1950_09.[1]

Fodor András naplója - 1950. szeptember 1. péntek

Mindenütt ismeretlen arcok. A rádiósteremben elnyűtt fiúk, lányok kornyadoznak a bőrszékekben. Illés Jenőt látom. - Milyen élet lesz itt? - Zavartan fanyalog: - Hát ugye, ez szubjektív ...

A kosztlehetőség is megszűnt bent, s mivel nem hoztunk magunkkal kétnapi élelmet, úgy élünk majd, mint az ég madarai. Nem baj, az a lényeg, hogy ide most már nem kívánunk beutalót kapni. Lakást kell szereznünk.

Az egyetem is visszataszító. Gyorsan megírom az oroszdolgozatot, jó nagy betűkkel, hogy a mögöttem ülő Jóska könnyen lemásolhassa.

Fülep kedélye, nyugalma némi vigasz a zűrzavarban. Mesél Lillafüredről, érdeklődik a vidéki helyzetről, szól az ő szükségszerű kiköltözéséről s egy új lehetőségről, hogy esetleg Kaposvárra megy Rippl-Rónai házába. Egyszerre fölcsillan a szemünk: milyen jó lenne!

A Báthory utca 8-ban, Kormoséknál Klári kerekedik, novemberre meglesz a baba. Pista azonban, akit kirúgtak a filmgyári dramaturgságból, igen rossz bőrben van. Undorodik Pesttől s a pocsék verstől, amit fordítania kell. Sokszor olyan hangulata volt, hogy legszívesebben leugrott volna a harmadik emeletről. Biztatom, jöjjön le hozzánk most egy hétre Somogyba. Nincs pénze. Majd szerzünk.

Lám, gondoskodott az ég a madarairól. Ebédet Sárosiéknál, vacsorát itt kaptunk. Ma jobb fekhelyünk van. Behúzódhatunk egy kollégistaszobába. Czine, Fábián, Pusztai, Bessenyei, Varga Jancsi feküsznek az ágyakon. Bessenyei Gyurka elénekli az Ézsaiás prófétát, majd mikor valakitől valamire ezt hallja: "benne volt a Szabad Népben", fölkiált: "A Szabad Népben sok minden benne vaót. Az is benne vaót, hogy a Diákszállau jau lesz ..."

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Nagy Lili [2019.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.