Oldalak és mutatók
Adatbázisba rendezett gyűjtéseink, szövegkiadásaink oldalain bármely, kiemelten szedett kulcszóra kattintva az adott adatbázis mutatójába jut ( = az adatbázisban kiemelt valamennyi kulcsszó típus és betűrend szerint rendezett listájába).
A megjelenő listában domború-vörös háttérű '=' jelzi azt az egyedi kulcsszó-előfordulást, amelyre az imént a szövegben kattintott.
A listán alatta és fölötte láthatja a kulcsszó további előfordulásait, s a dokumentum-linkekre kattintva ugorhat az előfordulások pontos szöveghelyére.

Keresztmutató
Az egyes adatbázisok mutatóiból nem csak a kulcsszóelőfordulások szöveghelyeire ugorhat, de a mutató soraiban megjelenő ['='] gombokra kattintva megtekintheti, mely más adatbázisunkban szerepel még a kulcsszó. Ezt nevezzük keresztmutatónak. Betűrendben tartalmazza adatbázisaink valamennyi kulcsszavát - közvetlen linkekkel előfordulásaik pontos szöveghelyeihez, s vissza, a gyűjteményekre szűrt mutatókhoz
Metakronológia (átmenetileg nem elérhető)
Míg a keresztmutató a kulcsszavak (köztük időadatok) betűrendjében tárja fel összes adatbázisunkat, a metakronológia a dokumentumok dátuma szerint rendezve jeleníti meg a név/hely/cím és időadatokat különböző adatbázisainkból. A metakronológiát kisérleti jelleggel adjuk közre, jelenleg csak a hetvenes évekről rendelkezünk elég adattal ahhoz, hogy használható legyen.

A XX. század második felének felülről szabályozott kulturális életében Fodor András költőként, esszéíróként és műfordítóként egyike volt azoknak, akik saját művészi kiteljesedésük mellett magukra vállalták a közvetítést kultúrák, művészeti ágak, múlt és jelen értékei között csakúgy, mint szerkesztőként és programszervezőként az irodalmi élet szintjei, régiói és szekértáborai között. Munkásságáért a rendszerváltás után Kossuth-díjban részesítették.
     A legteljesebben dokumentált magyar életművek egyikét hagyta az utókorra: félévszázadon át vezetett részletes naplója, feljegyzései, napi levelezése, fényképei, sőt amatőrfimjei összekapcsolják költészetét és esszéit folyamatos aktivitásával az irodalmi életben, s felrajzolják pályaképét, melyben mindvégig vezérmotívum maradt a kötődések, barátságok támaszként megőrzése: somogyi diákköltőként, bekerülve a rövidesen rendszeridegenként ellehetetlenülő oktatási elitintézmény Eötvös Collégiumba, majd az ott szerzett európai műveltséghez kötődve költőként, szerkesztőként a 60-as, 70-es évek ellenőrzött-megengedő éveiben, s végül a rendszerváltás széthúzó, piacosodó kulturális közegében.
     Hálózati kiadásunk nem emlékmű, vagy dokumetumtár: az életmű összefüggéseit rekonstruálva szeretnénk hozzájárulni a félmúlt kontextusának megértéséhez, folytatni és megőrízni a közvetítést, kapcsolatteremtést a múlt széttartó szálai között.

