1980. Futárposta

Fodor András: Futárposta
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1980.

Eleven múlt

Janus nyomán Ferrarában
Ferrara
Janus Pannonius
(1972.)
Köszönet a zsoltárokért
Zsoltárok könyve
(1974.)
Hitvallás Csokonairól
Csokonai Vitéz Mihály
(1973.)
Hogyan halt meg József Attila?
József Attila
(1975.)
Vágó Márta József Attiláról
Vágó Márta
József Attila
(1976.)
József Attila válogatott levelezése
József Attila
válogatott levelezése
(1977.)
József Attila a húszas évek közepén
József Attila
(1978.)
Találkozások Kassák Lajossal
Kassák Lajos
(1973.)
Fülep Lajossal Zengővárkonyban
Fülep Lajos
Várkony
(1975.)
Fülepről és a tanítványokról
Fülep Lajos
(1975.)
Három találkozás Németh Lászlóval
Németh László,
Buda,
1956.
Aszófő,
Sajkód,
1960.
Tihany,
Sajkód,
1964.
(1976.)
Búcsú Várkonyi Nándortól
Várkonyi Nándor
(1975.)
Simon István emlékezete
Simon István
(1975.)

Költők és versek

József Attila: Április 11
József Attila:
Április 11
(1976.)
József Attila: Emlék
József Attila:
Emlék
(1973.)
Vallomás Vas Istvánról
Vas István
(1978.)
Takáts Gyula: Mézöntő
Takáts Gyula:
Mézöntő
(1972.)
Második találkozás Csorba Győzővel
Csorba Győző
(1976.)
Károlyi Amy: - Talan -Telen
Károlyi Amy:
-Talan - Telen
(1973.)
Vészi Endre: Titokzatos párhuzamok
Vészi Endre:
Titokzatos párhuzamok
(1978.)
Nemes Nagy Ágnes: Költői kép
Nemes Nagy Ágnes:
Költői kép
(1978.)
Pilinszky Jánosról - szerzői estjén
Pilinszky János
(1975.)
Pilinszky János: A nap születése
Pilinszky János:
A nap születése
(1974.)
Kormos István: Ház Normandiában
Kormos István:
Ház Normandiában
(1973.)
Búcsú Kormos Istvántól
Kormos István
(1977.)
Nagy Lászlóról, egy vers ürügyén
Nagy László:
Az Országház kapujában
(1978.)
Juhász Ferenc hangváltása (Olvasónapló az Óda a repüléshez kötet négy verséről)
Juhász Ferenc:
Óda a repüléshez (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954.)
(1954.)
Kárpáti Kamil: Költők 1973 erkélyén
Kárpáti Kamil: Költők 1973 erkélyén
Költők 1973 erkélyén
(1975.)
Csoóri Sándor: A föltámadás első pillanatai
Csoóri Sándor:
A föltámadás első pillanatai
(1978.)
Czigány György, a költő
Czigány György
(1974.)
Bertók Lászlóról
Bertók László
(1971.)
Bisztray Ádámról
Bisztray Ádám
(1969.)
Papp Árpádról
Papp Árpád
(1976.)
Kelemen Lajosról
Kelemen Lajos
(1978.)
Nyikolaj Zaboloczkij
Zaboloczkij, Nyikolaj
(1972.)
Tvardovszkij helytállása
Tvardovszkij, Alekszandr Trifonovics
(1974.)
Philip Larkin
Larkin, Philip
(1977.)
Ljubomir Levcsev
Levcsev, Ljubomir
(1975.)

