Bibiliográfia - 1967-1969


Fodor András: Arcom útjai. Magvető, 1967. dokumentum megnyitásaFodor András: A gyógyulóknak (1964/1966) [vers] Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] dokumentum megnyitásaFodor András: Dávid (1964/1966) [vers] Fodor Dávid (1961) dokumentum megnyitásaFodor András: Íratlan ábránd (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Különös menekült (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Vers a fűszálról (1964/1966) [vers] Vekerdi László (1924-2009) [író, tudománytörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Mérleg (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Küldetés (1964/1966) [vers] Fábry Zoltán (1897-1970) [író, irodalomtörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Várakozók (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Leningrádi temető (1964/1966) [vers] Leningrád dokumentum megnyitásaFodor András: 945 május 9 (1964/1966) [vers] 1945_05_09. / 945 május 9. dokumentum megnyitásaFodor András: Kiáltás (1964/1966) [vers] Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) [amerikai elnök] Puskin háza dokumentum megnyitásaFodor András: Exodus (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Álomtalan (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Téli tárlat (1964/1966) [vers] Kisszínház dokumentum megnyitásaFodor András: Pliszeckaja (1964/1966) [vers] Pliszeckaja, Maja Mihajlovna (1925 november 20) [orosz balett-táncosnő] dokumentum megnyitásaFodor András: Voznyeszenszkij (1964/1966) [vers] Voznyeszenszkij, Andrej (1933-2010) [orosz költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Alant repül a nap (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Bajkál (1964/1966) [vers] Bajkál (tó) dokumentum megnyitásaFodor András: Apostol (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Dr. X. (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Láncok (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Nyárban, télben (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Bucsu a várostól (1964/1966) [vers] Kaposvár 1947_05_27_ dokumentum megnyitásaFodor András: Míg lent csattogva lüktetett a múlás (1945) [vers] Fodor András: Egy emlék melege [vers] = Míg lent csattogva lüktetett a múlás dokumentum megnyitásaFodor András: Meghódoló éj (1947) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Nádak viharban (1945) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Fehér árnyék (1964/1966) [vers] Jasznaja Poljana (Oroszország) Fodor András: Láttam [vers] = Fehér árnyék dokumentum megnyitásaFodor András: Örök lakó (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Jönnek utánam (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Reggel (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Memento (1946/1954) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: A tudat harácsolása (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Egyszer, éjjel (1964/1966) [vers] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Följegyzés (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Panasz helyett (1964/1966) [vers] Himfy lépcső [a Móricz Zsigmond körtér és az Eötvös Collégium között] Veress Sándor (hegedüversenye) dokumentum megnyitásaFodor András: Kép a vizen (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Inkább ők (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Álom (1964/1966) [vers] Kolpatovszkij (költő) Archipenkó (művész) dokumentum megnyitásaFodor András: Gyémánt menyét (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Este Szibériában (1964/1966) [vers] Szibéria Trubeckaja Angara (folyó Oroszországban) dokumentum megnyitásaFodor András: Pusztaberény (1964/1966) [vers] Pusztaberény [Somogy] Pusztaberény [Somogy] dokumentum megnyitásaFodor András: Három eskű - Az ember (1946/1954) [vers] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Látogatás (1971) [vers] Zengővárkony [Baranya] dokumentum megnyitásaFodor András: Fűtő (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Monológ (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Credo (1965) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Folyópart, esti fény (1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Apám titka (1964/1966) [vers] Fodor József [Fodor András apja] dokumentum megnyitásaFodor András: Nemzedékek (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Rokon (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Séta, reggel (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Metszet (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Mozdulat (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Halálnál rosszabb (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Keserűvé gazdagult (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Zsákmány (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Egy lengyel lányra (1964/1966) [vers] Lengyelország dokumentum megnyitásaFodor András: Hódolat Rimbaud-nak (1964/1966) [vers] Rimbaud, Arthur (1854-1891) [francia költő] Wilhelm Rudolf [F.A. osztálytársa] 1947_06_08_ dokumentum megnyitásaFodor András: Gyász (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Kérdések (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Hajnali őrület (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Árvák (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Anyám (1964/1966) [vers] Fodor Józsefné Lieber Etelka dokumentum megnyitásaFodor András: Szerelem (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Künn a fákon... (1964/1966) [vers] Gelléri Emil [gimnáziumi tanár, karvezető] dokumentum megnyitásaFodor András: Derekad, nyakad oszlopa (1964/1966) [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: Születés (1964/1966) [vers]
Fodor András: Napraforgó. [Válogatott versfordítások] Magvető, 1967. Chaucer, Geoffrey (1340-1400) [angol költő, filozófus, diplomata] Chaucer, Geoffrey: Az apácák papjának meséje Wyatt, Thomas (1503-1542) [angol nagykövet, költő] Wyatt, Sir Thomas : Szerelmes dicsőíti hölgye kezének szépségét Crabbe, George (1754-1832) [angol költő] Crabbe, George: Peter Grimes (Részlet a the Borough-ból) Burns, Robert (1759-1796) [skót költő, dalszerző] Burns, Robert: Belzebub üzenete Burns, Robert: Földmíves volt az én apám Burns, Robert: A falusi kislány Burns, Robert: Pirosló nyári rózsaszál Burns, Robert: Levélhulláskor Burns, Robert: Forth partja felett Burns, Robert: Az Allan partján Burns, Robert: Kártoltam, fontam Hogg, James (1770-1835) [skót költő és író] Hogg, James: Fiu dala Wordsworth, William (1770-1850) [angol romantikus költő] Wordsworth, William: A szonett Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) [költő] Shelley, Percy Bysshe: Alastor, avagy a