kovács Anna

 

 Az éjféli Madách : magyar írók Madáchról / [a kötetet összeáll.

      Praznovszky Mihály et al.]. - Veszprém : Magyar Irodalomtörténeti

      Társaság, 1994. - 100 p. ; 20 cm. - (A Magyar Irodalomtörténeti

      Társaság kiskönyvtára ; 11.)

 

Veszprémi ünnep, 1848 - 1998 : emléklapok és programajánló /

      [kiad. a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala] ;

      [összeáll. Praznovszky Mihály] ; [grafikai terv Hegyeshalmi

      László]. - Veszprém : Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri

      Hivatal, 1998 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 16 p.

 

 A város szolgálatában : Veszprém város polgármesterei és

      tanácselnökei, XIX-XX. század / Hogya György ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - 2. jav. kiad. - Veszprém : [Veszprém

      Város Önkormányzata], 1999 (Veszprém : Veszprémi Ny.). - 79 p. :

      ill. ; 20 cm. - (Veszprémi városi füzetek ; 1.)

 

Gizella Napok : 1993. május 7-16. Veszprém : [emléklapok és

      programajánlat] / [... rend. a Városi Önkormányzat] ; [a

      műsorfüzetet összeáll. Praznovszky Mihály ] ; [grafika Veszeli

      Lajos] ; [fotó Nagyváry Ildikó]. - [Veszprém] : [Városi

      Önkormányzat], 1993 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 46 p.

 

Gizella Napok : 1992. május 7-24. Veszprém : [emléklapok és

      programajánlat] / [... rend. a Városi Önkormányzat] ; [a

      műsorfüzetet összeáll. Praznovszky Mihály és Veress B. Zsuzsa] ;

      [grafika Veszeli Lajos]. - [Veszprém] : [Városi Önkormányzat],

      1992 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 40 p.

 

 Színről színre : látványtervek Madách: Az ember tragédiájához

      = Scene by scene : set designs for Madách: The tragedy of man /

      [szerk. Bardi Terézia, P. Török Margit] ; [a terveket vál.

      Belitska-Scholtz Hedvig] ; [a műtárgykatalógust összeáll.

      Somorjai Olga] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár és az

      Országos Színháztörténeti és Intézet. - Bp. : Országos

      Színháztört. Múzeum és Int. : OSZK, 1999. - 131 p. : ill.,

      színes ; 30 cm + mell.

        Mell.: Madách Imre: Az ember tragédiája színpadon :

      szakirodalmi válogatás, 1983-1998 / összeáll. Both Magdolna ;

      Madách Imre: Az ember tragádiája a világ nyelvein / összeáll.

      Praznovszky Mihály

 

"Mit kíván a magyar nemzet?" / Krúdy Gyula ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 1999. - 77 p. ;

      17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 8.)

 

"Az álmok nem hazudnak..." [videodok.] / szerk. Ugrin Aranka ;

      közrem. Praznovszky Mihály, Kamarás Iván, Szervét Tibor. - Bp. :

      Duna Televízió, 1998. - 1 vdk. (67 min.) : VHS PAL, szín., hg.

        Tart.: "Az álmok nem hazudnak..." / Komár István (rend.

      operatőr)

        "My dear Dzsenkó!": levelek egy barátságról / Kisfaludy András

      (rend.)

        1600,- Ft

          Mt.: Ugrin Aranka (szerk.). - Praznovszky Mihály (1946)

               (közrem.). - Kamarás Iván (közrem.). - Szervét Tibor

               (közrem.). - Petőfi Sándor (1823-1849)

 

 A Balaton dicsérete / Tábori Kornél, Tóth Lajos, Zákonyi

      Ferenc ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : "Nők a

      Balatonért" Egyesület, 1999 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 143 p.

 

 Veszprémi Történelmi Tár / főszerk. Praznovszky Mihály ; szerk.

      Veress D. Csaba. - 2. sz. 1989. - Veszprém : Veszprém M. Múzeumi

      Ig., 1989 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 158 p.

 

 Veszprémi Történelmi Tár / főszerk. Praznovszky Mihály ; szerk.

      Veress D. Csaba. - 1. sz. 1989. - Veszprém : Veszprém M. Múzeumi

      Ig., 1989 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 108 p.

