Bibiliográfia - 1980-1981


Fodor András: Futárposta. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. Fodor András: Eleven múlt [esszéciklus] dokumentum megnyitásaFodor András: Janus nyomán Ferrarában (1972) [esszé] Ferrara Pannonius, Janus (1434-1472) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Köszönet a zsoltárokért (1974) [esszé] Biblia: Zsoltárok könyve dokumentum megnyitásaFodor András: Hitvallás Csokonairól (1973) [esszé] Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Hogyan halt meg József Attila? (1975) [esszé] József Attila (1905-1937) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Vágó Márta József Attiláról (1976) [esszé] Vágó Márta József Attila (1905-1937) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: József Attila válogatott levelezése (1977) [esszé] József Attila (1905-1937) [költő] József Attila Válogatott levelezése. [Fehér Erzsébet; Akadémiai Kiadó - MTA - PIM, 1976.] dokumentum megnyitásaFodor András: József Attila a húszas évek közepén (1978) [esszé] József Attila (1905-1937) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Találkozás Kassák Lajossal (1973) [esszé] Kassák Lajos (1887-1967) [író, költő, műfordító, képzőművész] dokumentum megnyitásaFodor András: Fülep Lajossal Zengővárkonyban (1975) [esszé] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Zengővárkony [Baranya] dokumentum megnyitásaFodor András: Fülepről és a tanítványokról (1975) [esszé] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Három találkozás Németh Lászlóval (1976) [esszé] Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] Buda Aszófő Sajkod [Tihanyi félsziget] Tihany Sajkod [Tihanyi félsziget] dokumentum megnyitásaFodor András: Búcsú Várkonyi Nándortól (1975) [esszé] Várkonyi Nándor (1896-1975) [író, kultúrtörténész] dokumentum megnyitásaFodor András: Simon István emlékezete (1975) [esszé] Simon István (1926-1975) [költő, műfordító, szerkesztő] Fodor András: Költők és versek [esszéciklus] dokumentum megnyitásaFodor András: József Attila: Április 11 (1976) [esszé] József Attila (1905-1937) [költő] József Attila: Április 11. [vers] dokumentum megnyitásaFodor András: József Attila: Emlék (1973) [esszé] József Attila (1905-1937) [költő] József Attila: Emlék dokumentum megnyitásaFodor András: Vallomás Vas Istvánról (1978) [esszé] Vas István (1910-1991) [költő, író, műfordító] dokumentum megnyitásaFodor András: Takáts Gyula: Mézöntő (1972) [esszé] Takáts Gyula (1911-2008) [író, költő, műfordító] Takáts Gyula: Mézöntő dokumentum megnyitásaFodor András: Második találkozás Csorba Győzővel (1976) [esszé] Csorba Győző (1916-1995) [költő, műfordító] dokumentum megnyitásaFodor András: Károlyi Amy: -talan -telen (1973) [esszé] Károlyi Amy (1909-2003) [költő, műfordító] Károlyi Amy: -Talan - Telen dokumentum megnyitásaFodor András: Vészi Endre: Titokzatos párhuzamok (1978) [esszé] Vészi Endre (1917-1987) [költő, író] Vészi Endre: Titokzatos párhuzamok dokumentum megnyitásaFodor András: Nemes Nagy Ágnes: A költői kép (1978) [esszé] Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) [költő, műfordító, esszéíró] Nemes Nagy Ágnes: Költői kép dokumentum megnyitásaFodor András: Pilinszky Jánosról - szerzői estjén (1975) [esszé] Pilinszky János (1921-1981) [költő, műfordító] dokumentum