1947. október

Kronológiai gyűjtés navigáció teljes szöveg1947_10_01. [napló] Eötvös Kollégium Kozma Géza [Eötvös Kollégista] Orosz Intézet Kniezsa István (1898-1965) [nyelvész] Nemzeti Szalon [magyar képzőművészek és műpártolók egyesülete] Szegedy-Maszák György (1904-1984) [festő] Dunapart Kálvin tér Kozma Géza [Eötvös Kollégista] Barcsay Jenő (1900-1988) [festő, grafikus] Szőnyi István (1894-1960) [festő, grafikus] Bernáth Aurél (1895-1982) [festő, grafikus, művészpedagógus] Rudnay Gyula Nagy-Balogh János (1874-1919) [festő] 1947. október 01. 1947. október 02. teljes szöveg1947_10_03. [napló] Orosz Intézet Vágó Tupi Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Quaestura [ma: Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda] Hadrovics László (1910-1997) [nyelvész] Vekerdi József (1927-2015) [nyelvész, könyvtáros] Szemerényi Oszvald [nyelvész] Tyutcsev, Fjodor Ivanovics (1803-1873) [orosz költő, diplomata] Wilhelm Rudolf [F.A. osztálytársa] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Vekerdi József (1927-2015) [nyelvész, könyvtáros] Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] Szabó János Németh László (1901-1975) [író, esszéista, drámaíró] Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] Rusvay Tibor (1927-2000) [irodalomtörténész] Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] Rusvay Tibor (1927-2000) [irodalomtörténész] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Darázs Endre (1926-1971) [költő] 1947. október 03. teljes szöveg1947_10_04. [napló] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Kiss B. Zsolt (1928) [költő, műfordító, tanár] Boross Péter (1928) [osztálytárs; vendéglátóipari szakember, miniszterelnök] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Boross Péter (1928) [osztálytárs; vendéglátóipari szakember, miniszterelnök] 1947. október 04. 1947. október 05. 1947. október 06. teljes szöveg1947_10_07. [napló] Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort utcai gimnázium [ELTE, Ságvári Endre, majd Trefort Ágoston gyak.isk.] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Csatári Dániel (1927-2008) [történész] 1947. október 07. 1947. október 08. 1947. október 09. 1947. október 10. 1947. október 11. 1947. október 12. teljes szöveg1947_10_13. [napló] Faragó László (1911-1966) [filozófus, tanár] Santeri, Ankeria [lektor] Helsinki [Helsingisse, Finnország] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Izsák Imre (1924) [fizikus, matematikus] Ozsváth István [csillagász] Pál László Tánczos Zsolt Boksay György [történész] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] 1947. október 13. teljes szöveg1947_10_14. [napló] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Keresztury Dezső (1904-1996) [író, költő, irodalomtörténész] Bonnerjea, René [londoni költő, nyelvészprofesszor] Békessy András Kiss József Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Pál László Vekerdi József (1927-2015) [nyelvész, könyvtáros] Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Vekerdi József (1927-2015) [nyelvész, könyvtáros] Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) [író, költő] Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] Újhold [folyóirat 1946-tól, a 80-as években évkönyvként] 1947. október 14. teljes szöveg1947_10_15. [napló] Zsirai Miklós (1892-1955) [nyelvész] Tőkés Ottó Bodnár György (1927-2008) [irodalomtörténész] Zsirai Miklós (1892-1955) [nyelvész] Gyergyai Albert (1893-1981) [irodalomtörténész, író, műfordító] Magyar-Francia Társaság Korona Szálló Proust, Marcel (1871-1922) [francia regényíró, esszéista, kritikus] Gide, André (1869-1951) [francia író, esszéista] Gide, André: Tékozló fiú 1947. október 15. 1947. október 16. teljes szöveg1947_10_17. [napló] Kenéz Ernő (1912-1984) [könyvtáros, francia tanár, Eötvös Kollégium] Eötvös Kollégium Szabó Dezső könyvtár Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Nap mozi (Budapest) Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Fodor András (1929-1997) [költő, műfordító, esszéíró] Debreczeni Ferenc Tere-Fere kávézó (Budapest) Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Takáts Gyula (1911-2008) [író, költő, műfordító] Olaszország Kardos András Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Takáts Gyula (1911-2008) [író, költő, műfordító] Takáts Gyula (1911-2008) [író, költő, műfordító] 1947. október 17. 1947. október 18. 1947. október 19. teljes szöveg1947_10_20. [napló] Benczédi László (1929-1986) [történész] Nagy Géza [Eötvös kollégista 1947-től] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Gyapay Gábor (1924-2009) [történész] Szász Imre (1927-2003) [író, műfordító] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] 1947. október 20. 1947. október 21. 1947. október 22. teljes szöveg1947_10_23. [napló] Vekerdi László (1924-2009) [író, tudománytörténész] Janus Pannonius Tudományegyetem Pais Dezső (1886-1973) [nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Bornyi Sándor (1927-2009) [Kollégista; tanár, irodalmár] Majdik Zoltán Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] Orosz László (1925-2016) [irodalomtörténész] Lator László (1927) [költő, műfordító, irodalomtörténész] Tomasz Jenő (1896-1950) [tanár, klasszika-filológus] Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] 1947. október 23. 1947. október 24. 1947. október 25. 1947. október 26. 1947. október 27. 1947. október 28. teljes szöveg1947_10_29. [napló] Zsirai Miklós (1892-1955) [nyelvész] Négyesy László [1861-1933 irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár] Tercsényi-Walapfel Imre (1908-1970) [klasszika-filológus] Rádics József [Eötvös Kollégista] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Kormos István: Dülöngélünk Kormos István: Mit is akart Dózsa? (1947) [Dülöngélünk c. kötetben] Kardos Pál (1900-1971) [irodalomtörténész] Kormos István (1923-1977) [költő, műfordító, szerkesztő] Lakatos István (1895-1989) [romániai magyar zenetörténész] Márai Sándor (1900-1989) [író, újságíró] Ardó Mária Tercsényi-Walapfel Imre (1908-1970) [klasszika-filológus] Márai Sándor (1900-1989) [író, újságíró] Pándi [Kardos] Pál (1926-1987) [Kardos László fia; irodalomtörténész] 1947. október 29. 1947. október 30. 1947. október 31.