 

 Mikszáth Kálmán / Praznovszky Mihály. - [Bp.] : Elektra

      Kiadóház, [1999]. - 129 p. (Élet-kép sorozat)

 

 Az én jeles mondatom : aforizmák, bölcsességek, gondolatok /

      Mikszáth Kálmán ; [... vál. és összeáll. Praznovszky Mihály]. -

      2. bőv. kiad. - Horpács : Mikszáth, [1999]. - 127 p.

 

Az ember tragédiája bemutatói : bibliográfia / Fejér László. -

      Bp. : Madách Irodalmi Társaság, 1999. - 190 p. ; 20 cm. -

      (Madách könyvtár ; 12.)

        Praznovszky Mihály előszavával   

 

Magyar hasak / Krúdy Gyula ; [összeáll. Praznovszky Mihály]. -

      Veszprém : Prospektus GM Ny., 1998. - 108 p.

 

 A szép Fenyvessy Feri - Mikszáth-hős a magyar parlamentben /

      Praznovszky Mihály == R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv

        p. 585-592.                 

 

 1848/49-es honvéd síremlékek Veszprémben : függelék:

      dokumentumok a forradalom és szabadságharc veszprémi

      eseményeiről / Hogya György ; [szerk. Praznovszky Mihály]. -

      Veszprém : [Szerzői kiad.], 1999 (Veszprém : Prospektus Ny.). -

      62 p.

 

 "A szellemdiadal ünnepei" : a magyar irodalom kultikus

      szokásrendje a XIX. század közepén : [felsőoktatási tankönyv] /

      Praznovszky Mihály. - Bp. : Mikszáth, 1998. - 151 p.

 

 A város szolgálatában : Veszprém város polgármesterei és

      tanácselnökei, XIX-XX. század / Hogya György ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Veszprém : [Veszprém Város Önkormányzata],

      1998 (Veszprém : Veszprémi Ny.). - 79 p.

 

 Nógrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1846-

      1978 / Praznovszky Mihály ; [szerk. Szabó Ernőné]. - Salgótarján

      : BBMK, 1982. - 277 p.

 

 Az utolsó boldog író : magyar írók Mikszáth Kálmánról /

      [összeáll. Praznovszky Mihály vezetésével ... Bándli Judit et al.

      ]. - Salgótarján : Mikszáth, 1997. - 104 p. ; 20 cm

        Bibliogr.: p. 101-103.   

 

 Az öreg batár utasai : Mikszáth tanulmányok / Praznovszky

      Mihály. - Horpács : Mikszáth, 1997. - 152 p.

 

 Tájirodalom : tanulmányok / Praznovszky Mihály. - Veszprém :

      Művészetek Háza, 1996 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 215 p.

 

Két költő egy szekéren : Arany János és Madách Imre nógrádi

      találkozása : függelékül az Arany - Madách levelezéssel / Kovács

      Sándor Iván, Praznovszky Mihály ; az előszót írta Keresztury

      Dezső. - Salgótarján : Mikszáth, 1991 (Veszprém : Prospektus GM

      Ny.). - 70 p.

 

 Két szerető szív a háborúban : Kisfaludy Sándor és Szegedy

      Róza élete a napóleoni háborúban, levélváltásuk alapján /

      Praznovszky Mihály. - [Veszprém] : [Laczkó Dezső Múzeum], [1992]

      (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 103-136. p.

 

Nógrádi Mikszáth-lexikon : egy kötetben, két részben : 1. rész:

      Szemelvények, 2. rész: Helyszínek / [... szócikkeit írta

      Praznovszky Mihály]. - Salgótarján : Mikszáth, 1991. - 95 p.

 

 Tündér Tihany / [... összegyűjtötte : Buzás Szilvia] ; [szerk.

      Praznovszky Mihály] ; [fotó : Szelényi Károly]. - Veszprém :

      Veszprém M. Múzeumok Ig., 1992 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). -

      179 p.

 

 Reformkori magyar irodalmunk és a gondűző borocska :

      irodalomtörténeti konferencia / [szerk. Praznovszky Mihály]. -

      Veszprém : Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei

      Csoportja : Laczkó Dezső Múzeum, 1991 (Veszprém : Prospektus GM

      Ny.). - 87 p.

 

 Pogányok a Bakonyban / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky

      Mihály]. - Veszprém : Prospektus GM Ny., 1996. - 31 p. ; 17 cm. -

      (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 5.)