magányosság szelleme Shelley, Percy Bysshe: Stancák-1814 április Shelley, Percy Bysshe: Még nézz reám... Shelley, Percy Bysshe: Zene Shelley, Percy Bysshe: Politikai nagyság Keats, John (1795-1822) [angol költő] Keats, John: Chattertonhoz Keats, John: Byronhoz Keats, John: A békéhez Keats, John: Leülvén Lear király újraolvasásához Keats, John: Spenserhez Keats, John: Miért kacagtam éjjel? Keats, John: Álom Dante Paolo és Francesca-epizódjának elolvasása után Keats, John: Óda Fannyhoz Keats, John: Óda Apollóhoz Meredith, Geoerge (1828-1909) [angol költő, író] Meredith, Geoerge: Erdei gyász Stevenson, Robert Louis (1850-1894) [skót regényíró] Stevenson, Robert Louis: A mennyei orvos Yeats, William Butler (1865-1939) [ír költő, drámaíró, elbeszélő] Yeats, William Butler: Bolond Jane és Jack, a vándorlegény Yeats, William Butler: Koldus koldusnak őrjöngve beszéli Symons, Arthur (1965-1945) [angol költő] Symons, Arthur: A finvarai erdőben Muir, Edwin (1887-1959) [skót költő és novellaíró] Muir, Edwin: A faggatás Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) [költő, drámaíró, kritikus] Eliot, Thomas Stearns: Sweeney a fülemülék közt Lehmann, John (1907-1987) [angol költő és irodalmár] Lehmann, John: Halál a kórházban Auden, Wystan Hugh (1907-1973) [amerikai angol költő] Auden, Wystan Hugh: Erdők Thomas, Dylan Marlais (1914-1953) [walesi költő és író] Thomas, Dylan: Szövevény képmásomban Thomas, Dylan: Kakuk havának ősi percében... Thomas, Dylan: S lőn a térdreborult... Thomas, Dylan: A fövenyen... Thomas, Dylan: Hiány dühében írom... Thomas, Dylan: Három szűk hava... Thomas, Dylan: Az igazság benső felét... Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) [amerikai esszéíró, költő] Emerson, Ralph Waldo: Egy és minden Emerson, Ralph Waldo: Napok Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882) [amerikai költő, egyetemei tanár] Longfellow, Henry Wadsworth: Hiawata (Bevezetés) Longfellow, Henry Wadsworth: Divina Commedia Longfellow, Henry Wadsworth: A természet Whitman, Walt (1819-1892) [amerikai költő] Whitman, Walt: Ó, kapitány, kapitányom (Lincoln halálára) Crane, Hart (1899-1932) [amerikai költő] Crane, Hart: Recitativo Crane, Hart: Melville sírjánál Jarrel, Randall (1914-1965) [amerikai költő, irodalomkritikus, esszéista, író] Jarrel, Randall: Katona sétál az Egyetem fái alatt Vogelweide, Walther von der (?-1230) [német költő] Vogelweide, Walther von der: Szerelmi varázs Vogelweide, Walther von der: Szépség és kellem Vogelweide, Walther von der: A sas és az oroszlán Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) [író, költő] Goethe, Johann Wolfgang: A Múzsák fia Goethe, Johann Wolfgang: Vadász esti dala Goethe, Johann Wolfgang: Törvény előtt Goethe, Johann Wolfgang: Az ifju Werther keserveiből Goethe, Johann Wolfgang: Mindörökké Goethe, Johann Wolfgang: Éjfélkor Goethe, Johann Wolfgang: A fölkelő teleholdhoz Goethe, Johann Wolfgang: Az Egyesült Államokhoz Novalis (Hardenberg, Friedrich Leopold von) (1772-1801) [német költő, író] Novalis (Hardenberg, Friedrich Leopold von): Van oly nyomasztó óra Brentano, Clemens (1778-1842) [német író, költő] Brentano, Clemens: Késő Uhland, Ludwig (1787-1862) [német költő, irodalmár, jogász és politikus] Uhland, Ludwig: Mickiewicz Eichendorf, Josef von (1788-1857) [német romantikus költő] Eichendorf, Josef von: Az este Rückert, Friedrich (1788-1866) [német költő és humorista] Rückert, Friedrich: A páncélos szonettekből Heine, Heinrich (1797-1865) [zsidó származású német romantikus költő, író, újságíró] Heine, Heinrich: Hétköznapi szürke égbolt Heine, Heinrich: A levél Mörike, Eduard (1804-1875) [német költő, író, fordító] Mörike, Eduard: Ő az Keller, Gottfried (1819-1890) [svájci német realista író] Keller, Gottfried: Via mala Weerth, Georg (1822-1856) [német író, szatirikus, újságíró és üzletember] Weerth, Georg: A rajnai vincellérek Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [osztrák költő] Rilke, Rainer Maria: Az ősi házban Rilke, Rainer Maria: Éjjel Rilke, Rainer Maria: E sárga rózsát Rilke, Rainer Maria: A parkon Rilke, Rainer Maria: A krizantémok napja volt Rilke, Rainer Maria: Emlékszel még Rilke, Rainer Maria: Advent Rilke, Rainer Maria: Fehér kastély Rilke, Rainer Maria: A nap lenyugszik Rilke, Rainer Maria: Midőn mint szárnyveréstől Rilke, Rainer Maria: Oly fájó volt Rilke, Rainer Maria: Fehér lelkek Rilke, Rainer Maria: Ime a kertek Rilke, Rainer Maria: Nézd mint válnak Rilke, Rainer Maria: Kápráztató út Rilke, Rainer Maria: Midőn rám leltél Rilke, Rainer Maria: A kert lankáin Rilke, Rainer Maria: Időnként késő éjszakán Rilke, Rainer Maria: Az est az én könyvem Rilke, Rainer Maria: Álmaink Tucholsky, Kurt (1890-1935) [német író, esszéista, újságíró] Tucholsky, Kurt: Szemek a nagyvárosban de la Cruz, Juan (1542-1591) [spanyol író, pap] de la Cruz, Juan: Glossa az isteni kegyelemről de la Cruz, Juan: Dal Krisztus isteni voltáról és a lélekről Saavedra, Cervantes y (1547-1616) [spanyol regény- és drámaíró, költő] Saavedra, Cervantes y: Sevillai ifju Vega, Lope de (1562-1635) [spanyol költő, a barokk dráma legjelentősebb művésze] Vega, Lope de: Táncok. A paraszt. Rojas, Soto de (1584-1658) [spanyol költő] Rojas, Soto de: Madrigálok Rojas, Soto de: Gyónás Rojas, Soto de: A tavasz Saavedra, Angel de (1791-1865) [spanyol író, drámaíró, költő, festő politikus] Saavedra, Angel de: Sevilla Campoamor, Ramón de (1817-1901) [spanyol realista költő] Campoamor, Ramón de: Ki írja meg? Mesa, Enrique de (1878-1929) [spanyol költő, színházi kritikus] Mesa, Enrique de: Madrid Mesa, Enrique de: Medinaceli mezői Diego, Gerardo (1896-1987) [spanyol költő] Diego, Gerardo: A Duero románca Altolaguirre, Manuel (1905-1959) [spanyol költő] Altolaguirre, Manuel: Vasablakos toronyképpen Guinizelli, Guido (1240-1276) [olasz költő] Guinizelli, Guido: Szerelmi bánat Marino, Gambattista (1569-1626) [olasz költő] Marino, Gambattista: Niccolo Francóra, a költőre Fiore, Vittore (1920-1999) [olasz író, újságíró] Fiore, Vittore: Töltsetek be szavakkal Fiore, Vittore: Puglia Roversi, Roberto (1923-) [olasz költő, író, könyvkereskedő, dalszöveg szerző] Roversi, Roberto: Vasárnap a Po mentén Roversi, Roberto: A szerelem vándora Mickiewicz, Adam (1798-1855) [lengyel költő, író] Mickiewicz, Adam: A három Budrys Mickiewicz, Adam: Laurához Mickiewicz, Adam: Beszélgetek magamban Mickiewicz, Adam: Nem vagy tanult Mickiewicz, Adam: Találkozás a csalitban Mickiewicz, Adam: Reggel és este Mickiewicz, Adam: D. D.