1957_06.[1]

Fodor András naplója - 1957. június 7. péntek

Izgalmas, kínos dolog útlevél ügyben telefonálni. Köpeczi Béla nyugtat, a támogat, a döntésről a Kiadói Főigazgatóság Kulturális Kapcsolatok Intézetében kapok fölvilágosítást.

- Sétálunk? - kérdi Fülep szokásos kérdő-parancsoló módban. Olyan jó színben van az Öreg, hogy öröm nézni. Öltözéke is elegáns, gavalléros. Kedélye sem rossz. Somolyogva veszi tudomásul, hogy nem szaglanak a rózsái. - Sztrájkolnak! Az utat büdösítő autókra kegyetlenül dühös, még hátat is fordít nekik, mintha úgy kevesebb benzin gőzt kellene beszívnia.

Elmúlt héten az Olasz Intézetben hallotta Franco műtörténész előadását Palladióról. - Oly csapnivaló volt, hogy ha első évben hozzám jött volna kollokválni, elbuktatom.

Weöres Sanyiék küldtek neki verseket, vélemény kérelemmel, neki azonban nincs ereje megírni a választ, oly rosszak a versek, mind a hím nemen, mind a nő nemen lévők. Nem is érti, hogy hiányozhat ennyire a kritikai érzékük, mert hiszen rossz verset mindenki ír de látni kéne, hogy ezeket elküldeni sem érdemes. - Ügy látszik, mégiscsak az a jóslatom válik be Sanyiról, hogy pályáját befejezte, hacsak nem hal meg ismét egy mamája... Ha időnként nem túlozna így Fülep, talán nem is volna olyan jelentékeny egyéniség. No meg túloz ő az ellenkező irányban is gyakran.

A beidegzett kérdés-felelet peripatetikus módszere mellett mindig foglalkoztatja az útba eső környezet is. A gondozott kertű ház, ahol még sosem látott embert, a Bognár utca melletti kis kert, melynek hozamából kényelmes,ebben élnek a tulajdonosok, mint akik gyárba járnak.

- Hát Longfellow? - érdeklődik. - Ő (mármint a szerző) nem élt meg ilyen sokáig a Hiawathából, mint maga. Igen, ez csitítja az én dühömet is, amikor a költemény gyatraságaival kell szembenéznem. Fülep megnyugtat, hogy Longfellow valóban rossz költő, a Divina Commedia - fordítása viszont szép.

Ülünk még egy sort a jó levegőjű kert frissen festett padjain. Kapunk ;egy-egy különlenyomatot (a le szótagot minden füzeten áthúzta a szerző) a Rembrandt és korunk előadásból. Előrebocsátja, hogy ez így nem jó, ezért nem is dedikálta. Majd lesz belőle könyv, abban megírja, ami itt vázlatban maradt. Minap számolt Szabolcsi Bence fejével, amiért a Régi muzsika kertjében bizonyos Proclost forrás nélkül idéz. Nem igaz, hogy az idézet alapján neo-platonista. - Tessék utánanézni, mert ha az új kiadásban is forrásmegjelölés nélkül fog szerepelni, "megtámadlak, elpáhollak, kitaposom a beledet!"... Szabolcsi két nap múlva jelentette: kevéssé ismert egyházatyáról van szó.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Kajkó Milán [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.