 

 Vízparton az ember könnyebben felejt / Tamás István ; [szerk.

      Praznovszky Mihály] ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei

      Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 1992 (Veszprém : EKMK Ny.). - 176

      p.

 

 Veszprém / [text. Mihály Praznovszky] ; [translated Brian

      McLean] ; [photography Károly Szelényi, Zoltán Sándor]. -

      [Veszprém] : DORAN Studió, 1996 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). -

      22 p.

 

 Veszprém / [Text Mihály Praznovszky] ; [Photography Károly

      Szelényi, Zoltán Sándor] ; [Translaited by Brian McLean]. -

      [Veszprém] : DORAN Studió, 1994 (Veszprém : Prospektus Ny.). -

      22 p.

 

 Veszprém / [szöveg Praznovszky Mihály] ; [fotók Szelényi

      Károly, Sándor Zoltán]. - [S.l.] : DORAN Studió, 1993 (Veszprém :

      Prospektus GM Ny.). - 22 p.

 

 Veszprémi Történelmi Tár / főszerk. Praznovszky Mihály ; szerk.

      Veress D. Csaba. - 1. sz. 1990. - Veszprém : Veszprém M. Múzeumi

      Ig., 1990 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 154 p.

 

 Veszprém emlékezik : emlékfüzet Szent István halálának 950.

      évfordulójára / [kiad. a Veszprémi Szent István Emlékbizottság] ;

      [összeáll. Praznovszky Mihály] ; [fotók Róka Lajos, Nagyvári

      Ildikó]. - Veszprém : [s.n.], 1988 (Veszprém : Pannon Ny.). -

      [31] p.

 

 Lehet-e jó művész? / Praznovszky Mihály. - Veszprém, 1992. - 3

      p. 30 cm

        Elhangzott 1992. II. 16-án du. 16 órakor Somfainé Pados Mária

      kiállításának megnyítóján Pápán, a Jókai Mór Városi

      Somfainé Pados Mária Képzőmüvészeti kiállítás

      Lelohely: Pá 1

 

 Vázlat az egészről : Déry Tibor tizenegy regénye / Pomogáts

      Béla ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Bp. : Magyar

      Irodalomtörténeti Társaság, 1995 (Veszprém : Prospektus Ny.). -

      88 p. ; 20 cm. - (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

 Menyői Tolvay Ferenc végrendelete 1710 / Praznovszky Bence,

      Praznovszky Mihály. - Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumok

      Igazgatósága, 1995 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 47 p. : ill.

      ; 20 cm. - (Múzeumi értekező ; 9.)  

 

Kinek a tragédiája Az ember tragédiája? / Cseh István ; [szerk.

      Praznovszky Mihály]. - Székesfehérvár : Megyei Jogú Város

      Önkormányzata, 1995 (Veszprém : Prospektus GM Ny.). - 111 p.

 

 Válogatott novellák / Mikszáth Kálmán. - [Salgótarján] :

      Mikszáth, [1995]. - 108 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm

        Az utószót írta Praznovszky Mihály

 

 

PRAZNOVSZKY MIHÁLY MŰVEI AZ INTERNETEN:

 

GOOGLE KERESÉS:

 

256 találat - 118 megjelenítés – 92 használható oldal

 

 

Praznovszky Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva?
www.nograd.net/irodalom/mikszath/irod/26.html

 

Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya.
Praznovszky Mihály. Madách és a siker súlya. ... Praznovszky Mihály: Madách és
a siker súlya. Napút, IV. évf. 2. szám. 2002. március. [Tanulmány. ...
www.inaplo.hu/na/200203/03.html - 23k

 

Árgus - irodalmi és kulturális folyóirat
Praznovszky Mihály. Kortársam, Bakonyi. Egy regiment megjegyzésem
van Bakonyi István: Nap-lom. Fehérvári krónika 1996-2000 ...
www.argus.hu/2003_01/ta_praznovszky.html -

 

 

Praznovszky Mihály: Az irodalmi kultusz őskönyve. Endrődi Sándor útja
Petőfitől Petőfiig. Praznovszky Mihály: Tájirodalom. Veszprém, 1996. ...
www.freeweb.hu/alsoors/bblgrf.htm

]

