Fodor András hálózati életműkiadás - iNaplo.hu / ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet - 2005-2014.

Köszöntjük honlapunkon!

A XX. század második felének felülről szabályozott kulturális életében Fodor András költőként, esszéíróként és műfordítóként egyike volt azoknak, akik saját művészi kiteljesedésük mellett magukra vállalták a közvetítést kultúrák, művészeti ágak, múlt és jelen értékei között csakúgy, mint szerkesztőként és programszervezőként az irodalmi élet szintjei, régiói és szekértáborai között. Munkásságáért a rendszerváltás után Kossuth-díjban részesítették.

A legteljesebben dokumentált magyar életművek egyikét hagyta az utókorra: félévszázadon át vezetett részletes naplója, feljegyzései, napi levelezése, fényképei, sőt amatőrfimjei összekapcsolják költészetét és esszéit folyamatos aktivitásával az irodalmi életben, s felrajzolják pályaképét, melyben mindvégig vezérmotívum maradt a kötődések, barátságok támaszként megőrzése: somogyi diákköltőként, bekerülve a rövidesen rendszeridegenként ellehetetlenülő oktatási elitintézmény Eötvös Collégiumba, majd az ott szerzett európai műveltséghez kötődve költőként, szerkesztőként a 60-as, 70-es évek ellenőrzött-megengedő éveiben, s végül a rendszerváltás széthúzó, piacosodó kulturális közegében.

Hálózati kiadásunk nem emlékmű, vagy dokumentumtár: az életmű összefüggéseit rekonstruálva szeretnénk hozzájárulni a félmúlt kontextusának megértéséhez, folytatni és megőrízni a közvetítést, kapcsolatteremtést a múlt széttartó szálai között.

Teljes kötetek:

2012. végére Fodor András tizenkilenc kötetének anyagát digitalizáltuk az ELTE hallgatóival, csaknem teljes szövegű elektronikus kiadásokat alkotva. Az elérhetővé tett szövegek ellenőrzése folyamatos; idézés, szövegrész átvélete esetén ajánlott még az összevetésük nyomtatásban megjelent változatukkal.

Naplókiadás:

Fodor András nem készített névmutatót megjelent naplóválogatásaihoz: az adattár jelleget kerülve, folyamatában kontextust nyerő történetként publikálta napi élményeit. Hálózati kiadásunkban csak részletek feldolgozására vállalkozhatunk, de a lineáris szöveg teljességével szemben - szándékunk szerint - a hipertext hivatkozásokkal így is reprodukálhatjuk nevek, műcímek, helyek és időpontok hiteles, történeti összefüggéseit.

Mutató:

Mutatónk tartalmazza a gyűjteményeinkben elkülönülő webdokumentumok címeit, a naplóban és alábbi adattárainkban szereplő személy- és helységneveket, műcímeket, időpontokat.
A mutató fejezeteinek kezdőoldalai:

Adattár-gyűjteményünk:

On-line irodalom

Videók, írások, kritikák, recenziók különböző folyóiratok és archívumok oldalain Fodor Andrásról.


Digitalizált kötetek
Napló 1945-1997
Részletek
Hazafelé
Fodor András versei.
Józan reggel
Fodor András versei.
Tengerek, dombok
Fodor András versei.
Fordul az ég
Fodor András versei.
Arcom útjai
Fodor András versei.
Másik végtelen
Fodor András versei.
A nemzedék hangján
Fodor András esszéi.
Az idő foglya
Fodor András versei.
A bábu vére
Fodor András versei.
Futárposta
Fodor András esszéi.
Kőnyomat
Fodor András versei.
Reményfutam
Fodor András versei.
Elveszett évszak
Fodor András versei.
Szülöttem föld
Fodor András versei.
Meggyfa
Fodor András versei.
A révkalauz lámpái
Fodor András esszéi.
Megyek magam
Fodor András versei.
Szomjúság zenére
Fodor András esszéi.
Kései rádöbbenés
Fodor András versei.