megnyitásaFodor András: Pilinszky János: A nap születése (1974) [esszé] Pilinszky János (1921-1981) [költő, műfordító] Pilinszky János: A nap születése dokumentum megnyitásaFodor András: Kormos István: Ház Normandiában (1973) [esszé] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Kormos István: Ház Normandiában (vers) dokumentum megnyitásaFodor András: Búcsú Kormos Istvántól (1977) [esszé] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] dokumentum megnyitásaFodor András: Nagy Lászlóról, egy vers ürügyén (1978) [esszé] Nagy László (1925-1978) [költő, műfordító] Nagy László: Az országház kapujában (vers) dokumentum megnyitásaFodor András: Juhász Ferenc hangváltása (1954) [esszé] Juhász Ferenc (1928-2015) [költő, szerkesztő] Juhász Ferenc: Óda a repüléshez (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954.) dokumentum megnyitásaFodor András: Kárpáti Kamil: Költők 1973 erkélyén (1975) [esszé] Kárpáti Kamil (1929) [költő] Kárpáti Kamil: Költők 1973 erkélyén dokumentum megnyitásaFodor András: Csoóri Sándor: A föltámadás első pillanatai (1978) [esszé] Csoóri Sándor (1930-2016) [költő, író, politikus] Csoóri Sándor: A föltámadás első pillanatai dokumentum megnyitásaFodor András: Czigány György, a költő (1974) [esszé] Czigány György (1931) [költő, író, szerkesztő] Czigány György: Aszfaltfolyók (Magvető, 1974.) dokumentum megnyitásaFodor András: Bertók Lászlóról (1971.) Bertók László (1935) [költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Bisztray Ádámról (1968) [esszé] Bisztray Ádám (1935-1998) [író, költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Papp Árpádról (1976.) Papp Árpád (1937-2010) [költő, műfordító] dokumentum megnyitásaFodor András: Kelemen Lajosról (1978.) Kelemen Lajos (1954) [költő, szerkesztő] dokumentum megnyitásaFodor András: Nyikolaj Zabolockij (1972) [esszé] Zabolockij, Nyikolaj (1903-1959) [szovjet-orosz műfordító-költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Tvardovszkij helytállása (1974) [esszé] Tvardovszkij, Alekszandr (1910-1971) [szovjet-orosz költő] Tvardovszkij: Konok emlék. Európa Könyvkiadó, 1975. dokumentum megnyitásaFodor András: Philip Larkin (1977) [esszé] Larkin, Philip (1922-1985) [angol költő] Larkin, Philip: Nászi szél. Európa Könyvkiadó, 1980. dokumentum megnyitásaFodor András: Ljubomir Levcsev (1975) [esszé] Levcsev, Ljubomir (1935-) [bolgár költő] Paszternak, Borisz: Éjszakai szél (1969.) Fodor András: A versfordítás művészete [esszéciklus] dokumentum megnyitásaFodor András: Képes Géza: Először magyarul (1972) [esszé] Képes Géza (1909-1989) [költő, műfordító] Képes Géza: Először magyarul (Magvető, 1971.) dokumentum megnyitásaFodor András: Kálnoky László: Virágzó tüzek (1970) [esszé] Kálnoky László (1912-1985) [költő, műfordító] Kálnoky László: Virágzó tüzek (műfordítások; Európa, 1970.) dokumentum megnyitásaFodor András: Csorba Győző: Kettőshangzat (1977) [esszé] Csorba Győző (1916-1995) [költő, műfordító] Csorba Győző: Kettőshangzat (válogatott műfordítások, Európa, 1976.) dokumentum megnyitásaFodor András: Költő és fordítója - Alekszandr Mezsirov: Búcsú a hótól (1975) [esszé] Mezsirov, Alekszandr Csorba Győző (1916-1995) [költő, műfordító] Mezsirov, Alekszandr: Búcsú a hótól (Európa, 1974.) dokumentum megnyitásaFodor András: Rába