Tanulmányok Madáchról
... Madách-emlékszám (Kerényi Ferenc, Sôtér István, Praznovszky Mihály, Szabó
Károly, Kelényi István, Karácsony Imre, P. Szabó Ernô tanulmányaival). ...
www.nograd.net/irodalom/madach/biblio/tanul.html

 


Praznovszky Mihály. A nemzetnek halottja van. (A Vörösmarty-kultusz
változásai az időben). A címben idézett mondat - helyesebben ...
www.argus.hu/2000_06/ta_praznovszky.html

 

ItK cikk
... l. PRAZNOVSZKY Mihály, Az öreg batár utasai (Mikszáth tanulmányok),
Horpács, Mikszáth Kiadó, 1997.
tina.iti.mta.hu/lrecknyv.htm –

 

Napút IV. évfolyam 2. szám (2002 március) Tartalomjegyzék
... Heltai Gyöngyi: Egy anekdota margójára. Praznovszky Mihály: Madách és
a siker súlya. Király Nina: Az emberiség vagy az ember tragédiája? ...
www.inaplo.hu/na/200203/

 

Magyar Kisebbseg
... Kosáry Domokos: Teleki László és a nemzetközi politika. = Teleki
és kora. Szerk. Praznovszky Mihály. Salgótarján 1987. ...
www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9904/m990435.html

 

1991-1992
... El?szó. = Kovács Sándor Iván - Praznovszky Mihály: Két költ? egy szekéren.
Arany János és Madách Imre nógrádi találkozása. Salgótarján. ...
www.dfmk.hu/kereszt/1991_92.htm

 

Virtuális könyvtár - Árgus archívum 1. szám
... Praznovszky Mihály. Mikszáth Fehérváron (Magyar betegségek és más fehérvári
írások). Hudi József. Pécsi történeti olvasókönyv. lap elejére... ...
www.lib.alba.hu/ArgArch1.htm

 

Veszprem Megyei Eletrajzi Lexikon
... PRAZNOVSZKY Mihály: ? Balatonfüreden. = Múzeumi Diárium. ... PRAZNOVSZKY
Mihály: Az író és a táj kapcsolatának megközelítési lehetőségei. ...
www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/ veszplex/html/szocikk/d.

 

www.szovetseg.veszprem.hu/bemutatkozas.

Praznovszky Mihály (1946-) Veszprém anno.. : fotográfiák a régi Veszprémről
/ Praznovszky Mihály. - Veszprém : Művészetek Háza, 2000. ...
www.oszk.hu/mnbkb/703/elemi/0h6zt4h7.html

 

varkep_x9
... Praznovszky Mihály: Mítosz, kultusz, história; R. Várkonyi Ágnes: Az egri
győzelem és Európa; Bitskey István: Az egri vár diadala a XVI-XVII. ...
www.div.iif.hu/hu/aktualis_tartalom_2_38.htm

 

varkep_x9
... Praznovszky Mihály: A tőről sarjadt palóc (vázlat Pintér Sándorról);
Kozák Károly: Leletmentés az egri várban I. (1985-1986); ...
www.div.iif.hu/hu/tartalom_23.htm

 

 

Az ex-jugoszláv nemzetek irodalmának bibliográfiája
... Praznovszky Mihály: "Vándorlások vannak. Halál nincs." Crnjanski emléke Csongrádon.
= Barátság, 1994, 9-10, 546-547.p. Čudić, Predrag: A mi dalunk. ...
mirror2.bibl.u-szeged.hu/zetna/www.zetna.org.yu/ zek/folyoiratok/44/bibliogr1.html  

 

mektukor.oszk.hu/limbo/feldolgozando/mikszath/mikszbib.txt
... sorozati sorszám 9. műfaj Regény recepció Pesti Műsor Illés Béla : Népszava
Praznovszky Mihály : Az Új Zrínyiász mint kortörténeti enciklopédia. ...
101k

 

Tartalmakban, felsorolásokban:

 

Forrás - tartalom `99 június
... könyveiről). Bakonyi István, Könyvek Veszprémből (Praznovszky Mihály:
Tájirodalom; Visszhang antológia). * * *, Grafikai pályázat.
forras.rkk.hu/9906

 

TUSOR PÉTER LÁBJEGYZET
... 34 [130] (1993) 99-112 s Rendhagyó országgyűlés Szécsényben 1705, A szécsényi
országgyűlés 1705-ben (szerk.: Praznovszky Mihály), Szécsény 1995, 7 ...
www.c3.hu/~mev/tartalom/98_1_2/tusor_lab.htm

