1958_04.[1]

Fodor András naplója - 1958. április 2. szerda

A Magvetőben megint csak kiszúrják a szememet: Molnár Géza még nem válaszolt. Amikor kifordulok az útra, látom jönni Szombathelyi Ervin társaságában. Gunyorosan mosolyognak, mintha mondanák: - Kezünkben vagy, öregem . .. Most veszem észre, micsoda tülekedés folyik az utcákon az Esti Hírlap-ért. Minden újságárusnál csoportok várják a laptömbök érkezését, s aztán tépik egymás kezéből az "álellenzéki''-nek mondott orgánumot. Nosza, lássuk, miféle szenzáció van benne? Nemigen találok mást, mint Hruscsov ukrán parasztokéra emlékeztető vidám ábrázatát, amint a repülőtéren kezel a várakozókkal.

Megjegyzem, Viktor Emanuel óta ilyen méltóság nem járt Magyarországon. A perecárus bácsi majdnem kikönyörgi kezemből az esti lapot, még mindig nem tudom, hogy miért. Kevesen gyűlünk össze Forgácséknál. Hernádi, B. Nagy, Vekerdi, Gulyás érkezik még a már ott lévő Csanádyn és Kalászon kívül. (Az utóbbit én hívtam ide.) A két ifjú költő érzi magát legotthonosabban. Jancsi mutatja új verseit, melyek közül a Metamorfózis mindenkit megragad. A szerző tapadó füllel hallgat minden véleményt, de már nincs benne olyan fölpendült érzékenység, mint az elmúlt hetekben.

Marcival váltott szavaim újra meggyőznek arról, hogy nagyon derék, értelmes fiú ez. És persze tehetséges. Bizonyosan szimpátiát kelt a többiekben is.

Kilenc óra után kezdek beszélni Stravinskyról és az Oedipus Rex-ről. Tizenegyig tart, míg a Cocteau-féle, magam fordította szöveget megszakításokkal, saját kommentárjaimmal bővítve, leforgatom a művet. A társaság mélyen meg van illetődve. (Majdnem úgy, mint amikor Londonban Colin jelentette az egész háznak: "Idipusz lesz!", azaz kellő áhítat kívántatik.)

Vekerdi Európát emlegeti. Gyulának a "Mulier in vestibulo" szarkasztikus jeremiádja tetszik, Marci halkan jelenti, mennyire meg van döbbenve, Jancsi némán bólogat. Elmenőben beülünk a Sirályba feketét inni. Szorongat a torokfájás, de észreveszem, hogy a "dolgozók" jókedvűek, érzik a tavaszt. A járda közepén csókolóznak.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Gombás Flóra [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.