1947. szeptember

Kronológiai gyűjtés navigáció 1947. szeptember 01. 1947. szeptember 02. 1947. szeptember 03. 1947. szeptember 04. 1947. szeptember 05. 1947. szeptember 06. 1947. szeptember 07. 1947. szeptember 08. 1947. szeptember 09. 1947. szeptember 10. 1947. szeptember 11. 1947. szeptember 12. 1947. szeptember 13. 1947. szeptember 14. 1947. szeptember 15. teljes szöveg1947_09_16. [napló] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Szabó Dezső könyvtár Ludas Mátyás füzetek Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Pest Quaestura [ma: Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda] Múzeum körút Egyetemi Nyomda Dékáni hivatal Végh György (1919-1982) [író. költő, műfordító] Végh György: Eszter könyve Eötvös Kollégium Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Kormos István: Dülöngélünk Darázs Endre (1926-1971) [költő] Wilhelm Rudolf [F.A. osztálytársa] Üllői út Mária Terézia laktanya Ady Endre kollégium Kilián laktanya Eötvös Péter Eötvös Péter Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] Eiffel-torony Benczédi László (1929-1986) [történész] Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] Lukács György (1885-1971) [filozófus, esztéta] Kodolányi János (1899-1969) [író, újságíró] Sallai Géza Óvári Miklós (1925-2003) [politikus] Óvári Miklós (1925-2003) [politikus] Óvári Miklós (1925-2003) [politikus] Gyönk Ozsváth István [csillagász] Izsák Imre (1924) [fizikus, matematikus] Zalaegerszeg Hold Lakits Pál (1928-1968) [író] Szombathely Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Karcag Bodnár György (1927-2008) [irodalomtörténész] Tőkés László [Eötvös Kollégista, 1947-] Nagy Géza [Eötvös kollégista 1947-től] Garay Ákos (1866-1952) [festő] Boksai György Pannonhalmi Olasz Gimnázium Szabadi Sándor [Eötvös Collegium, később angoltanár nyugaton] Pál László Tánczos Zsolt Zeller Gyula [Eötvös Kollégista] Baranya megye Benczédi László (1929-1986) [történész] Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] Kiss Zsolt Falus Róbert (1925-1983) [szül. Frankl R., klasszika-filológus] 1947. szeptember 16. teljes szöveg1947_09_17. [napló] Falus Róbert (1925-1983) [szül. Frankl R., klasszika-filológus] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Falus Róbert (1925-1983) [szül. Frankl R., klasszika-filológus] Eötvös Kollégium Manninger Rezső (1890-1970) [állatorvos, egyetemi tanár] Szabó Dénes (1913-1994) [nyelvész] Pais Dezső (1886-1973) [nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja] Lukácsy Sándor (1923-2001) [író, irodalomtörténész] Szabó Dénes (1913-1994) [nyelvész] Nagy Géza [Eötvös kollégista 1947-től] Sorsunk [folyóirat] Pais Dezső (1886-1973) [nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] 1947. szeptember 17. teljes szöveg1947_09_18. [napló] Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] École Normálé Superieure [tanárképző intézmény, Párizs] Párizs Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Lakits Pál (1928-1968) [író] Babits Mihály (1883-1941) [költő, író, műfordító] Babits Mihály: Theosophikus énekek Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Fazekas László (1924-1982) [költő, író] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Heckenast Gusztáv (1922-1999) [történész] Szántó Imre Wiener Naturalhistorisches Museum Rusvay Tibor (1927-2000) [irodalomtörténész] Fazekas László (1924-1982) [költő, író] Szabó János Eperjesy Kálmán (1893-1976) Garay András (1925) [biofizikus, akadémikus] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Fodor András (1929-1997) [költő, műfordító, esszéíró] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Benczédi László (1929-1986) [történész] Falus Róbert (1925-1983) [szül. Frankl R., klasszika-filológus] Lakits Pál (1928-1968) [író] 1947. szeptember 18. teljes szöveg1947_09_19. [napló] Klaniczay Tibor (1923-1992) [irodalomtörténész] Zrínyi Miklós (1620-1644) [költő, hadvezér, politikus] Major Tamás (1910-1986) [színész, rendező] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Babits Mihály: Theosophikus énekek Lukácsy Sándor (1923-2001) [író, irodalomtörténész] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] Sanghaj Bár [Móricz Zsigmond körtér] 1947. szeptember 19. 1947. szeptember 20. teljes szöveg1947_09_21. [napló] Németh Gyula (1890-1976) [nyelvész, egyetemi rektor] Zsirai Miklós (1892-1955) [nyelvész] Eckhardt Sándor (1890-1969) [irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár] Deme László (1921-2011) [nyelvész] Pais Dezső (1886-1973) [nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja] Lakatos Imre Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Lukácsy József Nemzeti Parasztpárt Kovács Imre (1913-1980) [író, parasztpárti politikus] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Kniezsa István (1898-1965) [nyelvész] Nagy Miklós (1924-2002) [irodalomtörténész, egyetemi tanár, Eötvös Kollégista] Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Deme László (1921-2011) [nyelvész] Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Rusvay Tibor (1927-2000) [irodalomtörténész] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Himfy lépcső [a Móricz Zsigmond körtér és az Eötvös Collégium között] Házi Endre Hankiss Elemér (1928-2015) [szociológus, irodalmár, író] 1947. szeptember 21. 1947. szeptember 22. 1947. szeptember 23. 1947. szeptember 24. 1947. szeptember 25. 1947. szeptember 26. 1947. szeptember 27. teljes szöveg1947_09_28. [napló] Vas István (1910-1991) [költő, író, műfordító] Vas István: Kettős örvény [verseskötet] Takáts Gyula (1911-2008) [író, költő, műfordító] Weöres Sándor (1913-1989) [költő, műfordító] Vas István: Egy ifjú költőre [vers] Vas István: A nyár műhelyében [vers] Vas István: A boa etetése [vers] Vas István: Májusi gázel [vers] Vas István: 1944. június 6. [vers] Vas István: Augusztusi, szeptemberi jegyzetek [vers] Vas István: Október [vers] Vas István: Gyertyaszentelői elégia [vers] Vas István: Húsvéti ének a testről [vers] Válasz (1934-38, 1946-49) [folyóirat] Fodor András: Kara Lajos faragóművész emlékére (1947) [vers] Wilhelm Rudolf [F.A. osztálytársa] Szociáldemokrata Párt Wilhelm Rudolf [F.A. osztálytársa] Ligeti Lajos (1902-1987) [egyetemi tanár] Halász Gábor Könyvtár Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Fodor Józsefné Lieber Etelka Szíjj Zsuzsa Fodor József [Fodor András testvére] 1947. szeptember 28. 1947. szeptember 29. 1947. szeptember 30.