-hez Mickiewicz, Adam: A tenger csöndje (A "krími szonettek"-ből) Mickiewicz, Adam: Hajóut (A "krími szonettek"-ből) Mickiewicz, Adam: Csatirdah (A "krími szonettek"-ből) Mickiewicz, Adam: Ősök III. rész Iwaszkiewicz, Jaroslaw (1894-1980) [lengyel költő, író] Iwaszkiewicz, Jaroslaw: Sóhajtás Tuwim, Julian (1894-1953) [lengyel költő] Tuwim, Julian: A csillagok alatt Jachimowicz, Marian (1897-1999) [lengyel költő, műfordító, festő] Jachimowicz, Marian: Boldogság Jachimowicz, Marian: Puszta Jachimowicz, Marian: Hegedűművésznő Jachimowicz, Marian: Lélegzem Jachimowicz, Marian: Tavaszi éjszakák Przybos, Julian (1901-1970) [lengyel költő] Przybos, Julian: Szén és márvány Jastrun, Mieczyslaw (1903-1983) [lengyel költő] Jastrun, Mieczyslaw: Otthon Rózewicz, Tadeusz (1921-) [lengyel költő, író, drámaíró] Rózewicz, Tadeusz: Hazatérés Rózewicz, Tadeusz: A megszállás emlékművei Rózewicz, Tadeusz: Összefoglalás Herbert, Zbigniew (1924-1998) [lengyel költő, drámaíró] Herbert, Zbigniew: Félelmünk Herbert, Zbigniew: Fortinbras elégiája Hillar, Malgorzata (1931-1995) [lengyel költő] Hillar, Malgorzata: A kék falon tul Harasymowicz, Jerzy (1933-1999) [lengyel költő] Harasymowicz, Jerzy: A költészet hercege Drozdowski, Bohdan (1931-) [lengyel költő, író, drámaíró, forgatókönyvíró, író, műfordító] Drozdowski, Bohdan: Hogy megtaláljam Iredynski, Ireneusz (1935-) [lengyel költő író, forgatókönyvíró] Iredynski, Ireneusz: Minden mellette van... Biebl, Konstantin (1898-1951) [cseh költő] Biebl, Konstantin: Csillag Biebl, Konstantin: Szinház falun Biebl, Konstantin: Ajánlás Biebl, Konstantin: Strófák Biebl, Konstantin: Bosszu Biebl, Konstantin: A hajón mely kévét teét szállít Biebl, Konstantin: Ellenlábasok Biebl, Konstantin: Add nekem a gyűrüd Biebl, Konstantin: A jávai nő Biebl, Konstantin: Rizsföldek trónusán Vacarescu, Ienachita (1740?-1798?) [román költő, író] Vacarescu, Ienachita: A szomoru gerlice Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) [román költő] Bolintineanu, Dimitrie: Nagy István vajda édesanyja Cosbuc, George (1866-1918) [erdélyi román költő] Cosbuc, George: Dojna Macedonski, Alexandru (1854-1920) [román költő] Macedonski, Alexandru : A kisemmizettség vigasztalása Macedonski, Alexandru : Az első őszi szél Macedonski, Alexandru : A korsó Iosif, Stefan Octavian (1875-1913) [román költő] Iosif, Stefan Octavian: A dojna Iosif, Stefan Octavian: A két barát Iosif, Stefan Octavian: Vágyaim tiszta álma Goga, Octavian (1881-1938) [erdélyi román költő, politikus] Goga, Octavian: A jobbágyok Botez, Demostene (1893-1973) [román író, újságíró, akadémikus, ügyvéd] Botez, Demostene: A napraforgó Breslasu, Marcel (1903-1966) [román költő, író] Breslasu, Marcel: Curriculum vitae Theodorescu, Cicerone (1908-1974) [román költő] Theodorescu, Cicerone: Feloldozás Corbea, Dumitru (1910-2002) [román író] Corbea, Dumitru: A napszámos Dragomir, Mihu (1919-1964) [román költő] Dragomir, Mihu: A tó Cassian, Nina (1924-) [román költő, esszéíró, műfordító] Cassian, Nina: A szél dialógusa a tengerrel Cassian, Nina: Csend! Baconsky, Anatol E (1925-1977) [román költő, esszéista, fordító] Baconsky, Anatol E: Csendes átmenet Baconsky, Anatol E: A szél Baconsky, Anatol E: Mindig itt Tulbure, Viktor (1925-1997) [román költő] Tulbure, Viktor: A szép lány Tulbure, Viktor: Nyestvadászat Vetranovic, Mavro (1482-1576) [horvát író, bencés szerzetes] Vetranovic, Mavro: Vers a költők segedelmére Pacic, Jovan (1777-1849) [magyar származású szerb költő] Pacic, Jovan: Zene Ilic, Vojislav (1860-1894) [szerb költő] Ilic, Vojislav: Komor, fekete égbolt