iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1971 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1971. január

Összeállította: Miklecz Krisztina - 2012

Magyarországon szovjet utasításra a hónap folyamán bevonják minden könyvesboltból Sík Endre: Vihar a levelet... című emlékiratait. Életbe lép a módosított közgazdasági szabályrendszer, a foglalkoztatottak létszámának növelése helyett, a már alkalmazásban lévők bérét kell emelni. A Csehszlovák Rádió beszünteti reggeli és esti magyar nyelvű híradását. Tokaj-Hegyalján megalakul az ország első önálló szervezeti egységként működő agráripari kombinátja. Aláírják a Magyarország - NDK, Magyarország - Lengyelország, Magyarország - Csehszlovákia árucsere-forgalmi megállapodást. Fock Jenő miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség látogat Finnországba. A Mt. rendeleteket alkot a lakáselosztásról, a lakásépítésről és a lakbérekről. A Nagyvárad téren megkezdik az Orvostudományi Egyetem új épületeinek építését. Eötvös József halálának 100. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia emlékülést tart. Bemutatják Bán Róbert A gyilkos a házban van, és Makk Károly Szerelem című filmjét. A Szolnoki Szigligeti színház bemutatja Örkény István Macskajáték című darabját.

1-től az Amerikai Egyesült államokban betiltják a cigaretta reklámokat a televízióban. A glasgow-i Celtic futballklub stadionjában bekövetkezik a brit futballtörténet legnagyobb katasztrófája. Az egyik tribün összeomlik, 66 ember veszti életét, 108-an súlyosan megsebesülnek. Ugandában Idi Amin tábornok puccsal átveszi a hatalmat. Ellindul az Apollo 14 expedíció. A személyzet: Alan Shepard (parancsnok), Stuart Allen Roosa (parancsnoki egység pilóta), Edgar Mitchell (holdkomp pilóta).

A hónap legnézettebb filmje az USA-ban a Love Story, a slágerlisták élén a hónap első felében George Harrison My Sweet Lord és Isn't It a Pity című száma, a hónap második felében pedig Dawn Knock Three Times című száma.

Havilapok - szemle:

Jelenkor - XIV. évfolyam, 1. szám

Versek: Pákolitz István: Gyertyagyújtás közben, Uriás, Zöldarany, Betlehemi ekloga, Szerda; Fodor József: Badacsony; Károlyi Amy: Gyászbeszéd helyett; Bertók László: Átfúj rajtam a szél, December, Arcok, betűkkel; G. Szabó László: Bűvölő; Galambosi László: Fölmetszett éj, Az idő mutatói, Oltalom ajtaja; Arató Károly: Zászló és tenger, Két jelenet; Darázs Endre: Csak egy villanás, Szétolvadt harangok; Sikó Zsuzsa: Napközi dal, Borostyánkőbe; Paolo Santarcangeli: Újszülött, Zúzott holtat..., Habokkal övezett..., Komoly játék (Weöres Sándor fordításai)

Széppróza: Tüskés Tibor: Küzdelem a bizonyosságért (Pákolitz István lírája); László Anna: A felvilágosultak, vagy talán inkább: a némák (elbeszélés); Bertha Bulcsu: Te jössz, Lupusz (regény, III. rész); Szávai János: Eugéne Fromentin és a Dominique

Recenzió: Rónay László: Jankovich Ferenc: Csillagfényben; Simon Zoárd: Bari Károly: Holtak arca fölé; Csányi László: Galambosi László: A kőliliom vára

Tanulmány: Várkonyi Nándor: Egy műfaj születése; Dévényi Iván: Jegyzetek a magyar származású XX. századi művészek tárlatáról; Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula levelesládájából; Bodri Ferenc: Képzőművészeti krónika; Gál István: Adatok Hevesi Andrásról; Hárs Éva: A pécsi képzőművészet kistükre I.

Kortárs - XV. évfolyam, 1. szám

Versek: Illyés Gyula: Három kép az ó-időkből; Keszthelyi Zoltán: Hívatlan boldogság, Adótöbblet; Zimonyi Tibor: Budapest; Czigány György: Hegyi éjszaka, Romantikus ősz; Fiatalok versei (Suhai Pál, Rácz J. Zoltán, Zirkuli Péter, E. Kiss Lajos, Boór András, Lőrincz András, Cserháti László, Papp József)

Széppróza: Bólya Péter: A lepke (novella); Molnár Géza: Vasárnap mindig esik az eső (dráma, II. felv.); Csontos Gábor: A külterületen tíz fok alatt (novella); Vásárhelyi Judit: Egy klasszikus falu-regény; Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról (regény, I. rész)

Tudomány és társadalom: Iring Petscher: Laudatio Lukács Györgyhöz (Erdélyi Ágnes fordítása); Karczag Gábor: “Hová lesz a forradalom, ha egyszer győzött?”