 

Szertár 2001 június - Ajánló
... l Praznovszky Mihály: Irodalmi emlékhelyek (2000., 31 p.). l Horváth Zsuzsanna:
Feladattípusok a regionális kultúrák feldolgozásához (2000., 16 p.). ...
www.koma.hu/kiadvany/szertar08/ajanlo.htm

 

MT TARTALOM 97jul
... Kiss Dezső). A tudomány történetéből. Praznovszky Mihály:
Mikszáth Kálmán és az Akadémia. Könyvszemle. József Gerevich ...
www.matud.iif.hu/97jul.html

 

História 1984/05-06. - Tartalom
... R. VÁRKONYI ÁGNES: Rákóczi hadserege. PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Vitam et    
sanguinem Nógrádban. KÁVÁSSY SÁNDOR: Fegyverben a magyar nemesség. ...
www.historia.hu/archivum/1984/tart840506.htm

 

ALLAM- ES JOGTUDOMANY
... 840. Mikszáth Kiadói Kft. Praznovszky Mihály. Az irodalmi kultusz kialakulása
Magyarországon. 440. ME BTI Textológiai M?hely. Kulcsár Péter (szerk.). ...
www.fpi.hu/konyv/tkpnyert.htm

 

CIKKEK:

 

1989/Irodalomtudomány/bibl.
... 5-10. - NAGY Miklós: Mikszáth írói névadása. 11-18. - PRAZNOVSZKY
Mihály: MK, a pályakezd? nógrádi újságíró. 19-35. ...
libra.bibl.u-szeged.hu/filo/m.html

 

konyvkonyvtarkonyvtaros
... 16 Praznovszky Mihály: A "pompakönyvtárak" és az olvasói szokások
a 19. század közepén 26 Közös múlt - közös jövő. ...
www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/valcikkek0009/ valcikkek0009tartalom.html  

 

helyismeret kezdő
... földjén és ... Praznovszky Mihály - A tizenhatodik szín; Réti
Zoltán - Gondolatok Madách és Csesztve körül; Romhányi ...
www.bbmk.hu/palocfold/archivum.html

A mitosz es Fanni (DEVESCOVI Balazs)
... században, Stephanum nyomda rt, Budapest, 1931. - M60.4059. Praznovszky Mihály                :CIKK
Egy literátor család őse: Kármán András, Palócföld, 1995/6 - HB 1193. ...
www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali10/01_c.htm

 

buksz
... személyiség esetét tárgyalva (lásd Kovács Sándor Iván Bessenyei Annáról,
Ratzky Rita Szendrei Júliáról, Praznovszky Mihály Ferenczy Terézről ...
epa.oszk.hu/buksz/98/3/07.htm

 

 

ALTA VISTA KERESÉS:

 

198 TALÁLAT-81 BEMUTATÁS- 54 RELEVÁNS

 Praznovszky Mihály: Madách és a siker súlya.
IV. évf. 2. szám. 2002. március. ... Praznovszky Mihály Madách és a siker súlya Ma már biztosan tudjuk, hogy Madách Imre nem írt drámát Az ember komédiája címmel. De akkor vajon miért hitték azt ...
www.inaplo.hu/na/200203/03.html


More pages from www.inaplo.hu

 

Praznovszky Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva?
Praznovszky
Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva? Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva? A sokak által fontos kortársi - ma ... június 12-én Nagy Mihály nógrádi alispánnak, amelyben ...
www.nograd.net/irodalom/mikszath/irod/26.html
More pages from www.nograd.net

 

inaplo mutató
inaplo - irodalmi mutató, hír, adat és linkgyûjtemény ... Az ember komédiája - miért nem készült el? [Praznovszky Mihály:] Madách kapcsolódások - Móser Z. fényképei. [Móser Zoltán:] Madách népszerûsége ...
www.inaplo.hu/_m/tem_mno.html

 

Árgus - irodalmi és kulturális folyóirat
Praznovszky
Mihály A nemzetnek halottja van (A Vörösmarty-kultusz változásai az id?ben) A címben idézett mondat - helyesebben szólva ... megalapozása, mint a Mihály napi búcsú. Az 1908-as ...
www.argus.hu/2000_06/ta_praznovszky.html

 