György: Idegen ünnepek (1975) [esszé] Rába György (1924-2011) [költő, író, műfordító, irodalomtörténész, kritikus] Rába György: Idegen ünnepek (Huszadik századi külföldi versek; Megvető, 1974.) dokumentum megnyitásaFodor András: Garai Gábor: Napkeletnyugta (1977) [esszé] Garai Gábor (1929-1987) [költő, író, műfordító] Garai Gábor: Napkeltenyugta (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976.) dokumentum megnyitásaFodor András: A költő zsákmánya - Orbán Ottó: Aranygyapjú (1975) [esszé] Orbán Ottó (1936-2002) [költő, esszéíró, műfordító] Orbán Ottó: Aranygyapjú (válogatott versfordítások; Európa, 1972.) dokumentum megnyitásaFodor András: Paul Verlaine Clair de lune (Holdfény) című verse, Szabó Lőrinc fordításában (1974) [esszé] Verlaine, Paul (1844-1896) [francia költő] Verlaine, Paul: Clair de Lune (Holdfény) Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] dokumentum megnyitásaFodor András: A műfordító Illyés Gyula és Kelet-Európa (1974) [esszé] Illyés Gyula (1902-1983) [költő, író, műfordító, szerkesztő] Paszternak, Borisz Leonyidovics (1890-1960) [orosz költő, esszéíró, műfordító, író] Jeszenyin, Szergej (1895-1929) [orosz költő] Zabolockij, Nyikolaj (1903-1959) [szovjet-orosz műfordító-költő] dokumentum megnyitásaFodor András: Egy fordító útja Bulgáriába (1969) [esszé] Bulgária Szófia Puskin, Alekszandr Szergejevics (1799-1837) [orosz költő, író, drámaíró] Thomas, Dylan Marlais (1914-1953) [walesi költő és író] dokumentum megnyitásaFodor András: Rózewicz költői fordítása (1977) [esszé] Rózewicz, Tadeusz (1921-) [lengyel költő, író, drámaíró] Rózewicz, Tadeusz: Megmenekült. Európa Könyvkiadó, 1972. dokumentum megnyitásaFodor András: A műfordítói és a költői munka kölcsönhatása (1974) [esszé] dokumentum megnyitásaFodor András: Versfordításunk és a nagyvilág (1973) [esszé] Fodor András: Hazai múzsa [esszéciklus] dokumentum megnyitásaFodor András: A szülőföld ereje (1976) [esszé] dokumentum megnyitásaFodor András: Egy internista emlékezete (1977) [esszé] Kaposvár dokumentum megnyitásaFodor András: Somogyi kútfő - Kanyar Józsefről (1973.) Kanyar József (1916-2005) [történész] dokumentum megnyitásaFodor András: Örökségünk - Egry József (1978.) Egry József (1883-1951) [festőművész] dokumentum megnyitásaFodor András: Tüskés Tiborról, Nagykanizsán (1977) [esszé] Tüskés Tibor (1930-2009) [író, irodalomtörténész, szerkesztő] Nagykanizsa dokumentum megnyitásaFodor András: Találkozás a népzenével (1974.) [esszé] dokumentum megnyitásaFodor András: Sárosi Bálint két könyve - Cigányzene... - Zenei anyanyelvünk (1971, 1974.) [esszé] Sárosi Bálint (1925) [zenetörténész, népzenekutató] Sárosi Bálint: Cigányzene (Gondolat, 1971.) Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Gondolat, 1973.) dokumentum megnyitásaFodor András: Voigt Vilmos - A folklór esztétikájához (1972.) Voigt Vilmos (1940) [néprajzkutató] Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához (Kossuth, 1972.) dokumentum megnyitásaFodor András: Két meditáció a nyelvről (1973.) dokumentum megnyitásaFodor András: A múzsák testvériségéről (1973.) [esszé] dokumentum megnyitásaFodor András: Kedves lemezeim (1976.) [esszé] Kedves lemezeim [rádióműsor] dokumentum megnyitásaFodor András: Tárgyaim (1975.) Fodor András: Forgóajtó [esszéciklus] dokumentum