1949. május

Kronológiai gyűjtés navigáció 1949. május 01. 1949. május 02. 1949. május 03. 1949. május 04. 1949. május 05. 1949. május 06. 1949. május 07. 1949. május 08. 1949. május 09. 1949. május 10. 1949. május 11. teljes szöveg1949_05_12. [napló] Budapest Révész Ferenc (1912-1985) [politikus, könyvtáros, tanulmányiró] Rádics József [Eötvös Kollégista] Válasz (1934-38, 1946-49) [folyóirat] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Major Jenő (1922-1988) [történész] Kicsi Sándor Major Jenő (1922-1988) [történész] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Sárközi Márta (1907-1966) [szerkesztő, műfordító; Sárközi Györgyné; Molnár Ferenc lánya] Válasz (1934-38, 1946-49) [folyóirat] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Weöres Sándor (1913-1989) [költő, műfordító] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Zelk Zoltán (1906-1981) [költő, prózaíró] Képes Géza (1909-1989) [költő, műfordító] Képes Géza: Levél egy népi kollégistához (1975) [vers] Zelk Zoltán (1906-1981) [költő, prózaíró] Szauder József (1917-1975) [irodalomtudós] Szabolcsi Miklós (1921-2000) [irodalomtörténész, egyetemi tanár] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Kardos György (1918-1985) [újságíró, a Magvető Kiadó igazgatója] Szalai Sándor (1912-1983) [szociológus, filozófus, egyetemi tanár] Zelk Zoltán (1906-1981) [költő, prózaíró] Szilágyi Péter Horváth Károly (1909-1995) [irodalomtörténész] Király István (1921-1989) [irodalomtörténész] Nagy Miklós (1924-2002) [irodalomtörténész, egyetemi tanár, Eötvös Kollégista] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Weöres Sándor (1913-1989) [költő, műfordító] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Eötvös Kollégium Lutter Tibor (1910-1960) [irodalomtörténész] Chaucer, Geoffrey: Az apácák papjának meséje Darázs Endre (1926-1971) [költő] Nonn György, Dr. (1918-2007) [jogász, legfőbb ügyész, országgyűlési képviselő] Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség Komszomolszkaja Pravda (1970) [újság] Vargyas Lajos (1914-2007) [népzenekutató] Bibó István (1911-1979) [jogász, esszéíró, politikus] Marx, Karl (1818-1883) [filozófus, közgazdász, szociológus] Engels, Fridrich (1820-1895) [filozófus] Bécs Bodolay Géza (1923-2002) [irodalomtörténész] Domokos Mátyás (1928-2006) [irodalomtörténész, esszéíró] Bodolay Géza (1923-2002) [irodalomtörténész] Szovjetunió Bodolay Géza (1923-2002) [irodalomtörténész] 1949. május 12. 1949. május 13. 1949. május 14. 1949. május 15. 1949. május 16. 1949. május 17. 1949. május 18. 1949. május 19. 1949. május 20. 1949. május 21. 1949. május 22. 1949. május 23. 1949. május 24. 1949. május 25. 1949. május 26. 1949. május 27. 1949. május 28. 1949. május 29. 1949. május 30. 1949. május 31.