Jegyzet: Szentkuthy Miklós: Mit akar ez az egy ember?; Kamarás István - Nagy Attila: A munkásfiatalok és az olvasás; Fekete Sándor: Távvezérlő kalauz; Fábián Dániel: Pálkövén

Szemle: Heller Ágnes: Megjegyzések egy vallomásról; Varga József: Vallomás egy könyvről

Szabolcsi Gábor: Goda Gábor: Concerto; Bata Imre: Bálint Tibor: Zokogó majom; Kis Pintér Imre: Tóth Bálint: Nehéz örökség; Szalatnay Rezső: Jakov Ignjatovics és társai; Szilágyi János: Két hónap; Pályi András: A színházi műhelyről; Fábián László: Magyar filmek ősszel

Tiszatáj - XXV. évfolyam, 1. szám

Versek: Veress Miklós: Maghasadás, Négysoros, Gyerekvers; Apáti Miklós: Kedvem, Számvetés, Tűnődő; Tandori Dezső: Sem-jelek, (Mondjuk:) koan 1970-ből, Az estély, A zarándokútról; Magyari Lajos: Bocskai éjszakái; Rózsa Endre: Regina coeli; Várady Szabolcs: Tengerpart, Telefon; Baka István: Hajnaltól reggelig, Temesvár, Dózsa tábora, Che; Sipos Áron: 21. év

Széppróza: Csurka István: Négy gólya (elbeszélés); Kopasz Ildikó: A koldus, Mese barátom emlékére, Hopplá, Csók bajusszal, Pedagógusnap (novellák)

Recenzió: Fábián Ernő: Veress Dániel új történeti drámája; Németh László: “Az én Báthory Zsigmondom”; Görömbei András: Lengyel József: Trend Richárd vallomásai; Németh S. Katalin: Vihar Béla: Kígyóének; Széles Klára: Lászlóffy Aladár: Szövetségek; Olasz Sándor: Gyurkovics Tibor: Vaskakas; Pályi András: Mezey Katalin: Amíg a buszra várunk; Pomogáts Béla: Iszlai Zoltán: Lármafa; Rigó Béla: Rózsa Endre: Kavicsszüret; Merényi Varga László: Bereményi Géza: A svéd király; Szakolczay Lajos: Kovács István: Vasvirág; Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág; Kulcsár Péter: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete (Kiad. Koltay-Kastner Jenő és Bán Imre); Serfőző Lajos: Csongrád megye felszabadulása és az élet megindulása (Szerk. és bev. Rácz János)

Tanulmány: Baróti Dezső: Radnóti Miklós ismeretlen világirodalmi tanulmánya; Radnóti Miklós: Exotizmus a háború utánai francia költészetben; Kassai Kelemen János: Ifjúság és ifjúságszociológia; Csetri Lajos: Vázlatok Szabó Magda regényírásáról; Kardos József: Arcképvázlat Jókai Annáról

Művészet: Ökrös László: Naplemente előtt; Somfai László: Bartók és a társművészetek

Kritika 8. évf. I. szám

(1971_01_00.) Záhorszki Péter gyűjtése [2009.]

Sőtér István [szerző /Sőtér István [1913-1988. író, esszéista, irodalomtörténész, műfordító]

A szintézis új lehetőségei című esszéje [esszé] (Sőtér István: A szintézis új lehetőségei)

Klaniczay Tibor [szerző /Klaniczay Tibor [1923-1992. irodalomtörténész]

Az irodalmi korszak fogalmáról című esszéje [esszé] (Klaniczay Tibor: Az irodalmi korszak fogalmáról)

Nyírő Lajos [szerző /Nyírő Lajos [1921- irodalomtörténész]

A valóságelem helye az irodalmi műben című esszéje [esszé] (Nyírő Lajos: A valóságelem helye az irodalmi műben)

Beke László [szerző /Beke László [1944- művészettörténész]

Magyar nem-ábrázoló művészet című esszéje [esszé] (Beke László: Magyar nem-ábrázoló művészet)