megnyitásaFodor András: Gerzson Pálról (1976.) Gerzson Pál (1931-2008) [festőművész] dokumentum megnyitásaFodor András: Udvardi Erzsébetről - Fonyód-Bélatelepi kiállításakor (1976.) Udvardi Erzsébet (1929-2013) [festő] Fonyód dokumentum megnyitásaFodor András: Szekeres Emilről (1975.) Szekeres Emil dokumentum megnyitásaFodor András: Szabados Árpádról (1974.) Szabados Árpád (1944-2017) [festő, grafikus] dokumentum megnyitásaFodor András: Weöres Sándor: Psyché - Csernus Mariann előadóestje (1972.) Weöres Sándor: Psyché (1972) Weöres Sándor (1913-1989) [költő, műfordító] Csernus Mariann (1928) [színész] dokumentum megnyitásaFodor András: Légy már legenda - Jancsó Adrienne lélekidézése (1977.) Jancsó Adrienne (1921-2006) [színésznő, előadóművész] dokumentum megnyitásaFodor András: Számadás Kállai Ferencről (1977.) Kállai Ferenc (1925-2010) [színész] dokumentum megnyitásaFodor András: Molnár Piroskáról (1977.) Molnár Piroska (1945) [színésznő] dokumentum megnyitásaFodor András: Alain Resnais érvényessége (1976.) Resnais, Alain (1922) [filmrendező] dokumentum megnyitásaFodor András: Film és természetesség (1977.) dokumentum megnyitásaFodor András: A film és a többi művészet (1977.) dokumentum megnyitásaFodor András: Kapcsolatok (1978.) dokumentum megnyitásaFodor András: Vissza a modern zenéhez - Korunk zenéje ’76 (1976.) [esszé] Korunk Zenéje (1974-) [koncertsorozat] Kocsár Miklós (1933) [zeneszerző] Székely Endre Patachich Iván Dukay Barnabás dokumentum megnyitásaFodor András: Korunk zenéje, negyedszer (1977.) [esszé] Korunk Zenéje (1974-) [koncertsorozat] Durkó Zsolt (1934-1997) [zeneszerző] Bozay Attila (1939-1999) [zeneszerző] Szőllősy András (1921-2007) [zeneszerző, zenetudós] Maxwell Davies, Peter dokumentum megnyitásaFodor András: Richtert hallgatva (1977.) [esszé] Richter, Szvjatoszlav dokumentum megnyitásaFodor András: Népi citera - szimfonikus zenekar (1977) [esszé] Pribojszky Matyás (1931-2014) [citeraművész] Improvizációk citerára Bozay Attila (1939-1999) [zeneszerző] dokumentum megnyitásaFodor András: Vujicsics Tihamér emlékezete (1977.) [esszé] Vujicsics Tihamér (1929-1975) [zeneszerző, népzenegyűjtő] dokumentum megnyitásaFodor András: A bábszínház ünnepére (1978.) Bábszínház dokumentum megnyitásaFodor András: Nézd a tánc nemeit... (1978.) dokumentum megnyitásaFodor András: Két emlék Tímár Józsefről (1978.) Tímár József
Fodor András: Mezsgyék. [Válogatott versfordítások] Magvető Könyvkiadó, 1980. Southwell, Robert (1561-1595) [angol költő] Byron,George Gordon (1788-1824) [angol költő] Byron, George Gordon: Childe Harold zarándokútja Browning, Robert (1812-1889) [angol költő, dramaturg] Browning, Robert: A gyűrű és a könyv Young, Andrew (1885-1971) [angol-skót költő] Young, Andrew: A Wiltshire-i lapály Graves, Robert (1895-1985) [angol-ír költő, regényíró, kritikus, tudós, műfordító] Graves, Robert: Zaklató zöld erdők Auden, Wystan Hugh (1907-1973) [amerikai angol költő] Auden, Wystan Hugh: A levél Auden, Wystan Hugh: 1929. Auden, Wystan Hugh: Menyasszony a 30-as években Auden, Wystan Hugh: Paysage Moralisé Auden, Wystan Hugh: A zene nemzetközi Auden, Wystan Hugh: Szelek Auden, Wystan Hugh: Hegyek Auden, Wystan Hugh: Tavak Auden, Wystan Hugh: Szigetek Auden, Wystan Hugh: Síkságok Auden, Wystan