1950. június

Kronológiai gyűjtés navigáció 1950. június 01. 1950. június 02. 1950. június 03. 1950. június 04. 1950. június 05. 1950. június 06. teljes szöveg1950_06_07. [napló] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Rádics József [Eötvös Kollégista] Magyar Agrártudományi Egyetem [Budapest, később Gödöllői Agrártudományi Egyetem, jogutód Szent István Egyetem ] Nagyboldogasszony útja [Ménesi út, Budapest] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Dvorák, Max (1874-1921) [művészettörténész] Wölfflin, Heinrich (1864-1945) [kritikus] Hildebrand, Adolf von (1847-1921) [német szobrász] Széchenyi István (1791-1860) [író, politikus, kögazdász] Kelet Népe [folyóirat] Pázmány Péter (1570-1637) [érsek, bíboros, író] Fülep Lajos: Magyar művészet (1923) Lázár Béla (1869-1950) [művészettörténész] Hamvas Béla (1897-1968) [filozófus, író, esszéista, könyvtáros] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Párizs Firenze Róma Cézanne, Paul (1839-1906) [festő] Ady Endre (1877-1919) [költő] Ady Endre (1877-1919) [költő] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Ady Endre: A duk-duk affér (1908) [újságcikk, Új Idők] Ady Endre (1877-1919) [költő] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Eötvös Kollégium 1950. június 07. 1950. június 08. 1950. június 09. 1950. június 10. 1950. június 11. 1950. június 12. 1950. június 13. 1950. június 14. 1950. június 15. 1950. június 16. 1950. június 17. 1950. június 18. teljes szöveg1950_06_19. [napló] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Varga Hajdu István (1920-1981) [festő, grafikus] József Attila (1905-1937) [költő] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Lyka Károly (1869-1965) [művészettörténész, kritikus, festő] Medgyessy Ferenc (1881-1958) [szobrász] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Kurucz Jenő [Eötvös kollégista 1950-től] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Kurucz Jenő [Eötvös kollégista 1950-től] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Eötvös Kollégium Haldane, John Burdon Sanderson (1892-1964) [brit biológus] New Hungarian Quartely [folyóirat] Micsurin, Ivan Vlagyimirovics (1855-1935) [szovjet-orosz agrobiológus, növénynemesítő] Liszenko, Trofim Gyenyiszovics (1989-1976) [ukrán biológus és agronómus] Alexits György (1899-1978) [matematikus, egyetemi tanár] Marx, Karl (1818-1883) [filozófus, közgazdász, szociológus] Dobroljubov, Nikolaj (1836-1861) [orosz iró] Csernisevszkij, Gavrilovics Nikolaj (1828-1889) [orosz iró] Herzen, Alekszandr Ivanovics (1812-1870) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) [filozófus] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Lukács György (1885-1971) [filozófus, esztéta] Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) [író, költő] Bartók Béla (1881-1945) [zeneszerző] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Kurucz Jenő [Eötvös kollégista 1950-től] Dante, Alighieri (1265-1321) [költő, filozófus] Dante, Alighieri: A nép nyelvén való ékesszólásról (1303-5) Michelangelo, Buonarroti (1475-1564) [szobrász, festő] 1950. június 19. 1950. június 20. 1950. június 21. 1950. június 22. 1950. június 23. 1950. június 24. 1950. június 25. 1950. június 26. teljes szöveg1950_06_27. [napló] Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] Puskin: Ruszlán és Ludmíla. Franklin Könyvkiadó, 1950. Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság 1947_03_30 [1947.03.30. után] Kaposvár Fő utca [Kaposvár] Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] Rippl-Rónai József (1861-1927) [festő] Rippl-Rónai József: Szabó Lőrinc Babits Mihály (1883-1941) [költő, író, műfordító] Juhász Gyula (1883-1937) [költő] Verlaine, Paul (1844-1896) [francia költő] 1947_03_30 [1947. március 30-án] Kaposvár Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] Schopenhauer, Arthur (1788-1860) [német filozófus] Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Baranya megye Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Dél-Korea Észak-Korea Fülep Lajos (1885-1970) [filozófus, művészettörténész] Esztergom Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] Basch Lóránt (1885-1966) [ügyvéd, író, kurátor] Puskin, Alekszandr Szergejevics (1799-1837) [orosz költő, író, drámaíró] Szabó Lőrinc (1900-1957) [költő, műfordító] Baumgarten-díj 1950. június 27. 1950. június 28. 1950. június 29. 1950. június 30.