A versfordítás művészete

Képes Géza: Először magyarul
Képes Géza:
Először magyarul (Magvető, 1971.)
(1972.)
Kálnoky László: Virágzó tüzek
Kálnoky László:
Virágzó tüzek (műfordítások; Európa, 1970.)
(1970.)
Csorba Győző: Kettőshangzat
Csorba Győző
Kettőshangzat (válogatott műfordítások, Európa, 1976.)
(1977.)
Költő és fordítója - Alekszandr Mezsirov: Búcsú a hótól
Mezsirov, Alekszandr
Csorba Győző
Búcsú a hótól (Európa, 1974.)
(1975.)
Rába György: Idegen ünnepek
Rába György
Idegen ünnepek (Huszadik századi külföldi versek; Megvető, 1974.)
(1975.)
Garai Gábor: Napkeltenyugta
Garai Gábor:
Napkeltenyugta (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976.)
(1977.)
A költő zsákmánya - Orbán Ottó: Aranygyapjú
Orbán Ottó:
Aranygyapjú (válogatott versfordítások; Európa, 1972.)
(1975.)
Paul Verlaine Clair de Lune (Holdfény) című verse Szabó Lőrinc fordításában
Paul Verlaine
Clair de Lune (Holdfény)
Szabó Lőrinc
(1974.)
A műfordító Illyés Gyula és Kelet-Európa
Illyés Gyula
(1974.)
Egy fordító útja Bulgáriába
Bulgária
Szófia
(1969.)
Rózewicz költői fordítása (műhelytanulány)
Rózewicz, Tadeusz
(1977.)
A műfordítói és a költői munka kölcsönhatása
(1974.)
Versfordításunk és a nagyvilág
(1973.)

Hazai múzsa

A szülőföld ereje
(1976.)
Egy internista emlékezete (Kaposvár 1939-1942)
Kaposvár
1939-1942
(1972.)
Somogyi kútfő (Kanyar Józsefről)
Kanyar József
(1973.)
Örökségünk: Egry József
Egry József
(1978.)
Tüskés Tiborról, Nagykanizsán
Tüskés Tibor
(1977.)
Nagykanizsa
Találkozásaim a népzenével
(1974.)
Sárosi Bálint két könyve (Cigányzene - Zenei anyanyelvünk)
Sárosi Bálint
Cigányzene (Gondolat, 1971.)
(1971.)
Zenei anyanyelvünk (Gondolat, 1973.)
(1974.)
Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához
Voigt Vilmos
A folklór esztétikájához (Kossuth, 1972.)
(1972.)
Két meditáció a nyelvről (A gyerekek nyelvalkotása - A lakáj-kifejezésekről)
(1973.)
A múzsák testvériségéről
(1973.)
Kedves lemezeim
(1976.)
Tárgyaim
(1975.)

Forgóajtó

Gerzson Pálról
Gerzson Pál
(1976.)
Udvardi Erzsébetről (Fonyód - Bélatelepi kiállításakor)
Udvardi Erzsébet
(1976.)
Szekeres Emilről
Szekeres Emil
(1975.)
Szabados Árpádról
Szabados Árpád
(1974.)
Weöres Sándor: Psyché (Csernus Mariann előadóestje)
Psyché
Weöres Sándor
Csernus Mariann
(1972.)
"Légy már legenda" (Jancsó Adrienne lélekidézése)
Jancsó Adrienne
(1977.)
Számadás Kállai Ferencről
Kállai Ferenc
(1977.)
Molnár Piroskáról
Molnár Piroska
(1977.)
Alain Resnais érvényessége
Resnais, Alain
(1976.)
Film és természetesség
(1977.)
A film és a többi művészet
(1977.)
Kapcsolatok
(1978.)
Vissza a modern zenéhez
Korunk Zenéje
(1976.)
Korunk Zenéje, negyedszer
Korunk Zenéje
(1977.)
Richtert hallgatva
Richter, Szvjatoszlav
(1977.)
Népi citera - szimfonikus zenekar
(1977.)
Vujicsics Tihamér emlékezete
Vujicsics Tihamér
(1977.)
A Bábszínház ünnepére
Bábszínház
(1978.)
"Nézd a tánc nemeit"
(1978.)
Két emlék Tímár Józsefről
Tímár József
(1978.)