Napló
Fodor András nem készített névmutatót megjelent naplóválogatásaihoz: az adattár jelleget kerülve, folyamatában kontextust nyerő történetként publikálta napi élményeit. Hálózati kiadásunkban csak részletek feldolgozására vállalkozhatunk, így a lineáris szöveggel szemben - szándékunk szerint - a hipertext formában reprodukálhatjuk nevek, műcímek, helyek és időpontok hiteles, történeti kontextusát.
Fotó és filmtár
Fodor András vonzódása a vizuális művészeti ágak és képi megörökítés iránt családi, baráti közegben készített amatőrfimjeiben és fényképeiben is jelentkezett. Több tucat albumnyi fényképéből válogathattunk és indexeltünk felvételeket a hálózati életműkiadásba.
Versek és verskéziratok
Kiadásunkban soronként összekapcsolva adjuk közre Fodor András megjelent verseit és azok legelső kéziratváltozatait, nyomonkövethetővé téve a kötetbekerülésig bekövetkezett változásokat. A kéziratkiadás nem teljes, az utolsó évtizedek terméséből válogatva bővítjük. A versek alapadatait viszont valamennyi sorkötetből feltöltöttük.
Bibliográfia
Gyűjteményünk jelenleg Fodor András önálló köteteit, levelezőtársként, fordítóként vagy társfordítóként jegyzett kiadványait, valamint a róla szóló könyveket tartalmazza, lakásában illetve nyaralójában készült címlapfotókkal illusztrálva.
Fordítások
Fodor András műfordításainak mutatója válogatott fordításköteteinek feldolgozásával készült. A fordított szerzők neve szerint, verscímek és kötetek szerint kereshet.
Filmnapló
Fodor András a naplóvezetés közben számos listát, összeírást készített élményeiről. Olvasmány- és hangversenyélményei mellett moziban és televízióban látott filmekről is élete végéig vezetett dátumozott kimutatást, érdemjeggyel osztályozva a látottakat. A feldolgozott lista egyedi művelődés- és médiatörténeti forrás lehet.
Esszék
Mutatónk Fodor András esszéköteteinek tartalmát dolgozza fel, az esszék, kritikák támái (szerzők, műcímek) alapján is böngészhető.
Fészek Klub adatbázis
A Fészek művészklub premier előtti filmvetítésekkel, hangversenyekkel, rendszeres képzőművészeti kiállításokkal és irodalmi estekkel folyamatos keresztmetszetét adta/adja a magyar kulturális életnek. Programfüzeteinek indexelt feltárásával napra pontos eseménytárat köthetünk adatbázisainkhoz, s reményeink szerint felhívhatjuk a figyelmet a nehéz helyzetbe került intézményre.
iTTiVOTT Budapest
Kalota Béla a kilencvenes évek végéig közel ezer felvételen dokumentálta a budapesti közösségi élet mulandó csomópontjait: kávéházakat, sörözőket, borozókat, presszókat. Név, utca, kerület és jelleg szerint indexelt hálózati kiadásunkban folyamatosan közreadjuk a helyszínekről készített mai felvételeket, pontosítjuk a címeket, új helyekkel bővítjük a gyűjteményt.
iKrono
Az életműkiadásban indexelt időpontokból kiindulva, s a "mi történt aznap?" kérdésre választ keresve, az ELTE BTK könyvtárszakos hallgatói kronológiai gyűjtéseket végeznek, feldolgozva kronológiákat, napi sajtótermékeket.
iCollect
Az ELTE BTK könyvtárszakos hallgatói a hálózati forrásgyűjtést, alapfokú weblapszerkesztést gyakorolták a Fodor András életműben is megjelenő neveket, műveket, helyszíneket ismertető honlapjaikon. Kivitelezésük, tartalmuk és aktualitásuk változó, de háttérként és kiindulópontként is szolgálnak további információforrások felé.

ARCHÍVUM

inapló irodalmi publikáció adatbázis (2000-2005)

Teljes adatbázis (kb. 10 000rekord):

Időrend és források:

Műfajok szerint:

inapló / irodalom (2002-2007)

inaplo /intra

inapló / internet (2002-2006)

  • Tanulmányok ismertetése
  • Web és kommunikáció - közösségi portálok, fórumok és topikok, webes aktivitások vizsgálata
  • Honlapelemzések - Portálok, intézmény és egyéni honlapok vizsgálata
  • Portálszemle - Kulturális portálok időszakos gyűjtése
  • Digitalizálási adatbázis - Több szempont szerint rendezett dokumentumgyűjtemény a digitalizáláshoz kapcsolód on-line tartalomból. Kiemelt kulcsszavaink: e-book, hálózati kiadások, OAI projektek, digitalizálók és digitalizált gyűjtemények
  • Linkgyűjtemény - az inapló gyűjtése irodalom és internet (főként) magyar nyelvű webtartalmából.
  • Tanulmánygyűjtemény - az inapló gyűjtése az irodalom, kultúra, média és kommunikáció illetve az internet, web, információs társadalom területét érintő on-line tanulmányokból.