Adrian Marino [szerző /Marino, Adrian]

A jelentések feltárása című esszéje [esszé] (Adrian Marino: A jelentések feltárása)

Somlai Péter [szerző /Somlai Péter [1941- egyetemi tanár]

Szinházi nyitány című esszéje [esszé] (Somlai Péter: Színházi nyitány)

Hary Márta [szerző /Hary Márta]

Irodalom a rádióban című esszéje [esszé] (Hary Márta: Irodalom a rádióban)

Öt strófányi kritika [kritika] (Bata Imre: Öt strófányi kritika)

Bata Imre kritikája [szerző /Bata Imre [1930- irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő]

Kísérlet és alkotás. Bowra: Az alkotó kísérlet [kritika] (Szili József: Kísérlet és alkotás. Bowra: Az alkotó kísérlet)

C. M. Bowra munkásságának elemzése [téma] (Bowra, C.M. [1898-1971])

Szili József kritikai művében [szerző /Szili József]

Egy mű kritikája [kritika] (Fenyő István: Gondos Ernő: Bálint György)

Gondos Ernő: [író /Gondos Ernő [1919-1994. író, irodalomtörténész, szociológus]

Bálint György címmel [könyv] (Bálint György [1906-1943. író, újságíró, kritikus, műfordító])

Fenyő István összefoglalásában [szerző /Fenyő István [1929- irodalomtörténész, kritikus]

Egy szemle a [szemle] (Csaplár Ferenc: Markovics Györgyi: "Terjesztését megtiltom…")

"Terjesztését megtiltom" című műről [könyv] ("Terjesztését megtiltom…")

Markovics Györgyitől, amit [író /Markovics Györgyi [1919-1985. irodalomtörténész]

Csaplár Ferenc foglal össze [szerző /Csaplár Ferenc [1940-2007. irodalomtörténész]

A Szépen szól a szélesvászon című mű szemléje [szemle] (Apostol András: Szépen szól a szélesvászon)

Apostol Andrástól [szerző /Apostol András [1930-1983. műfordító, tanár]

Bernard Malamud: [téma] (Malamud, Bernard [1914-1986. amerikai író])

A mesterember című mű bemutatása [szemle] (Taxner-Tóth Ernő: Bernard Malamud: A mesterember)

Taxneer-Tóth Ernő szemléjében [szerző /Taxner-Tóth Ernő [1935- irodalomtörténész]

Salinger [író /Salinger [1919- amerikai prózaíró]

két új könyve [szemle] (Darabos Pál: Stalinger két új könyve)

Darabos Pál szemléje [szerző /Darabos Pál [1931- könyvtáros]

Egy vers elemzése [szemle] (Kis Pintér Imre: Niklai Ádám: Szeretők)

Niklai Ádámtól [költő /Niklai Ádám [1924-1985. költő]

Szeretők címmel [vers] (Niklai Ádám: Szeretők)

Kis Pintér Imre összefoglalása [szerző /Kis Pintér Imre [1941- irodalomtörténész, kritikus]

Egy könyv bemutatása [szemle] (Kósa László: Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel)

Vita Zsigmondtól [író /Vita Zsigmond [1906-1998. irodalomtörténész]

Tudománnyal és cselekedettel címmel [könyv] (Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel)

Kósa László szemléje [szerző /Kósa László [1942- egyetemi tanár]

Roland Barthes [író /Barthes, Roland [1915-1980 francia kritikus, irodalom- és társalomelméleti filozófus]

új könyvének bemutatása [esszé] (Szabolcsi Miklós: Roland Barthes új könyvéről)

Szabolcsi Miklós esszéjében [szerző /Szabolcsi Miklós [1921-2000, irodalomtörténész, kritikus]

Kulturális életünkről [esszé] (Kiss Gy. Csaba: Kulturális életünkről - lengyel szemmel)

Kiss Gy. Csaba esszéje [szerző /Kiss Gy. Csaba [1945- irodalomtörténész]

Napra pontos események:

1971. január - Szovjet utasításra a magyar könyvesboltokból bevonják Sík Endre Vihar a levelet... c. emlékiratait.

1971. január 1. - Életbe lép a módosított közgazdasági szabályozórendszer, a foglalkoztatottak létszámának emelése helyett a már alkalmazásban levő dolgozók bérét kell növelni.

1971. január 1. - Az Amerikai Egyesült Államokban betiltják a cigaretta reklámozást a televíziós adásokban.