Hugh: Folyók Auden, Wystan Hugh: Barcarola Auden, Wystan Hugh: Az alkotás barlangja Auden, Wystan Hugh: Csak barátainknak Auden, Wystan Hugh: A halál recitativója Larkin, Philip (1922-1985) [angol költő] Larkin, Philip: Fésülködött, én reggelire várva Larkin, Philip: Vonszolnak egy lányt Larkin, Philip: Nászi szél [vers] Larkin, Philip: Templomlátogatás Larkin, Philip: A legelőn Larkin, Philip: Itt Larkin, Philip: Gyógyító hit Larkin, Philip: Pünkösdi lakodalmasok Larkin, Philip: Nagy hűvös áruház Larkin, Philip: Napos Prestatyn Larkin, Philip: Egy arundeli síremlék Larkin, Philip: Kártyázók Larkin, Philip: Utókor Larkin, Philip: Az épület Larkin, Philip: Szombati vásár Middleton, Christopher (1926-) [angol költő, műfordító] Middleton, Christopher: Waterloo bridge Hughes, Ted (1930-1998) [angol költő, meseíró] Hughes, Ted: A szél Redgrove, Peter (1932-2003) [angol költő] Redgrove, Peter: Falmouth Frimann, Claus (1746-1829) [norvég költő, író, protestáns lelkész] Frimann, Claus: A norvég halász Aasen, Ivar (1813-1896) [norvég költő, nyelvtudós] Aasen, Ivar: A norvég ember Södergran, Edith (1892-1923) [finnországi svéd költőnő] Södergran, Edith: A csillagok Södergran, Edith: Ősszel Södergran, Edith: A hold titka Södergran, Edith: Egy ország ami nincs Diktonius, Elmer (1896-1961) [finnországi svéd költő, zeneszerző (svéd és finn nyelven is írt)] Diktonius, Elmer: Új Atlasz Diktonius, Elmer: A kövek élnek Diktonius, Elmer: Kinek énekelek Diktonius, Elmer: Édes föld Björling, Gunnar (1887-1960) [svéd író] Björling, Gunnar: Jövő éjszaka Björling, Gunnar: Jazz, 8 Björling, Gunnar: Elalszunk vagy fölocsudunk Björling, Gunnar: Vedd kezem... Björling, Gunnar: Én nem irodalmat csinálok Björling, Gunnar: Mi vagyunk a legkülönbek Björling, Gunnar: Mint lámpa Björling, Gunnar: Eljő a napok napja La Cour, Paul (1902-1956) [dán költő, fizikus, meteorológus, feltaláló, tanár] La Cour, Paul: Hajnal La Cour, Paul: Mérd egy kézzel La Cour, Paul: Emlékszem La Cour, Paul: Hamlet királyfi Ekelöf, Gunnar (1907-1968) [svéd költő, író, műfordító] Ekelöf, Gunnar: Hullámok, hullámok Ekelöf, Gunnar: Mert jön az éj Jacobsen, Rolf (1907-1994) [norvég költő] Jacobsen, Rolf: Az én fám Jacobsen, Rolf: A láng Jacobsen, Rolf: Bologna tornyai Jacobsen, Rolf: Három hangnem Lindegren, Erik (1910-1968) [svéd író] Lindegren, Erik: Ikarosz Lindegren, Erik: Ajánlás Abilgaard, Ove (1916-1990) [dán költő] Abilgaard, Ove: Az agyszellem Kivikkaho, Eila (1921-2004) [finn költő] Kivikkaho, Eila: Távollétem Kivikkaho, Eila: Janus Kivikkaho, Eila: Dac Kivikkaho, Eila: Nehezebb mint a dal Kivikkaho, Eila: Sok szó közt Sverdrup, Harald (1923-1992) [norvég költő] Sverdrup, Harald: Hangyaboly Sverdrup, Harald: Absztrakt festmény Sverdrup, Harald: Második óda Heikkila, Lasse (1925-1961) [finn költő] Heikkila, Lasse: Marie del Carmen Heikkila, Lasse: Szeretem Heikkila, Lasse: Este Heikkila, Lasse: Ember vagyok Holappa, Pentti (1927-) [finn költő, író] Holappa, Pentti: Nézzetek a szemetekbe Holappa, Pentti: Ősz van Holappa, Pentti: Ballada Istenről Johannsen, Georg (1931-) [norvég költő] Johannsen, Georg: Templomlátogatás Johannsen, Georg: Nemzedék Tranströmer, Tomas (1931-) [svéd költő, író] Tranströmer, Tomas: Éjszaka - reggel Tranströmer, Tomas: Lassú zene