1947_01.[1]

Fodor András naplója - 1947. január 20. hétfő

Kaposvár

Nyirkos, sötét utazás, fogyó reménnyel az első órák lekésésére. Nagyon is korán ér be a vonat, még Kiss néni sincs az állomáson. Egyedül cipelem be súlyos csomagjaimat.

Egyed Gyuszi vezényletével megyek, így természetesen késve érek az iskolába, s úgy zúdulok be az osztály ajtaján. A sejtett változások a fiúkon: idegenebb arcok, új ruhák, hátrább növesztett hajak. Mellettem Rudi, barnában, komolykodva.

Szerencsésen végzek a nappal. Órák szüneteiben főként Rudival társalgok, Simon Lajos szól, hogy bejelentett Környei Zsuzsánál, mint Kaposvár legszebb lánya legújabb rajongóját. Ha csak rágondolok, elveszi a szám ízét egész napra.

Rudi följövetelét ígéri, addig vigaszként, az általa szerzett új Válasz és Sorsunk számok vannak asztalomon, s Déry Tibornak egy szintén tőle kapott füzete, a Tengerparti gyár. Ezt végigolvasom Rudi jöveteléig. Pocsék!

Rudi ittlétének súlypontja aktatáskájában van, elő is húzza rövidesen az öt oldalas írást, amit a múlt szombati Zathurecky hangverseny nyomán vetett papírra. Az eddigieknél is mélyebbre tekergő, kígyózó, kúszó vágó képek, hasonlatok, néhány nagyszerű megfogalmazás, boncoló és összetevő látásmód fölső foka, csekély felesleggel megterhelve. Az írás rendkívülien képzeletindító, s még inkább fogalomalkotó; erejét tekintve nem is kép, hanem vésett dombormű. Kötött jellegei miatt mégis kétségesnek tartom Rudi ötletét, hogy beküldi valahová, közlési igénnyel.

Libegünk kicsit pillanatnyi létezésünk vizén, elmélyedni sajnos nincs sok remény. Tanulni kell! -mondja Rudi is. Nagykeservesen én is nekifogok a fizikának. 10 óráig rágom, aztán veszem a latint.

11-kor ágyba fekszem, s a Választ és a Sorsunkat vizsgálgatom. Az előbbiben Illyés bevezetője után Németh L., Bibó, Sőtér, Keresztury, Jékely és Grandpierre írásai érdekesek. A Sorsunk tartalma ismét emelkedést mutat színvonalban. Weöres - és Jékely -versek, Browning, Lawrence, továbbá Hamvas, Kanyar (kaposújlaki fiú, papnak készült, emlékszem rá Mérőből) írása: Népfőiskolák, parasztkollégiumok, parasztegyetemek címmel - keltik fel ránéztiből is figyelmemet.

Digitalizálás forrása: kéziratos napló (1945-1947) / A somogyi diák.

Digitalizálta: Mátrai Balázs [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.