1971. január 3. - Megszűnik a Csehszlovák Rádió reggeli és esti magyar nyelvű híradása.

1971. január 3. - A glasgow-i Celtic futballklub stadionjában bekövetkezik a brit futballtörténet legnagyobb katasztrófája. Az egyik tribün összeomlik, 66 ember életét veszti, 108-an súlyosan megsebesülnek.

1971. január 5. - Tokaj-Hegyalján megalakul az ország első önálló szervezeti egységként működő agráripari kombinátja.

1971. január 7.  - Budapesten aláírják Magyarország és az NDK hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodását.

1971. január 7. - Bemutatják Bán Róbert A gyilkos a házban van c. filmjét.

1971. január 13. - Aláírják az 1971-re szóló magyar-lengyel árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást.

1971. január 15. - A Szolnoki Szigligeti Színház bemutatja Örkény István Macskajáték c. darabját.

1971. január 18. - Fock Jenő miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség látogat Finnországba.

1971. január 21. - Bemutatják Makk Károly Szerelem c. filmjét.

1971. január 23. - Budapesten aláírják a magyar–csehszlovák hoszzú lejáratú kereskedelmi egyezményt.

1971. január 25. - Ugandában Idi Amin tábornok puccsal átveszi a hatalmat.

1971. január 27. - A Mt rendeleteket alkot a lakáselosztásról, a lakásépítésről és a lakbérekről.

1971. január 28. - A Nagyvárad téren elkezdik építeni az Orvostudományi Egyetem új épületeit.

1971. január 29. - Eötvös József halálának 100. évfordulója alkalmából emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián.

1971. január 31. - Elindul az Apollo-14 expedíció. A személyzet: Alan Shepard (parancsnok), Stuart Allen Roosa (parancsnoki egység pilóta), Edgar Mitchell (holdkomp pilóta).

1971. január - A legnézettebb film az USA-ban: Love Story

1971. január - A slágerlista élén: George Harrison: "My Sweet Lord" / "Isn't It a Pity" és Dawn: "Knock Three Times"


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kronológia:

Az Amerikai Egyesült Államokban betiltják a cigaretta reklámozását a televíziós adásokban.

Népszabadság:

Szovjet pártküldöttség érkezett Asszuánba, hogy részt vegyenek egy erőmű és vízgazdálkodási komplexum felavatásán. Itt találkozott egymással Bahi Landgham és Husszein király. Gustáv Husák a CSKP Központi Bizottságának titkára, által vezetett csehszlovák párt- és kormányküldöttség, hétfő óta hivatalos látogatáson van a Bolgár Népköztársaságban. Jedrychowski lengyel és Kirchschlager osztrák külügyminiszter Varsóban tárgyalnak. Ion Gheorghe Maurer román miniszterelnök és Moro olasz külügyminiszter találkoztak. Szerdán befejeződött Londonban a 15 nyugat-európai kommunista pár képviselőjének értekezlete. Valentin Falin lesz a Szovjetunió új bonni nagykövete. Oliver Wright angol külügyi államtitkár Uruguayba utazott.

Fock Jenő a kormány elnöke, találkozott Miloslav Hruskovic-csal. Puja Frigyes és Hamza Elish aláírták Egyiptomban az 1971-75-re szóló kereskedelmi megállapodást. Asztalitenisz mérközés lesz ma. A svéd-magyar összecsapás tétje, az Európai Liga-torna első helye.

Omladozó iskolák a fővárosban. Francia nőküldöttséget fogadott Gál László, a SZOT titkára. A TIT irodalmi szakosztálya vasárnap Kortárs-matinét rendez a budapesti Kossuth Klubban. A hét filmjei: Emberöléssel vádolva, Közjáték. Könyvekről: Sándor Pál: Az ár ellen, Szekeres József: A Japán csoda közelről

Bugacsiszoló üzemet adtak át Miskolcon. Lunohod-1 három kilométert tett meg a Holdon. Hamarosan befejezik a sertéshízlalótelep építését Hajdúnánáson.