Tranströmer, Tomas: Elégia Aggestam, Rolf (1941) [svéd író, fordító] Aggestam, Rolf: Egy mondat közben Aggestam, Rolf: Az öreg basko Aggestam, Rolf: Istenbizonyítás Gilm zu Rosenegg, Hermann von (1812-1864) [osztrák költő, jogász] Gilm zu Rosenegg, Hermann von: Honfi vagyok Gilm zu Rosenegg, Hermann von: Az éjszaka Gilm zu Rosenegg, Hermann von: Szárnyát a dal Harold, Franz (1854-1943) [osztrák költő] Harold, Franz: Ősz van Harold, Franz: Az éjen át Harold, Franz: Kívánság Berg, Alban (1885-1935) [osztrák zeneszerző] Berg, Alban: Helenhez Krenek, Ernst (1900-1991) [osztrák költő, osztrák-, amerikai zeneszerző] Krenek, Ernst: Quintina Krenek, Ernst: Sestina Frischmuth, Barbara (1941-) [osztrák író, műfordító] Frischmuth, Barbara: Az ember visszatér Frischmuth, Barbara: Te én Pol, Wincenty (1807-1872) [lengyel költő, geográfus] Pol, Wincenty: Mazóvia Norwid, Kamil Cyprian (1821-1883) [lengyel költő, drámaíró, író, grafikus, szobrász, festő] Norwid, Cyprian: Vade-mecum Przybos, Julian (1901-1970) [lengyel költő] Przybos, Julian: Szilézia fölött Przybos, Julian: Míg hordozom a földet Galczynski, Konstanty Ildefons (1905-1953) [lengyel költő] Galczyński, Konstanty Ildefons: Erdők Ostromecki, Bogdan (1911-?) [lengyel költő] Ostromecki, Bogdan: Város Rymkiewicz, Aleksander (1913-1983) [lengyel költő] Rymkiewicz, Aleksander: Sólyom Rymkiewicz, Aleksander: Hangom a hangod helyett Rózewicz, Tadeusz (1921-) [lengyel költő, író, drámaíró] Rózewicz, Tadeusz: Megmenekült Rózewicz, Tadeusz: Varkocs Rózewicz, Tadeusz: Síkságok Rózewicz, Tadeusz: Dunaföldvár Rózewicz, Tadeusz: Fehér toll Rózewicz, Tadeusz: Patetikus költemény Rózewicz, Tadeusz: Az úgynevezett líra egynémely tulajdonságáról Rózewicz, Tadeusz: A semmi Prospero köpenyében Rózewicz, Tadeusz: Vázlat egy mai erotikus vershez Rózewicz, Tadeusz: Életrajzomból Rózewicz, Tadeusz: Hagyjatok minket Rózewicz, Tadeusz: Elbeszélés az öregasszonyokról Rózewicz, Tadeusz: Elkezdve 1965. július 26. napjának hajnalán Rózewicz, Tadeusz: Elégia egy tizennégy éves fiú halálára Rózewicz, Tadeusz: Tudás Szymborska, Wislawa (1923-) [lengyel költő, esszéíró, műfordító] Szymborska, Wislawa: Az írás örörme Szymborska, Wislawa: Pályaudvar Herbert, Zbigniew (1924-1998) [lengyel költő, drámaíró] Herbert, Zbigniew: A Proconsul visszatérése Sliwiak, Tadeusz (1928-1994) [lengyel költő, író (gyermek-és ifjúsági irodalom), színész, újságíró, műfordító] Sliwiak, Tadeusz: Látvány az udvarról Grochowiak, Stanislaw (1934-1976) [lengyel költő, drámaíró, publicista] Grochowiak, Stanislaw: Lejárat Grochowiak, Stanislaw: Archeológia Grochowiak, Stanislaw: Nosztalgia Grochowiak, Stanislaw: Ars poetica Sutarski Konrád (1934) [költő, műfordító] Sutarski, Konrad: Halmokat épitettek a hangyák Sutarski, Konrad: Arról ami körülvesz bennünket Sutarski, Konrad: Ugye a nap már évek óta... Sutarski, Konrad: Íme milyen nyugalom van Nawrocki, Aleksander (1940) [lengyel költő, író, esszéista, műfordító] Nawrocki, Aleksander: Vannak napok Nawrocki, Aleksander: Éveim Musicki, Lukijan (1777-1837) [szerb prózaíró, költő] Musicki, Lukijan: Óda Vitkovics Mihálynak Vitkovic, Mihailo (1788-1829) [magyarországi szerb költő, műfordító] Vitkovic, Mihailo: Mi hasznom van Vitkovic, Mihailo: Ének a szerb vitézek dicsőségére Vitkovic, Mihailo: Szüreti dal Vitkovic, Mihailo: Óda Lukijan Musickihoz Subotic, Jovan (1817-1886) [szerb költő, politikus] Subotic, Jovan: Vitkovics lírájához Maksimovic, Dasenka (1898-) [jugoszláv költő] Maksimovic, Dasenka: Kígyó Vazov, Ivan (1850-1921) [bolgár költő, regény és drámaíró] Vazov, Ivan: Rakovszki Vazov, Ivan: Dús mezők Vazov, Ivan: Az otthon hamvai Vazov, Ivan: Zöldben Javorov, Peju (1877-1914) [bolgár költő] Javorov, Peju: Örmények Javorov, Peju: Számüzöttek Javorov, Peju: Árnyak Javorov, Peju: Látomások Javorov, Peju: A part felé Javorov, Peju: Éjféli vihar Javorov, Peju: Ne térj vissza Javorov, Peju: Talán Javorov, Peju: Távol vagy Lamar, Laljo Marinov (1898-1974) [bolgár költő] Lamar, Laljo Marinov: Magyarország Dalcsec, Atanasz (1904-1978) [bolgár költő, prózaíró] Dalcsec, Atanasz: Eső Dalcsec, Atanasz: Ősz a Voltaire rakparton Dalcsec, Atanasz: Síkság Dalcsec, Atanasz: Chartres angyala Dalcsec, Atanasz: Esernyő Dalcsec, Atanasz: Találkozás a vasútállomáson Dalcsec, Atanasz: A kakukk Dalcsec, Atanasz: Valahol Oroszországban Dalcsec, Atanasz: A ló Pejcsev, Ivan (1917-1977) [bolgár költő] Pejcsev, Ivan: Eső Pejcsev, Ivan: Ősz a parton Petrov, Valeri (1920-2014) [bolgár költő, műfordító] Petrov, Valeri: A szülők Petrov, Valeri: Bolondos levél Petrov, Valeri: Brueghel Metodiev, Dimitar (1922-) [bolgár költő, forgatókönyvíró] Metodiev, Dimitar: Mégis, mitől ébredtél fel? Metodiev, Dimitar: Szívroham Matev, Pavel (1924-2006) [bolgár költő] Matev, Pavel: Kérés Matev, Pavel: Elmegyünk innen Matev, Pavel: Képtár Dzsagarov, Georgi (1925-) [bolgár költő] Dzsagarov, Georgi: Tavaszi hó Dzsagarov, Georgi: Altató dalocska Dzsagarov, Georgi: Tavaszelő Davidkov, Ivan (1926-?) [bolgár költő] Davidkov, Ivan: Az első tenger Alipiev, Petar (1930-?) [bolgár költő] Alipiev, Petar: A szigeten Sztefanov, Parvan (1931-?) [bolgár költő] Sztefanov, Parvan: Konsztantin-Cirill beszédeiből Karaangov, Petar (1931-) [bolgár költő] Karaangov, Petar: Bolgár dal Karaszlavov, Szlav Hrisztosz (1932-?) [bolgár költő] Karaszlavov, Szlav Hrisztosz: Esti beszélgetés Karaszlavov, Szlav Hrisztosz: Fiaim Nikolov, Nino (1933-2002) [bolgár költő] Nikolov, Nino: Madár-ballada Nikolov, Nino: Ez az ősz másmilyen Nikolov, Nino: Szélirány Nikolov, Nino: Pergett méz duzzadt a szőlőszemekben Nikolov, Nino: Esőben, Vardil alatt Nikolov, Nino: Nyár, csütörtök Fotev, Hriszto (1933-?) [bolgár költő] Fotev, Hriszto: Érzem, belül örökre... Levcsev, Ljubomir (1935-) [bolgár költő] Levcsev, Ljubomir: És íme Levcsev, Ljubomir: A lövés Levcsev, Ljubomir: Ödüsszea Petkova, Vanja (1942-?) [bolgár költő] Petkova, Vanja: Átok Fet, Afanszij (1820-1892) [orosz költő] Fet, Afanszij: Fényes éj Fet, Afanszij: Tavaszi gondolatok Fet, Afanszij: Notturno Fet, Afanszij: Keresztút, hol füzek bokra Fet, Afanszij: Gonosz, rideg szél Fet, Afanszij: Méhek Fet, Afanszij: Tegnap még Fet, Afanszij: Bukó napként Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics (1821-1877) [orosz költő] Nyekraszov, Nyikolaj: Bosszú és bú múzsája csendesedj el Nyekraszov, Nyikolaj: Álom Iszahakjan, Avetik (1875-1957) [szovjet-örmény költő, író, akadémikus] Iszahakjan, Avetik: A bérc mögött a nap leszáll Iszahakjan, Avetik: Álmatlanul Iszahakjan, Avetik: Álmomban láttam Iszahakjan, Avetik: Végrendelet