1976. Sztravinszkij

Szemtől szemben:
Igor Sztravinszkij.
[monográfia]
Gondolat Könyvkiadó, Budapest,
1976.