Rádió műsor: Kossuth Rádió: 10: 55: Haydn műveiből, 14: 01: Bach -művek, 14: 38: Népdalgyűjtő úton, Kodály nyomában, 19: 25: Szegedi Anikó zenekari zongoraestje, Petőfi Rádió: 12: 45: Henryk Szeryng hegedül, 18: 10: Elisabeth Schwarzkopf és Dietrich Fischer-Dieskau énekel, URH: 19: 05: Bartók: Négy magyar népdal, 19: 20: Operák Tasso nyomán, 20: 45: Sárközy: Tizenkét tétel József Attila -sorokra, TV műsor: 20: 00: A Forsyte Saga-sorozat, 20: 50: Vendégünk: J. Nyeszterenko, a leningrádi Operaház tagja.

Popovics Éva gyűjtése (2009.)


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Ezen a napon született Joey Lauren Adams színésznő, Álvaro Misael Alfaro futballista, Gary Wiseman, amerikai punk-rock dobos és Antonio Chiri vadászpilóta, főtörzsőrmester, ekkor jelent meg Eric Anderson  "The Johnny Cash Show"  című száma, az első Virgina Slims sorozat, ekkor lépett hivatalba Thomas Joseph Meskill amerikai politikus, a Magyar Posta és az OKGT vezérigazgatói aláírták az iparági távközlést meghatározó Általános Létesítési és Üzemviteli Megállapodást, az év első "újszülöttje" címmel helyszíni közvetítés.(A címben szereplő "újszülött" a kelenföldi Patyolat gyár)

Népszabadság

Külföld

Jarring megkezdte New Yorkban a közvetítő béketárgyalásokat. Edward Gierek és Piotr Jaroszewicz kedden Moszkvában tárgyalt. Tanácskozások Lengyelországban a gazdasági és politikai helyzetről. Megkezdődtek a tárgyalások a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Kongói Dolgozók Pártja között. Japán olaj után kutat Kolumbia, Peru és az Amazonas területén. A belgrádi bíróság befejezte Hans Peter Rullamannak a kémkedési perét. Nixon politikai nyilatkozata Vietnámról, a SALT – ról és Chiléről. Heath a dél – afrikai fegyverszállítások ügyében szembeszáll a nemzetközösség tagjai többségével.

Belpolitika

Vasutasok helytállása, A szesz térnyerése, Megfeszített küzdelem a hóval, A csehszlovák nagykövetség sajtótájékoztatója, Napirenden a Kálvin – tér átépítése, Átadták az Akadémiai Kiadó nívódíjját. Az Elnöki Tanács fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit. Elutazott hazánkból Nguyen Thi chon asszony, Bolgár  kulturális küldöttség érkezett Budapestre. Elutazott Moszkvába a KISZ bizottságának küldöttsége. Magyar – szíriai gazdasági tárgyalások megalakul az ország első agráripari kombinátja

Kultúra

Az NSZK – ba indultak a debreceni filharmonikusok. Új szakmukásképző iskolát és kollégiumot kap Hódmezővásárhely. Néprajzi gyűjtőpályázat tizedszer. Hetilap lett a Kertészet és Szőlészet. Fenekál Judit szerzői estjét kedden tartották meg. Gyárfás Endre Pazarló skótok című kötete most jelent meg. Szeptember végén címmel Petőfi életéről szóló színművet mutatott be a Déryné színház. Meghalt Dobrik Zoltán  az első úttörőzenekar alapítója

Érdekességek

Kondíció. Az idén elkészül az Emke Szálló. Jubilál a Ságvári téri házasságkötő terem. Új víztároló és szállítószalag. Szülőknek nevelésről. A 75 éves ikarusz. Kiadványok a párizsi kommün centenáriumára. Szülők nélkül. Szánkázók a Tabánban

Tvműsor

19:30 Tv Híradó. 20:00 Indai felfedezése,.21:00 A hasonmás

Rádióműsor

20:50 Élni tudni kell 22:15 Indiai útijegyzet 20:30 Dokumentumjáték Fazekas Mihályról

Színház

Oidipusz király, Csárdáskirálynő, A merénylet


07 |vissza a lap tetejére

Népszabadság

Külföld

Jarring közvetítő tárgyalásai:Izrael halogatja az érdemi vitát. Podgornij az EAK – ba látogat. Gierek és Jaroszewicz beszámolt moszkvai tárgyalásairól a LEMP Politikai Bizottságank. Mahmud Riad Párizsban tárgyal. Megkezdte Belgrádban a tárgyalásait az Angol Kommunista Párt küldöttsége. Hatévi börtön a kémkedő belgrádi Spiegel – tudósítónak. Az amerikaiak rendszeresen bombázzák Dél – Vietnám északi területeit.