Ilic, Vojislav: Kialudt vak tekintettel Ilic, Vojislav: Az utolsó vendég Nazor, Vladimir (1876-1949) [horvát költő, író, műfordító, politikus] Nazor, Vladimir: Bozót Ujevic, Tin (1891-1955) [horvát költő] Ujevic, Tin: Titokzatosságok Ujevic, Tin: Sudár jegenyék Ujevic, Tin: Notturno Vasiljev, Dusan (1900-1924) [szerb költő, próza és drámaíró] Vasiljev, Dusan: Egy nemzedék halála Szlavejkov, Pencso (1866-1912) [bolgár költő] Szlavejkov, Pencso: Az elválaszthatatlanok Vazov, Ivan (1850-1921) [bolgár költő, regény és drámaíró] Vazov, Ivan: Beteg e nép Vazov, Ivan: A Sipka-szoros hősei Javorov, Peju (1877-1914) [bolgár költő] Javorov, Peju: Jégverés Jaszenov, Hriszto (1899-1925) [bolgár költő] Jaszenov, Hriszto: Kőfalak mögött Rilejev, Kondratyij Fjodorovics (1795-1826) [orosz író, költő] Riljejev, Kondratyij: Besztuzsevhez Kjuhelbeker, Viljgelm (1797-1846) [orosz költő] Kjuhelbeker, Viljgelm: Az orosz költők sorsa Puskin, Alekszandr Szergejevics (1799-1837) [orosz költő, író, drámaíró] Puskin, Alexszandr: Ruszlán és Ludmíla (Előhang) Puskin, Alexszandr: A kaukázusi fogoly Puskin, Alexszandr: Voroncov grófra Puskin, Alexszandr: A dicsőség szomja Puskin, Alexszandr: Tél van Puskin, Alexszandr: Téli reggel Puskin, Alexszandr: A paripa Puskin, Alexszandr: A bahcsiszeráji palota szökőkútjához Puskin, Alexszandr: Mese az aranykakasról Lermontov, Mihail (1814-1841) [orosz költő, elbeszélő, drámaíró] Lermontov, Mihail: Zúg a vihar Lermontov, Mihail: Nem gőgös szépség Lermontov, Mihail: Szavamra senki sem figyel Lermontov, Mihail: Tekinteted Lermontov, Mihail: Ha énekel Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics (1821-1877) [orosz költő] Nyekraszov, Nyikolaj: Lábon maradt vetés Nyekraszov, Nyikolaj: Gondolatok egy palota főbejáratánál Nyekraszov, Nyikolaj: A Volgán Nyekraszov, Nyikolaj: Töprengés Nyekraszov, Nyikolaj: Parasztgyerekek Nyekraszov, Nyikolaj: Elemészti a szívet Nyekraszov, Nyikolaj: Forr a mezőkön Nyekraszov, Nyikolaj: A vasút Nyekraszov, Nyikolaj: Hamar elragad engem Nyekraszov, Nyikolaj: Ősz Bunyin, Ivan (1870-1953) [orosz író, költő, műfordító] Bunyin, Ivan: Nincs már madár Bunyin, Ivan: Szélmalmok, sírkövek Bunyin, Ivan: Az erdő fent sötét Bunyin, Ivan: Éjszakai tücskök Bunyin, Ivan: Sivár mezőkön... Bunyin, Ivan: A foghatatlan fény... Bunyin, Ivan: Téli éjszaka Bunyin, Ivan: Nagyapó ifjúsága Bunyin, Ivan: Fölszáll a hold Bunyin, Ivan: A fényre szomjazó világ... Brjuszov, Valerij (1873-1924) [orosz költő, író, esztéta] Brjuszov, Valerij: Kisváros(a "Rabok" című költeményből) Marsak, Szamuil (1887-1965) [orosz költő] Marsak, Szamuil: Hóvihar Marsak, Szamuil: Nyirfaliget Marsak, Szamuil: Tegnap láttam Marsak, Szamuil: Hányszor ösztökéltem Ahmatova, Anna (1888-1966) [orosz (szovjet) költőnő] Ahmatova, Anna: Milyen szép... Ahmatova, Anna: Azt mondta... Ahmatova, Anna: Az első lövés Leningrádra Paszternak, Borisz Leonyidovics (1890-1960) [orosz költő, esszéíró, műfordító, író] Paszternak, Borisz: Ballada Jeszenyin, Szergej (1895-1929) [orosz költő] Jeszenyin, Szergej: Ébreszd fiadat Jeszenyin, Szergej: Dal a kenyérről Jeszenyin, Szergej: Újra isznak Jeszenyin, Szergej: Ifjú évek Jeszenyin, Szergej: A fekete ember Zabolockij, Nyikolaj (1903-1959) [szovjet-orosz műfordító-költő] Zabolockij, Nyikolaj: Ősz Zabolockij, Nyikolaj: Logyejnyikov Zabolockij, Nyikolaj: Reggel