1967. Arcom útjai

Fodor András: Arcom útjai
Magvető,
Budapest,
1967.

A gyógyulónak
Dávid
Fodor Dávid
Iratlan ábránd
Különös menekült
Vers a fűszálról
Vekerdi Lászlónak
Mérleg
Küldetés
Várakozók
Leningrádi temető
Leningrád
945 május 9
1945 május 9
Kiáltás
Exodus
Álomtalan
Téli tárlat
Pliszeckaja
Pliszeckaja, Maja Mihajlovna
Voznyeszenszkij
Voznyeszenszkij, Andrej
Alant repül a nap
Bajkál
Apostol
Dr X
Láncok
Nyárban, télben
Bucsu a várostól
Egy emlék melege
Meghódoló éj
Nádak viharban
Láttam
Örök lakó
Jönnek utánam
Reggel
Memento
1951,
A tudat harácsolása
Egyszer, éjjel
Följegyzés
Panasz helyett
Kép a vízen
Inkább ők
Álom
Gyémánt menyét
Este Szibériában
Szibéria
Pusztaberény
Pusztaberény
Az ember
Fülep Lajosnak
1951,
Látogatás
1964,
Zengővárkony
Fűtő
Monológ
Credo
1965 június
Folyópart, esti fény
1966,
Apám titka
Nemzedékek
Rokon
Séta, reggel
Metszet
Mozdulat
Halálnál rosszabb
Keserűvé gazdagult
Zsákmány
Egy lengyel lányra
Hódolat Rimbaud-nak
Rimbaud
Gyász
Kérdések
Hajnali őrület
Árvák
Anyám
Szerelem
Künn a fákon
Derekad, nyakad oszlopa
Születés
A tartalomjegyzéket digitalizálta: Vörös Ildikó [2010]