1959_03.[1]

Fodor András naplója - 1959. március 24. kedd

Vincze Imre telefonál, Szervánszkyval ott lesznek megint a múltkori helyen nyolctól tízig, ha tudok, menjek. Attól függ, hogy Konrád György ígérete szerint eljön-e hozzám. Úgy tapasztalom, eléggé megbízhatatlan. Egyórás késéssel mégiscsak megjelenik, hozza nála lévő kézirataimat. Beszél is róluk. Értelmesen, kedvemre valóan fejtegeti, hogy az én igazi egyéni hangom az Aréna és a Stravinsky versekben van, ahol a leírás és a gondolati reflexiók egyaránt szerephez jutnak. Úgy véli, nem kéne mindenáron a lírára törekednem, mely elvont szimbólumai, lejáratott sablonjai miatt - még a Hegyek és tavak-ban is - kissé elvont, nehezen közelíthető. Az igazán jó vers, ami élményszerűséggel megfogja az embert, ilyen az Át a tengeren, A legszebb, A barátság csodája, sőt a Füzér is. Minél konkrétabbnak lenni! (Lám, Fülep szavai!) az igazi líra is valamiképpen deskripció, lásd Pilinszky Harbach-ját. Nekem annál is inkább tovább kéne mennem az Aréna útján, mert Nagy Laci a jelenségek megfogására képes ugyan, de belőle hiányzik a reflexív erő.

Konrád csapongó kérdezgetése miatt nehéz valamit egy irányba kifejteni, de mohó érdeklődése (,,- És mondd! ...") mégis jólesik, a nyújtható érdekes­ségek végtelenségét hiteti el velem, sőt újra és újra megerősít a barátság lehetősége felől. Lépcsőn lefelé menet naplóírásomról kérdezget izgatottan. Ő is ír, de ritkábban és gondolatibb, irodalmibb igénnyel.

Szervánszky éppen fizet a pincérnek, amikor belépek egy Vinczének szánt Józan reggel-lel. Kedvemért maradnak még 11-ig. Kívülük csak Járdányi volt jelen, Petrovicsot ezúttal is hiába várták, Szervánszky vidám és exhibicionista. A véletlen, hogy kimondom a "meszkalin" szót, miről jövetelem előtt Vinczével beszélt a véletlen, a gondolatátvitel, a szuggesztió és telepátia mindenféle furcsaságait juttatja eszébe. Elmeséli, felesége milyen csodálatos médium, őelőtte nem érdemes hazudni. Többször előfordult, hogy biztos ösztönnel ki­ találta, hol tartózkodik, pedig nem mondta meg neki, hová megy. De Szervánszky is tud magáról furcsa dolgokat mondani, mikor például telefonon szidta feleségét, hogy járhat lila rúzzsal a száján - aztán döbbent rá, hogy nem is látja valóságosan azt amiről beszél, noha eltalálta az igazságot.

Itthon kiderül, hogy Konrád nálam feledte a naplójegyzeteit. Szerencsére olvashatatlanul ír. Különös ember.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Ruszkabányai Réka [2013.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.