1957_01.[1]

Fodor András naplója - 1957. január 15. kedd

Esik a hó. A 11-es autóbusz alig tud fölkapaszkodni a Rózsadombra. Weöres Sanyi és Hernádi Gyula már az ablakból integet érkezésünkkor.

Sanyi kicsit megőszült, s másképp vágták le a haját. Amy nincs otthon. A szoba kissé barátságtalan éghajlatú, de a házigazda annál melegebben kínálja a bolgár cigarettát. Lator is csenget, újságolja, mit olvasott a Népszabadság-ban: a francia költők antológiát adnak ki a magyar írók tiszteletére. Az Európa Kiadó kéri majd a fordítás jogát. Félő, hogy Cocteau, Jean Jouve, Rousselot, Supervielle nem Waldapfel Józsefeknek És Madarász Emileknek ajánlják verseiket.

Sanyi előveszi válogatott versfordításai vaskos gyűjteményét, s kezünkbe adja legújabb francia fordításait. Ezektől nem vagyunk túlságosan elragadtatva. René Char versei egyáltalán nem tetszenek. Reverdy dolgaiból is csak az Utazó szív s egy A. Césaire-vers fog meg (Mágia). Közben jön egy nagy bajuszú, véknyas hangú fiatalember. Teliér Gyulának hívják, ö is folyton Reverdyt emlegeti, s mutatja saját verseit, melyeken különféle hatások érződnek. Mindazonáltal nem tehetségtelen, csak nem tud komponálni.

László hozzászólásaiból most derül ki, hogy gyökeresen elszakadt régi költőideáljaitól, Kassáktól és a mindenáron modernektől. A szürrealistákból is csak a Jeszenyin-szerű, még megfogható, képekkel beszélő költőket szereti.

Megnézzük végül Hernádi verseit is. Ezek közt néhány igen szép akad (Harmatozzatok égi magasok. Foglyok, Zabigyerek, Itt fönt), de Sanyi a magaszerű karakter jegyek értékét eltúlozza Gyula költészetében, s npm figyelmeztet arra, hogy a forma körül fundamentális hiba van. Mi az oka például, hogy az egyik verset a másiktól olyan nehéz megkülönböztetni? Ezért tartok én ki továbbra is meggyőződésem mellett, hogy Hernádiból jobb prózaíró lesz, mint költő.

Itt is fölolvasom Colin levelét. Végszóra megjön Amy. Édességgel marasztal még bennünket, Sanyi pedig két duplával a télies Vadrózsa eszpresszóban. Megszívlelendő, hogy ismét igényli a sűrűbb, kéthetenkénti találkozást.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Schimke Sophie [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.