1977. július

Kronológiai gyűjtés navigáció 1977. július 01. 1977. július 02. 1977. július 03. 1977. július 04. 1977. július 05. 1977. július 06. teljes szöveg1977_07_07. [napló] Kányádi Sándor (1929-2018) [költő] Írószövetség [Magyar Írószövetség] Gömöri György ( 1934-) [ irodalomtörténész, költő] Fellegvár [erőd, Kolozsvár] Kolozsvár Farkas utcai református templom [Kolozsvár] Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) [nyomdász, betűmetsző] Apafi Mihány (1632-1690) [erdélyi fejedelem] Dávid Ferenc (1520-1579) [Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója] Geleji Katona István (1589-1649) [erdélyi püspök, író] Hunyadi Mátyás (1443-1490) Ferences templom és kolostor [XI. század vége; Kolozsvár] Jagelló Izabella ( 1519-1559) [ magyar királyné, Erdély kormányzója] Kolozsvári Állami Magyar Színház ( 1874) Orosz Lujza (1926) [erdélyi magyar színésznő] Kemény Zsigmond (1814-1875) [író, publicista] Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (1855) [ regény] Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] Rákóczi Ferenc II. (1676-1735) [erdélyi fejedelem] Haller Péter (1500-1570) [nagyszebeni polgármester, királyi tanácsos] Sulyok Vince (1932-2009) [költő, műfordító] 1977. július 07. teljes szöveg1977_07_08. [napló] Kolozsvár Utunk [folyóirat, Kolozsvár] Létay Lajos Szilágyi István (1938) [író, lapszerkesztő] Hollandia Banner Zoltán (1932) [esszéíró, költő, művészettörténész] Ausztrália Király László (1943- ) [erdélyi magyar költő, író] Kocsis István (1940) [író, 1970-1983-ig az Utunk szerkesztője] Kocsis István: Árva Bethlen Kata Tamás Gáspár Miklós (1948) [politikai filozófus, közíró] TÉKA [könyvsorozat, Kriterion Kiadó] Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet Bágyoni Szabó István (1941) [költő, író, műfordító] Lászlóffy Aladár (1937-2009) [erdélyi magyar író, költő] Házsongárdi temető [Kolozsvár, Románia] Lászlóffy Aladár (1937-2009) [erdélyi magyar író, költő] Centrum [Kolozsvár] Kopacz Mária Nyírő József Nyírő József: Madéfalvi veszedelem Lászlóffy Aladár (1937-2009) [erdélyi magyar író, költő] Arany János (1817-1882) [költő] Kossuth Lajos (1802-1894) [államférfi] Báthory Zsigmond Kovacsóczy Mihály Fodor Dávid (1961) Szenczi Molnár Albert (1574-1639) "Szenczi Molnár Albert: Zsoltáros könyv " Panek Zoltán (1928-2001) [író] Utunk [folyóirat, Kolozsvár] FÉSZEK Művészklub Nagy László (1925-1978) [költő, műfordító] Avas [Erdély] Fodor Andrásné (1933-2022) Panek Zoltán (1928-2001) [író] Szilágyi Domokos (1938-1976) [költő, író, irodalomtörténész, műfordító] Sütő András (1927-2006) [író] Szilágyi Domokos (1938-1976) [költő, író, irodalomtörténész, műfordító] Panek Zoltán (1928-2001) [író] Lászlóffy Aladár (1937-2009) [erdélyi magyar író, költő] 1977. július 08. 1977. július 09. 1977. július 10. 1977. július 11. 1977. július 12. 1977. július 13. 1977. július 14. 1977. július 15. 1977. július 16. 1977. július 17. teljes szöveg1977_07_18. [napló] Illés Endre (1902-1986) [író, műfordító, könyvkiadó igazgató] Fodor András: Vallomások Bartókról. Zeneműkiadó 1978. Bartók-levelezés Kodály Zoltán (1882-1967) [zeneszerző, zenetudós, népzenekutató] Művészeti Tanács Fodor András: A csend szólítása (1962/1964) [vers] Bartók Béla (1881-1945) [zeneszerző] Bartók Béla, ifj. (1910-1994) [mérnök, író, unitárius főgondnok] Pásztory Ditta (1903-1982) [zongoraművész, Bartók második felesége] Demény János (1915-1993) [zenetörténész, író, könyvtáros] Kodály Zoltán (1882-1967) [zeneszerző, zenetudós, népzenekutató] Szabolcsi Miklós (1921-2000) [irodalomtörténész, egyetemi tanár] Hét évszázad magyar költői [antológia] Beney Zsuzsa (1930-2006) [költő, író, irodalomtörténész, orvos] Fodor András: Forgóajtó [esszéciklus] Lipták Pál (1922-2007) [festő, könyvtáros, nyomdász, néprajzkutató] Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon Kaposvár 1977. július 18. 1977. július 19. 1977. július 20. 1977. július 21. 1977. július 22. 1977. július 23. 1977. július 24. 1977. július 25. 1977. július 26. 1977. július 27. 1977. július 28. teljes szöveg1977_07_29. [napló] Domokos Mátyás (1928-2006) [irodalomtörténész, esszéíró] Békési Gyula (1924-2003) [költő] Moliere [Jean-Baptiste Poquelin, drámíró] Békési Gyula (1924-2003) [költő] Gergely Ágnes (1933) [költő, író, műfordító] Békési Gyula (1924-2003) [költő] Beney Zsuzsa (1930-2006) [költő, író, irodalomtörténész, orvos] Moór Mariann (1943-) [színész] Koncz Márta Kossuth Klub Tornai József (1927-2020) [költő, író] Tornai József (1927-2020) [költő, író] Maróti Lajos (1930-1982) [író] Jancsó Adrienne (1921-2006) [színésznő, előadóművész] Bulla Károly (1946-2019) [szerkesztő, író] Kortárs [folyóirat] Kornis Mihály [író, drámaíró] 1977. július 29. 1977. július 30. 1977. július 31. 1977_08_00. / Fondato, Marcello: Különben dühbe jövünk / (4) elégséges Fondato, Marcello Fondato, Marcello: Különben dühbe jövünk 1977_08_00. / Sries, Tom: Szöktetés / (2) jó Sries, Tom Sries, Tom: Szöktetés 1977_08_00. / Kramer, Stanley: Santa Victoria titka / (3) közepes Kramer, Stanley (1913-2001) [filmrendező] Kramer, Stanley: Santa Victoria titka 1977_08_00. / Rózsa János: Álmodó Ifjuság / (3) közepes Rózsa János (1937) [filmrendező] Rózsa János: Álmodó Ifjuság 1977_08_00. / Zinnemann, Fred: Egy ember az örökkévalóságnak / (1) jeles Zinnemann, Fred (1907-1997) [filmrendező] Zinnemann, Fred: Egy ember az örökkévalóságnak