Virtuális könyvtár - Árgus archívum 4. szám
... Diskurzus a m?fajjal) Péntek Imre Madách, a lírikus Cs?rös Miklós Kodolányi és Madách Praznovszky Mihály A madáchi életút az új kutatások tükrében lap elejére... TANULMÁNY, KRITIKA Rónay László ...
www.lib.alba.hu/argarch4.htm
More pages from www.lib.alba.hu

 

Virtuális könyvtár - Árgus archívum 1. szám
... Hogy függ?legesen találjon Sarusi Mihály Szegliget (A ... esélyeir?l L. Simon László: Egy paradigma lehetséges részlete Praznovszky Mihály Mikszáth Fehérváron (Magyar betegségek és más fehérvári ...
www.lib.alba.hu/ArgArch1.htm

 

 

 

Tartalomban, róla szóló:

 

Madách-ünnepség Balassagyarmaton (1999. január 22-én)
... emlékév eseményeir?l tájékoztatót tart dr. PRAZNOVSZKY MIHÁLY elnök a könyvtár kupolatermében ... galériájában A tárlatot megnyitja dr. PRAZNOVSZKY MIHÁLY, a Pet?fi Irodalmi Múzeum f?igazgatója ...
www.nograd.net/irodalom/madach/emlek/990122.html

 

Bakonyi István: Könyvek Veszprémb?l
Könyvek Veszprémb?l Praznovszky Mihály: Tájirodalom Praznovszky Mihály személye különösen jó példa arra, hogy kis hazánkban sokfelé lehet ... f?z?d? viszonyáról. Praznovszky Mihály rendkívül plasztikusan ...
www.rkk.hu/forras/9906/bakonyi.html
More pages from www.rkk.hu

 

Irodalmi kirándulás a Felvidéken
... és nagyszer? irodalmi "idegenvezet?ként" kísérte el Praznovszky Mihály irodalomtörténész-muzeológus. Program: 2001. szeptember 13 ... nyomában járó turistát. Praznovszky Mihály emlékez? szavai ...
www.krudylib.hu/pages/aktual/faliujs/felvidek.htm • Related Pages
More pages from www.krudylib.hu

 

Az ínyenc hagyománya (Palotai Hírlap, 2002. március 1.)
... mellett irodalmi fogásokkal is meglepték a közönséget a szervez?k. Praznovszky Mihály, a vacsorák állandó házigazdája ezúttal nem ... hozatott cimbalmost. Praznovszky Mihály, a Pet?fi irodalmi ...
www.krudylib.hu/pages/aktual/sajto/ph020301.htm

UJ HOLNAP - 1998. MARCIUS
... CSABA PALKÓ GÁBOR BEDECS LÁSZLÓ JÁNOS ISTVÁN PRAZNOVSZKY MIHÁLY KOI ISTVÁN DÖMÖTÖR ÁKOS KAPROS ... Kovács Sándor Iván könyvér?l) PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Egy regionális irodalmi kézikönyvr?l KOI ...
www.uni-miskolc.hu/city/Olvaso/ujholnap/...cius/index.html
More pages from www.uni-miskolc.hu

 

helyismeret kezdõ
... Csaba - Kérdõjelhalmozás egy valós személy kapcsán Petrõczi Éva - A Thomasok földjén – és ... Praznovszky Mihály - A tizenhatodik szín Réti Zoltán - Gondolatok Madách és Csesztve körül Romhányi ...
www.bbmk.hu/palocfold/archivum.html • Related Pages
More pages from www.bbmk.hu

Bakony-balatoni Kalendárium
Alsóörs honlapja ... Szabolcs adott el? nagy empátiával tolmácsolt válogatást, majd Praznovszky Mihály irodalomtörténész, kandidátus beszélt a magyar kalendáriumok történetér?l, a családok életében ...
www.freeweb.hu/alsoors/kalendar.htm
More pages from www.freeweb.hu

Alsóörs-Bableves-parti
Alsóörs honlapja ... Bableves parti Három költ? egy hajóban. (Endr?di, Jókai, Eötvös Károly) Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész el?adása
www.freeweb.hu/alsoors/bableves2002.htm
More pages from www.freeweb.hu

 

Alsóörs - Endr?di Sándor
Alsóörs honlapja ... költ?je. Emlékezés Endr?di Sándorra. Új Horizont, 1994., 1. sz. 59-62. Praznovszky Mihály: Az irodalmi kultusz ?skönyve. Endr?di Sándor útja Pet?fit?l Pet?fiig. Praznovszky Mihály ...
www.alsoors.hu/bblgrf.htm

