1986. Ezer este Fülep Lajossal

Ezer este
Fülep Lajossal.
[napló 1947-1960]
Magvető Könyvkiadó, Budapest,
1986.