1955_08.[1]

Fodor András naplója - 1955. augusztus 18. csütörtök

Bemegyek az Írószövetségbe. Bodnártól kapom kézbe Colin időre megérkezett cikkét. Mondja, hogy kisebb problémái vannak vele, de egészében közölhető. Látom a politikai okból mégiscsak Új Hang néven továbbélő folyóirat első betördelt számát Csoóri asztalán (aki végül is itt lett belső munkatárs).

Délután Wilhelm Rudival olvassuk végig Colin cikkét Bartókról és a fiatal magyar zeneszerző- nemzedékről. A levelekből már ismerős koncepció van benne: a népzenében elmélyülés nem elegendő, Bartók és Kodály utódai úgyse lehetnek már mások, mint magyarok, legyenek hát elsősorban zeneszerzők. Szabolcsi Bence szerecsenmosdató Bartók-képéhez viszonyítva bizony renitens ez a cikk, mert következetesen kimutatja: Bartók, Schönberg, Stravinsky útja közös volt, csak az együttes vizsgálat során lehet őket külön-külön megérteni.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Bertalan Máté [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.