1945_10.[2]

Fodor András naplója - 1945. október 13. szombat

Kaposvár

Ma már megyek iskolába. Az órákon minden írnivalót pótolok, csupán a fizika - számtan "visszatanulása" probléma még.

Az osztályszétválasztás erősen pengetett kérdés lehet most tanárberkekben. Ceiner csak annyit mond, hogy szó van róla és remélhetőleg rövid időn belül meg fog történni. A kérdésünkre, hogy ki lesz az a.) osztályfőnöke, azt feleli, hagy aki volt. Takáts tanár úr említésére pedig túl hangosan jegyzem meg: "Hála Isten!"... Valóban, ez mélyebb lehetőséget nyújt, hogy végre "költői" oldalammal közeledjek Takátshoz. Ő, mint a Sorsunk legújabb számában látom, újra ír. Nagyszerű lenne közelebbi kapcsolatba lépni vele...

Ma este nem megyek haza, így egészen szabad a délutánom. A Fő utcán nézem a Kisgazdapárt ifjúsági szövetségének faliújságát. A lengyeltóti kaland cím alatt leírtak rosszindulatú, hamis beállítás. Azt dörgölik a Parasztpárt orra alá, ami az Erdei beszéd alatt történt.

Többféle társasághoz ragadok hozzá és hallok egy igen jó hírt is Lakatos Gyulától, miszerint Kálmán már Kanizsán van. Kérem, hogy rögtön értesítsen megérkezése felől.

Szigetvári Jánoska (Kóka) állandó társamul szegődik, beszélgetni kezdünk először politikáról, majd elmondja szíve dolgát egy helyes kis leánnyal, kit látni is alkalmam van. 2-3 óra hosszat járkálunk, talán már tizedszer megtéve ugyanazt az utat, miközben rájövök arra, hogy ez a fiú szívesen ragaszkodna hozzám, hiszen legnagyobb baja, hogy egyedül van. És azután én is ragaszkodhatom hozzá, mert ő maga is szeretnivaló fiú. Mindössze az a hibája, hogy bátyjai hatása alatt áll. Úgy válunk el egymástól, hogy elhatározzuk, nem válunk el.

Vacsora után Silvio Pellico: Börtöneim c. könyvét olvasom, de gondolataim minduntalan elkalandoznak a sorok fölött, Szigetvárira és Kálmánra gondolok.

Digitalizálás forrása: kéziratos napló (1945-1947) / A somogyi diák.

Digitalizálta: Fodor János [2006.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1945. október 15. hétfő

A mai nap nevezetes: egy éve volt a nyilasok hatalomátvétele. Szálasi és társai most Budapesten bíráik előtt állnak... tempora mutantur (és nem tompora, ahogy a SZIM Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom faliújságján olvasható).

Az iskolában jött egy hirdetés, miszerint a tanítást novembertől csak úgy tudják folytatni, ha a szülők fával járulnak hozzá a fűtéshez. Két hasábot kívánnak egy hónapra. Szerencsére ez csak a helybéliekre vonatkozik.

Megtanulok mindent rendesen, s átmegyek Egyed Gyuszihoz. Könyvet kapok tőle és hallgatom rádiójukon Moszkvát.

Az árak vészesen emelkednek. A könyvek szorzószáma már 70, de 100-ról is beszélnek. Hozzávetőleges számítással jövő év áprilisában már milliókkal szorzunk.

Le kell mennem Rudihoz. Beszélgetünk, s ezúttal először említi családi dolgait. Anyja zsidó, apja félmagyar-félsváb. Beszél aztán nézetéről, mely a tőkés termelést tagadja, s így kommunistának mondható. Én ezt cáfolom, mire ő maga is elismeri, hogy a kommunisták itt, sőt Magyarországon érdemtelenek arra, hogy közösséget vállaljunk velük.

Délután kommunista tüntetés volt a Kossuth téren, meg akarták ölni Vidovitsot, a kisgazda főispánt. Pocsékul mennek a dolgok Pesten is, ahol pedig a Független Kisgazdapárt a szavazatok több mint felét szerezte meg. Baj lesz végül a kommunista-gyűlöletből is, de semmiképp sem válik kommunista-imádattá. Ez az eszme már 1919-ben megbukott nálunk. Egyébként csak minél távolabb a politikától!

Este olvasni kezdem Gyuszi könyvét a Néma forradalmat (Kovács Imre). Mondhatom, nagyon jó.

Digitalizálás forrása: kéziratos napló (1945-1947) / A somogyi diák.

Digitalizálta: Balázs Zsanett [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.