1953_04.[2]

Fodor András naplója - 1953. április 17. péntek

Fülep felöltőben fogad bennünket, élénken faggat mindegyőnket: mi újság a nagyvilágban? Domokos Matyi számol be Eisenhower szózatáról, miszerint vagy így, vagy úgy, de el kell dönteni már a világ sorsát, mert a fegyverkezés hatalmas terheket ró az amerikai népre is. Létesüljenek inkább nyugat-európai és kelet-európai egyesült államok, amelyeket ők ellátnak áruval és kölcsönökkel.

Hát, ami azt illeti, inkább kívánnánk az amerikai árut, mint az amerikai bombát.

Fülep szinte megretten az atom- és hidrogénbomba iszonyú perspektívájától. A technika eredményei révén eljutottunk oda, hogy tönkre lehet tenni a földet. Ugyanazt mondja, mint annak idején G. B. Shaw. Csakugyan, micsoda felelősség a titok birtokában lenni, hiszen, ki tudja, hátha valami tévedés folytán történik valami katasztrófa.

- És nekünk még fontos a Parthenonon a görög fríz és a Buddha-fej! ­mondja megdöbbentően Fülep Kifejti, hogy az emberiség úgy van megalkotva, hogy igazából nem lehet boldoggá tenni. - Talán a halálfélelem miatt... - vetem közbe, de ő rám cáfol. Az emberek nagyobb része nem számol a halállal.

Végletekig lehangoló, ahogy elmondja, az emberiség boldog korszakai milyen rövidek voltak A periklészi kort például elsöpörte a peleponnészoszi háború, persze, mert a periklészi demokrácia is csak keveseké volt. Platón és Arisztotelész sem létezhetett volna rabszolgamunka nélkül. De az is borzasztó, hogy az emberek kilencvenkilenc százaléka nem tud mit kezdeni a szabad idejével, inkább menekül előle. Platónnak hasznára vált, hogy arisztokrata volt, de mit csinálna a tömeg, ha nem kényszerítenék munkára?

Másként, de az is megdöbbentő, amit most tudok meg Kormos Pistától, hogy annak idején, 1944 őszén a felrobbant Margit hídon rajta volt egy olyan villamoson, amelyik lecsúszott a vízbe, de mivel a peronon állt, volt annyi lelkiereje, hogy a robbanások hallatára futni kezdett befelé, a sziget felé.

Talán a sok leverő komorságot akarja ellensúlyozni Fülep azzal, hogy végül elmondja, miért érdemes élni mégis. Azért, hogy az ember lásson is, ne csak nézzen; lássa ezt a rondasága mellett is gyönyörű világot, ahogy például tegnap kint a verandán ülve ő látta, ahogy az áttetsző szürke ég a mögötte homályosuló nap előtt lassan emelkedett.

A permetező esőben sajátos szaga van a növényekkel növekedő tavasznak. Ha nem lennénk nagyon fáradtak, gyönyörködhetnénk is benne.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Koletar Katalin Flóra [2007.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1953. április 27. hétfő

Váltott lélekkel próbálok munkához látni, fordítom Puskin Aranykakas-át. Makai Imre, a versesmese-kötet gondozója látni kíván, már csak azért is, mert a költeményt már valaki lefordította előttem, rosszul.

Rokonszenves ember, az Eötvös-kollégium korábbi évjárataiból. Nem hiába a legjobb prózafordító. A Sörszanatóriumban mutatok neki eddigi fordításomból. Meg van elégedve munkámmal, meseszerű is, Puskin-szerű is - mondja.

Szórakoztatásomra olvas részleteket a korábbi fordítmányból. Egy korsó és egy pohár sör után elindulunk gyalog a Bajcsy-Zsilinszky úton. Makai, úgy látszik, teljesen bizalmába fogadott, mert miután verseim felől érdeklődik, kifejti, hogy föltétlenül politikai enyhülés várható a jövőben. Nem lesznek új pártok, de a kommunisták politikája rugalmasabbá lesz.

Fordítok tovább, majd megyek az Akadémiára. Ma lesz Fülep előadása Izsóról. Csanakékat, Kormost együtt látva melléjük telepszem.

Az Öreg rendkívül kedélyesen kezdi szereplését. Felszólítja az ötven éven éven aluliakat, hogy ne dohányozzanak. Ez természetesen Lukácsra nem vonatkozik, nem akarja a mindig füstölgő bőrszivar folytonosságát elvágni.

A bevezetés, mint az ő előadásaiban általában, igen alapos, de aztán remekül markolja azt a keveset, amiről mindent el tud mondani. Az általa fölfedezett táncoló figurákról szólva kifejti a szobor törvényszerűségeit, de a nemzeti testi ideált is elmagyarázza. Nagyszerű, ahogy irodalmi példákkal igazolja tételeit. Arany A lacikonyhá-ja itt aztán nem maradhat el. Mintha csak nekünk beszélne, úgy hunyorgat a vers idézése közben. Nagyszerű az is, amit a Csokonai-szobor vékony testű modelljéről mond, hogy nem látott még ilyen igazi költőszobrot. Magyar Orfeusznak, Kalliopé váltott fiának nevezi, aki várja, hogy széttépjék.

Valami szép szenvedély fűti az egész előadást. A gondolatok gazdagsága, a nagy intellektus mértéktartása, az érzékletes láttatni tudás egyaránt feledhetetlen. Oda is megyünk az előadóhoz, megmondjuk neki, hogy nekünk nagyon tetszett. Itthon, postámban értesítés: a XIV. kerületben igényelt lakást másnak adják.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Besze Dóra [2019.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.