1954_10.[2]

Fodor András naplója - 1954. október 3. vasárnap

Szép, napos idő van, elindulunk a Zugligetbe. Ezzel a szabadba menetellel ünneplem A várkonyi gesztenyés c. Fülepnek, és a Vallomás c., Szervánszkyhoz ajánlott vers megírását. Az utóbbit délben fejeztem be.

Gyalog megyünk; Weöresékkel, majd Hankiss Elemérékkel találkozunk, véletlenül. Sárika vadgesztenyékre vadászik, szaglássza a szilvalekvár szagát, lelkendezik az iszalagért és a Hunyad-orom alatti jó levegőért.

Akik ott ülnek Sárközi Mártánál, régi kollégisták, eléggé ridegen fogadnak. Egyikük, akit különösen szerettem, gunyorosan reagál arra, hogy a Csillag- ban dolgozom, Márta szavaiból is érzem az emiatt való lesajnálást. Könnyű kiszámítani, hogy másutt erről már úgy szól: "F. A. is kurva lett." Nem szólok hát személyes dolgaimról, de módfelett bosszant egy fölismerés: nyilvánvalóan ők vadították el tőlem Pilinszkyt. - Majd bolond lesz verset adni a Csillag-nak! - mondta Márta, s szavaiban érzem a kézdörzsölgető kárörömöt. Nekem Pilinszky nemrég egészen másképp beszélt. Őt tehát innen kormányozzák. [Pilinszky első újraközlésére mégis a Csillag-ban került sor, 1956 júliusában. F. A. 1983.]

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Guld Csenge [2019.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1954. október 28. csütörtök

Ungvári vészes híreket hoz a fiatalok lázongásáról. A vitaesten, ahol ő volt az exponens, Csoóri filippikája után olyasmiket hangoztattak, hogy felszabadulásunk után tíz évvel végre ideje volna valóban fölszabadulni. Ahogy az országos ügyeket nem csinálhatják tovább azok, akik eddig, azokat a szerkesztőket is le kell váltani - s elküldeni Hatvanba középiskolai tanárnak - akik útját állják a szabadabb szellemnek.

Király ért a szóból, nagy harcokra készül. Aktívaülés, taggyűlés, elnökségi ülés. Ha kell, a Szabad Nép beavatkozására is felelni fog. (Két hónapja még a föltétlen engedelmesség példáját emlegette.) Egyik oldalon kénytelen lesz védekezve támadni, másik oldalon viszont tervszerűen vonul vissza. Vas István rapszódiáját közli, Németh Lászlóhoz Canossa-járni megy, Juhász eposzát pedig mégis közli eredeti címmel. Feriben ugyan megvolt a kompromisszumra való készség, de Pista nagylelkűen azt felelte, csak akkor változtasson, ha meggyőződésből teszi. Akkor viszont mi értelme volt a minapi vésztörvényszéknek? Hja, tempora mutantur, méghozzá cito!

Domokos Matyi szabad pártnapról érkezik Fülep úrhoz. Felülről jött utasításra a tagság egyszerre csak követeli Rákosi, Gerő, Farkas, Révai felelősségre vonását. Az egyetemi aktíván viszont még Farkas Mihály szónokolhatott órák hosszat. Pravda-vezércikk jelent meg Titóról, bezúzzák az ellene írt műveket. Mi lesz Lukács új művével, abban is van Tito-ellenes részlet. Egész életművek fognak eltűnni, jegyzi meg Matyi. Előbb-utóbb, bármilyen abszurdnak látszott tegnapelőtt, a "Rajk-bandát" is rehabilitálni kell.

Lukácson, Mannheim Károlyon át valahogyan Csehovig jutunk. Az Öreg még kint az előszobában is dicséri a Sztyeppé-t meg a Muzsiki-t. Külön öröm, ha neki is az tetszik, ami nekünk. Önkéntelenül azt szeretném mondani: "Ugye, milyen rokonszenves ember?!" - mert ha ő valamire kimondja, hogy szép, abban sokkal több van esztétikai ítéletnél, teljes emberi állásfoglalás az, ahogy Csehov leírásainak lírai erejét, jellemzéseinek bensőséges egyszerűségét méltatja.

Most már tudom, Nagy Lajos kapcsán került szó Csehovról. Nagy Lajos tegnap éjjel meghalt. Eggyel kevesebb jó író van az országban.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Farkas Boglarka [2008.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.