Palóc Társaság honlapja - tábor
... tartott Salgótarjánban a Mikszáth Kálmán Társaság. Dr. Praznovszky Mihály elnök foglalta össze a múlt évi tevékenységet és vázolta az ... lap f?szerkeszt?je Praznov-szky Mihály. Sok olvasót, sok ...
www.paloctarsasag.sk/paloc-files/kronika/12.htm
More pages from www.paloctarsasag.sk

 

Tartalom Új Horizont XXVIII. évfolyam, 2000., 3. szám
Új HORIZONT XVIII. évfolyam, 2000., 3. szám Tartalom Egy nagy nemzet szolgája – Praznovszky Mihály 3 Visszavarázsolják a reformkori hangulatot – Kellei György 5 Jókai a millenniumról – Pomogáts ...
www.pikk.hu/ujhorizont/2000_3/tartalom.html
More pages from www.pikk.hu

 

Árgus - irodalmi és kultúrális folyóirat
... Pósa Zoltán Aranykori tradícióvágy szürrealista prizmán - Esszé Fábián László prózaepikai munkáiról Praznovszky Mihály Kortársam, Bakonyi ÁRGUS irodalmi és kulturális folyóirat 1990-2002 árgus e ...
www.argus.hu/friss/tanulmanykritika.html

 

A Balaton dicsérete
Siófoki Hírek városi kétheti lap online változata ... István, Bartha László, Halápy János, Borsos Miklós. A Praznovszky Mihály szerkesztette kötet jeles személyeknek a Balatonhoz f?z?d? viszonyába ...
www.siofok.hu/Archivum/archivum-file/sio...9909/balat.html

 
RÓLA SZÓLÓ IRODALOM: INTERNETEN

 

UJ HOLNAP - 1998. MARCIUS
... Egy regionális irodalmi kézikönyvről PRAZNOVSZKY MIHÁLY Nem tartozom azok
közé, akik, ha olykor egy-egy könyvről ismertetést írnak, abban lelik ...
www.uni-miskolc.hu/city/Olvaso/ujholnap/ 98marcius/praznovszky.html

 

Bakonyi István: Könyvek Veszprémből
Praznovszky Mihály: Tájirodalom. Praznovszky Mihály személye különösen jó
példa arra, hogy kis hazánkban sokfelé lehet otthon az ember. ...
forras.rkk.hu/9906/bakonyi.html

 

Endrődi-Jókai bableves parti - Alsóörs
Endrődi-Jókai bablevesparti. Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész
emlékezett az írókra. Az Eötvös Károly Művelődési ...
www.freeweb.hu/alsoors/babcikk.htm -

 

Az ínyenc hagyománya (Palotai Hírlap, 2002. március 1.)
... Praznovszky Mihály, a vacsorák állandó házigazdája ezúttal nem csak a Vámosné
Sipos Éva tanárnő felkészítése nyomán mikrofon elé lépő Kósa ...
www.krudylib.hu/pages/aktual/sajto/ph020301.htm

 

Rendezvénynaptár 2002.
... Praznovszky Mihály a Petőfi Irodalmi Múzeum címzetes főtanácsosa. ... Praznovszky
Mihály: Időről időre című kötetének bemutatója. 2002. október. 2002. ...
www.krudylib.hu/pages/aktual/rendez/rnaptar2.htm -

VMK
... születésének 240. évfordulójára Program: Dr. Praznovszky Mihály
irodalom-történész bevezetője Batsányi problémák. Bíró ...
vmk.veszprem.hu/programjaink.php –

 

... Dr. Praznovszky Mihály, a Pet?fi Irodalmi Múzeum f?igazgatója A pompa
könyvtárakról tartott el?adást. A könyv és olvasáskultúra ...
www.mke.oszk.hu/docs/hirlevel/97.html

 

* Határok nélkül *
... Dr. Péter Mihály egyetemi tanár kifejtette: 2000-ig 10.925 általános orvost ... Ezt
követően a könyvtárban Praznovszky Mihállyal, a Palócföld közéleti ...
www.htmh.hu/civilregiok/200112.htm -

 