Belpolitika

Magyar jószolgálati küldöttség utazott hat arab államba. Kétmillió tonna nitrogénműtrágya, új pvc- és polietiléngyár lép üzembe. Péter János külügyminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta Hoang Cuongot. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa kinevezte Kracsek Jánost rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté. Az Egyesült Izzó Nagykanizsára telepíti az izzólámpagyártást.

Kultúra

Megjelent a Ma négykötetes fakszimile kiadása. Galambkiállítás nyílik Budapesten. Nagyobb választék a magnókból. Petőfi – könyvtár létesítését is tervezik. Az egészségügyi Felvilágósító Központ hasznos filmjei. Notórius könyv tolvajt ítéltek el.

Érdekességek

Pórázon sétáló vidrakölyök a pécsi utcán. Farkas a zempléni hegyekben. Horgászdobó – világbajnokság Pécsett. Hetven méter magas víztorony Dunaújvárosban. Virágpompában a trópusi növények

Tvműsor

20:00 A Forstye Saga 20:50 Fekete – fehér Minstral Show

Rádióműsor

19:24 Rádióegyetem: Jókai 22:15 Indiai Útijegyek

Színház

Stuart Mária, Sosem lehet tudni, Eszményi gyilkos


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

Szerda

Népszabadság:

Amerikai katonák rakétatámadást indítottak a VDK ellen. Abu-Jusszef azt javasolja az arab államoknak, hogy szakítsák meg kapcsolataikat Jordániával. Az Egyesült Államok és Anglia kilépett a gyarmatosításellenes ENSZ-bizottságból. Gerhard Schröder, a bonni Bundestag külügyi bizottságának elnöke a Szovjetunióba utazik.

Aláírták az 1971-re szóló magyar-lengyel árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást.

Megemlékezéseket tartottak Bartók Béla halálának 25, és Beethoven születésének 200. évfordulója alkalmából. Győrben Bartók-napot tartanak január 17-én.100 évvel ezelőtt hunyt el Eötvös József. Kiállítás nyílik a Műcsarnokban, Modern olasz szobrászat címmel. Debrecenben, a Csokonai színházban mutatják be január 15-én, Szakonyi Károly: Adáshiba c. vígjátékát. Regényajánló: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők.

Lunohod-1, szovjet holdjáró járt a Holdon. Elkészült az idei év első hajója, Diorit 1920 bruttó regiszter tonnás kőszállító hajó. A távolsági beszélgetéseket gépi úton számlázza a posta. A Dunair cipőhöz itthon gyártják a csatot és a fémdíszt. Tizenkétezer panellakás épül Debrecenben.

Rádió műsor: 8: 20: Verdi: Aida, 10:40 Lazarij Berman zongorázik, 15: 20: Iskolarádió (Sarkadi Imre), 19:25 Vladimir Horowitz zongorázik, 20: 13: A Vas fiai, Kodolányi regényének r.-változata, 22: 20: Siw Malmkvist és Szécsi Pál énekel , 9: 09: Carlo Zecchi vezényel, 12: 00: Flotow: Márta, Részl., 14: 15: Donizetti: Don Pasquale - a II. felv. fináléja, 15: 33: Dvorzsák: Szláv táncok, 20: 25: Cimarosa: Titkos házasság, 19:10 Bartók: Táncszvit (szt.), Tv-műsor: 19: 30: TV Híradó, 20: 00: India felfedezése. 2. Az árják eposza.

Popovics Éva gyűjtése (2009.)


14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Népszabadság:

Vasárnap elhunyt Hermann Maternt . A CDU szerdán befejezte 18. kongresszusát, Düsseldorfban. Kekkonen finn elnök hivatalos látogatásra érkezett tegnap, Rómába. A Csehszlovák Nemzeti Front szerdán értekezletet tartott Prágában. Perez la Salvia, Venezuela bányaügyi és kőolajipari minisztere látogatást tett Líbiában. A "harrisburgi hatokat" az FBI által koholt vádak alapján fogják perbe. Moszkvában, a szocialista országok képviselői az irodalmi kapcsolatok fejlesztéséről tanácskoznak.

Új jogszabályokat fogadtak el, a lakásépítésről, lakáselosztásról, lakbérekről, amely 1971. július 1-től lép hatályba. Puja Frigyes a Magyar jószolgálati küldöttséggel Szomáliába látogatott. Gáspár Sándor jugoszláv szakszervezeti delegációt fogadott. Herbert Meyer és dr. Juhász Zoltán magyar-NDK választékcsere-megállapodást írtak alá. Szerdán megkezdődött a népművelők konferenciája.

