1950. Ruszlán és Ludmíla

A. Sz. Puskin:
Ruszlán és Ludmíla.
[fordítás]
Franklin Könyvkiadó, Budapest,
1950.