Nyugat Jelen
... és lokalizáció a költészetben címmel rendeznek irodalmi vitát, amelyet Görgey
Gábor író, miniszter, Praznovszky Mihály, az Irodalomtörténeti ...
www.nyugatijelen.com/archiv/2002/2002%20augusztus/ aug.%2014%20szerda/j6.html

 

 

Kamarás József: Drégelyvár és környéke kutatásának ...
... Dr. Praznovszky Mihály a megyei Múzeum Igazgatója kérésemre közölte,
hogy a salgótarjáni bánya vezetőinek segítségére számíthatok. ...
www.dregelypalank.hu/kamaras.htm

 

A Balaton dicsérete
... A Praznovszky Mihály szerkesztette kötet jeles személyeknek a Balatonhoz fűződő
viszonyába enged betekinteni, s egy nagyon érdekes és értékes ...
www.siofok.hu/Archivum/archivum-file/ siofoki_hirek99/9909/balat.html

 

Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában
... (Monostori Imre) 28. Palócföld-est. Vendégeink: Praznovszky Mihály (főszerk.),
Pál József (szerk.) és Bódi Tóth Elemér (költő). Június 01. ...
www.jamk.hu/ujforras/990518.htm

 

Honismeret
... Az ugyan igaz, hogy a korabeli anyakönyvek alapján ? mint arról Praznovszky
Mihály és Szabó Károly5 említést tesznek ? bizonyítani látszik Péri ...
www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho010424.htm

 

... 1998 tavaszán tiltakozások fogadták Magyar Bálintnak azt a tervét ? a végrehajtó
Praznovszky Mihály volt ?, hogy az irodalmi múzeum nevéből ...
www.miep.hu/forum/2002/18/xiv1810.htm

 

... Praznovszky Mihály irodalomkutatóval, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársával
és Konczek József költővel Németh Zoltán irodalomkritikus beszélgetett ...
gomororszag.host.sk/201.html

 

paloc
... a rendezvényekre, akik emlékezetessé tudják tenni: a Mikszáth család tagjai,
Bánffy György színm?vész, vagy éppenséggel Praznovszky Mihály, aki a ...
paloc.index.hu/paloc/palocfold/hegedus.htm

 

Kultúra
... A neves szakemberekből álló zsűri ? köztük Praznovszky Mihály ? a könyvekkel
kapcsolatosan kérdezte a diákokat a szereplők jellemrajzáról, a ...
www.zalamedia.hu/egerszeg/000530/ku.html

 

Palóc Társaság honlapja - tábor
... Németh Zoltán tagtársunk, irodalomkritikus beszélgető társai dr. Praznovszky
Mihály irodalommuzeológus és Konczek József újságíró, költő volt. ...
www.paloctarsasag.sk/paloc-files/kronika/10.htm -

 

Az Irodalom Visszavág - www.iv.hu - Az IV HÍREI
... palócföld-est április 18-án, csütörtökön este hatkor a műcsarnokban házigazda
praznovszky mihály főszerkesztő vendég turczi istván, a szám ...
www.iv.hu/hirek0204.html

 

[PDF]Egy régóta hiányzó munka
Fájl formátum: PDF/Adobe Acrobat - HTML változat... kapunk hírt. Az egyik Arany látogatása 1862-ben ­ Kovács Sándor
Iván és Praznovszky Mihály b vebben tárgyalja. A másik ...
www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/ tiszataj/02-07/arpas.pdf

 

www.magyarorszag.hu - Hírek cikk
... is. A múzeum létesítésének tanulmánytervét már készíti Praznovszky
Mihály veszprémi muzeológus, irodalomtörténész. ...
www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/borton20030221.html

 

Új Horizont XXVIII. évfolyam, 2000., 4. szám
... Heitler László, Hizsnyai Zoltán, Kellei György, Láng István, Lászlóffy Aladár,
Németh István Péter, Pomogáts Béla, Praznovszky Mihály, Sava Babic ...
www.pikk.hu/ujhorizont/2000_4%5Cindex.html

 

Új Horizont XXVIII. évfolyam, 2000., 3. szám
... Tapolca; POMOGÁTS BÉLA irodalomtörténész, az Írószövetség és az Anyanyelvi
Konferencia elnöke, Budapest; PRAZNOVSZKY MIHÁLY irodalomtörténész, a ...
www.pikk.hu/ujhorizont/2000_3%5Cindex.html