Zabolockij, Nyikolaj: Szentjánosbogarak Zabolockij, Nyikolaj: Közelgő tél Zabolockij, Nyikolaj: Rengeteg erdőben... Zabolockij, Nyikolaj: Jön a vihar Zabolockij, Nyikolaj: Őszi tájképek Zabolockij, Nyikolaj: Magányos tölgy Zabolockij, Nyikolaj: Ne engedd ellankadni a leleked Martinov, Leonyid (1905-1980) [szovjet-orosz költő, műfordító] Martinov, Leonyid: Napraforgó Tvardovszkij, Alekszandr (1910-1971) [szovjet-orosz költő] Tvardovszkij, Alexszandr: A dal Tvardovszkij, Alexszandr: Van egy horhos Tvardovszkij, Alexszandr: Anyámnak Tvardovszkij, Alexszandr: Nem kéményfüst... Tvardovszkij, Alexszandr: Mit dünnyögtök... Tvardovszkij, Alexszandr: Háború utáni tél Tvardovszkij, Alexszandr: Falusi reggel Miezelaitis, Eduardas (1919-1997) [litván költő] Miezelaitis, Eduardas: Ballada a fáról Miezelaitis, Eduardas: Oszlopok Szluckij, Borisz (1919-) [szovjet-orosz költő] Szluckij, Borisz: Fölépül egykor Szevak, Parurj (1924-1971) [szovjet-ömény költő] Szevak, Parurj: Hallom kivirult rózsák sikolyát Szolohuin, Vlagyimir (1924-) [szovjet író, költő] Szolohuin, Vlagyimir: Boldogság Szergejev, Mark (1926-) [orosz költő] Szergejev, Mark: A kezdet kezdete Szergejev, Mark: Azt mondják... Szergejev, Mark: Talpfák Rozsgyesztvenszkij, Robert (1932-) [szovjet költő] Rozsgyesztvenszkij, Robert: Horgászok Jevszejeva, Szvetlana (1933-) [orosz romantikus költőnő] Jevszejeva, Szvetlana: A halászok asszonyai Jevtusenko, Jevgenyij (1933) [szovjet költő] Jevtusenko, Jevgenyij: Mély hó Jevtusenko, Jevgenyij: Nézd a havat Voznyeszenszkij, Andrej (1933-2010) [orosz költő] Voznyeszenszkij, Andrej: Holdfényes székesegyház Voznyeszenszkij, Andrej: Grúz nyirfák Voznyeszenszkij, Andrej: A föld Középkori francia versek [népköltészet, ismeretlen szerzők] Pastorale (Középkori francia vers.) Májusban (Középkori francia vers.) A francia forradalom dalaiból [népköltészet, ismeretlen szerzők] A patrióta barátok (A francia forradalom dalaiból.) Rajta! (Ca ira) (A francia forradalom dalaiból.) Rajta! (Énekelték a Nemzeti Szövetség ünnepén) (A francia forradalom dalaiból.) Dal Toulon visszavételéről (A francia forradalom dalaiból.) Albán hősi ének [népköltészet, ismeretlen szerzők] Halil halála (Albán hősi ének.) Szerb-horvát Hajduk ballada [népköltészet, ismeretlen szerzők] Szokoli Ráde és Asin bég (Szerb-horvát Hajduk ballada.) Szlovák betyárballadák [népköltészet, ismeretlen szerzők] Dal Jánosikról, a betyárról (Szlovák betyárballada.) Csendbe fiúk, csendbe... (Szlovák betyárballada.) Völgy a völgyecskék közt (Szlovák betyárballada.) Orosz bilina [népköltészet, ismeretlen szerzők] Ilja Muromec és haramia Szolovej (Orosz bilina.) Kínai versek a Jo fu gyűjteményből [népköltészet, ismeretlen szerzők] Hosszú ének (Kínai vers a Jo fu gyűjteményből.) Lova a Nagy Fal árkából iszik (Kínai vers a Jo fu gyűjteményből.) Fűzfa-tördelő (Kínai vers a Jo fu gyűjteményből.) A fenyő (Kínai vers a Jo fu gyűjteményből.) Ce-je a négy évszakról (Kínai vers a Jo fu gyűjteményből.)
Skandináv költők antológiája, Kozmosz Könyvek, 1967.
Szamojlov: A fekete nyírfa. Európa Könyvkiadó, 1968. Szamoljov, David (1920-1990) [orosz költő]
Fodor András: A csend szólítása. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969.
Paszternak, Borisz: Éjszakai szél. Európa Könyvkiadó, 1969. Paszternak, Borisz Leonyidovics (1890-1960) [orosz költő, esszéíró, műfordító, író]