Varuzsan, Daniel (1884-1915) [örmény költő] Varuzsan, Daniel: A kis örmény bölcsője Paszternak, Borisz Leonyidovics (1890-1960) [orosz költő, esszéíró, műfordító, író] Paszternak, Borisz: Síró kert Paszternak, Borisz: Az erdőben Paszternak, Borisz: Ez mind a tél Paszternak, Borisz: Ahmatovához Paszternak, Borisz: Válság után Majakovszkij, Vlagyimir (1893-1930) [szovjet-orosz költő, drámaíró] Majakovszkij, Vlagyimir: Megyünk Tyihonov, Nyikolaj (1896-1979) [szovjet-orosz költő] Tyihonov, Nyikolaj: A hegyekben Csarenc, Jeghise (1897-1937) [szovjet-örmény költő] Csarenc, Jeghise: Attila Csarenc, Jeghise: Emlékművem Scsipacsov, Sztyepan (1899-1980) [szovjet-orosz költő] Scsipacsov, Sztyepan: Kékellik a tó színe Scsipacsov, Sztyepan: Hágók Martinov, Leonyid (1905-1980) [szovjet-orosz költő, műfordító] Martinov, Leonyid: Szabadság Tvardovszkij, Alekszandr (1910-1971) [szovjet-orosz költő] Tvardovszkij, Alekszandr: Midőn a harc végén eljött a nap Tvardovszkij, Alekszandr: Mihelyt útmenti hóba fúrva Tvardovszkij, Alekszandr: A tengerparti tajgában Tvardovszkij, Alekszandr: Utak útja Tvardovszkij, Alekszandr: Az űrhajóshoz Tvardovszkij, Alekszandr: Nyugdíjba! - az utolsó látomás Tvardovszkij, Alekszandr: Töredezik az emlékmű-talapzat Tvardovszkij, Alekszandr: De te inkább Tvardovszkij, Alekszandr: Minden határidő Tvardovszkij, Alekszandr: Ó-tinták halványló szine Tvardovszkij, Alekszandr: Tudom, nem én Tvardovszkij, Alekszandr: Városi ablakomon Tvardovszkij, Alekszandr: Ésszerű élethez mi kell? Dugyin, Mihail (1916-?) [szovjet-orosz költő] Dugyin, Mihail: Visszatérés után Dugyin, Mihail: Szép reggel Szluckij, Borisz (1919-) [szovjet-orosz költő] Szluckij, Borisz: Ó, lét első érzékelése Szluckij, Borisz: Két vers Szamoljov, David (1920-1990) [orosz költő] Szamoljov, David: Keressük föl a várost Szamoljov, David: Vénülni furcsa Szergejev, Mark (1926-) [orosz költő] Szergejev, Mark: Balatoni vázlatok Gorbovszkij, Gleb (1931-) [szovjet-orosz költő] Gorbovszkij, Gleb: Északi szerelmes ének Gorbovszkij, Gleb: Csupasz falak Leinerts, Uldis (1936-1969) [szovjet-lett költő] Leinerts, Uldis: Ha jön az ősz Leinerts, Uldis: Világosság Leinerts, Uldis: Három hal Vegin, Pjotr (1936-) [szovjet-orosz költő] Vegin, Pjotr: Tvardovszkij emlékére Southwell, Robert: E kisded
Fodor András: Így élt József Attila. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1981. József Attila (1905-1937) [költő]
Fodor András: Magunkat zengeni. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 1980.
Auden, Wystan Hugh válogatott versei. Kozmosz Könyvek, 1980. Auden, Wystan Hugh (1907-1973) [amerikai angol költő]
Egry József arcképe. Magyar Helikon Könyvkiadó, 1980. Egry József (1883-1951) [festőművész]
Larkin, Philip: Nászi szél. Európa Könyvkiadó, 1980. Larkin, Philip (1922-1985) [angol költő]
A táj változásai. Finnországi modern költők antológiája. Magvető Könyvkiadó, 1980.
Fodor András: Drugata bezkrajnoszt. Narodna Kultúra, Szófia, 1981. Nikolov, Nino (1933-2002) [bolgár költő]
Bartók Béla. [hanglemez; dokumentumjáték] Hungaroton, 1981. Bartók Béla (1881-1945) [zeneszerző]
Visszhang az erdő faláról. Tizennégy finn költő. Európa Könyvkiadó, 1981.
Nikolov, Nino: Tarts ki, Gulliver! Európa Könyvkiadó, 1981. Nikolov, Nino (1933-2002) [bolgár költő]