Filmajánló: Éjszakai razzia, A bostoni fojtogató. Magyar-svéd kulturális kapcsolatokat építgetett Per-Axel Hildemann. Az ELTE Bartók-kórusa Ausztriába utazott. Mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti filmszemle kezdődött tegnap. A Fővárosi Operettszínház áprilisban nyitja meg kapuit.

A Nagyvárad téren, megkezdték építeni az Orvostudományi Egyetem új épületeit. A TASZSZ jelentést adott ki a Vénusz-7 automatikus űrállomás útjáról. Túltermel a tubusgyár Sirokon. Jól működik a Dobi István Komáromi Gyermekváros. Az enyhe idő meglazította a Balaton jégpáncélját. Már felhasználják az építkezésekhez a Debreceni Házgyár termékeit.

Rádió műsor: Kossuth Rádió. 14: 01: Mihály-Gál: Gál Zsuzsanna Emlék és intelem - kantáta., 14: 10: Népdalgyűjtő úton, Kodály nyomában., 14: 30: Mozart műveiből, 16: 05: Eötvös József élete. IV rész., 20: 11: Kodolányi: A Vas fiai. R.-változat, V. rész, 23: 30: Liszt: Malediction; Lendvay: Mauthausen., Petőfi Rádió: 13: 20: Haydn: C-dúr szimf., 18:22 Mozart: Don Juan, Kétfelv. Opera, URH: 19: 10: Lajtha: Hárfaötös, 19: 41: Az ismeretlen Beethoven, 26. rész, 21: 24: Schubert: Befejezetlen szimf: Mahler: Dal a földről - szimf. (szt.), TV műsor: 19: 30: TV Híradó, 20: 00: A Forsyte Saga sorozat, 4. Vacsora Swithinnél

Popovics Éva gyűjtése (2009.)


29 |vissza a lap tetejére

Péntek

Népszabadság:

Befejeződött a Venezuelai Kommunista Párt kongresszusa, Caracasban. Washington Boeing-707 típusú repülőgépeket szállít Lisszabonnak. Az olasz KP felszólítja a munkásokat, hogy szorítsanak vissza mindenféle fasiszta provokációt. Elhunyt Jacobo Arbenz volt guatemalai elnök. Wladyslaw Gomulka érelmeszesedés és magas vérnyomás okozta vérkeringési zavarokban szenved.

A magyar jószolgálati küldöttséggel Szomáliába utazott Puja Frigyes, ahol Mohammed Szijad Barreh-rel találkozott. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tegnap ülést tartott.

Ma Zalaegerszegen mezőgazdasági könyvhónap kezdődik. Eötvös József halálának 100. évfordulója alkalmából, emlékülést tartottak a Magyar Tudományos Akadémián. Raffai Sarolta: Utolsó tét c. drámája látható a Katona József Színházban. Könyvajánló: Kautzku Norbert: Szombaton kezdődik a vasárnap, Donelaitis: Évszakok.

Újabb 200 megawattos gőzturbina készül a gyöngyösi Gagarin Hőerőmű és a Dunamenti Hőerőmű részére. Az esztergomi tanítóképzőben elkészült a pedagofon. Biológiai mikroanalizárot mutattak be tegnap a I. számú Nőgyógyászati Klinikán.

Rádió műsor: Kossuth Rádió: 15: 24: Eötvös József élete. V. rész, 17: 20: Szöllőssy: IV. concerto; Láng: Gyászzene, 18:45 Verdi: Don Carlos. Részl., Petőfi Rádió: 8: 05: Az álruhás kertészlány. Részl. Mozart operájából, 11: 43: Kívül az időn. Benedek Marcell jelenete, 18:10 Schubert: Miriam diadaléneke, 19:15 Perényi Miklós gordonkaestje, 23: 15: Handel: Apolló és Daphne - dramatikus kantáta, URH: 21: 45: Petrassi: Vonósnégyes, 22:08 Galambos Lajos: Orosz asszony. R.-változat, TV műsor: 20: 00: India felfedezése. 4. Kelet és Nyugat, 21: 00: Hangverseny a stúdióban, 21: 30: Ez önérzet története. Tv-film. Gellért Andor Endre műveiből (16 éven felülieknek)

Popovics Éva gyűjtése (2009.)


30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források