1956_01.[1]

Fodor András naplója - 1956. január 5. csütörtök

Budapest

Juhász A virágok hatalma c. kötete. Lator jelentkezik, hozza az erről való híreket. Ő a kis verseket remeknek tartja, de a nagy költemények behemótsága ellen tiltakozik. Mint hallom, Réz sem szenvedheti már Ferenc embertelenségét, gőgjét, csináltságát. Mert például a nagy szerelem, amiről folyton ír, egyszerűen nem létezik. S hol van az az ember, aki mikor közösül az őshüllőkre gondol? Mindemellett szerinte Juhász olyan zseni, amilyen egy században legföljebb egy-kettő akad. Sárköziné, Domokos Matyi, Fazekas fenntartás nélkül magasztalják A virágok hatalma szerzőjét. Különösen a két utóbbi. Fazék tanulmányt is irt, melyben megállapítja, hogy az irodalomtörténészek, kritikusok tévedhetnek, de nem téved az orrok szimata, s ha az orrok zsenit szagolnak, következésképp Juhász zseni... Különös logika!

Tegnap olvastam el magam is másodszor a szóban forgó kötetet. Félúton vagyok a Fülep-féle kiátkozás és a Fazekas-féle rajongás között. A tizenhét költemény közül hetet nagyon szépnek tartok. Ez nem kevés.

Fülep a vidéki élményekről faggat, majd az egyebek közt megtárgyaljuk a tegnapi, Margit-hídon esett szerencsétlenséget Egy 39-es busz, áttörve a korlátot a Dunába zuhant. A szerencsétlenségnek hivatalos jelentés szerint csak két áldozata van. Jellemző a közlések hitelének devalválódására, hogy az emberek nagy része ezt nem hiszi el.

A Képzőművészeti Kiállításról érdeklődöm Az Öreg már azt se mondja, hogy: - Ilyen még nem volt! Csodarabbiként azt lehetett volna megjósolni róla, nem lesz egészen olyan rossz, mint a következő évi. Már Bernáth és Szőnyi sem emelkedik ki, és eljutottunk oda, hogy fele festő Bernáth, féle Szőnyi-utánzó. Fülep Csernus Három lektor-ától (Domokos Matyi, Vajda Miklós, Réz Pál) sincs elragadtatva. Egyedül Ferenczy Béni Petőfi-szobrát magasztalja újra. A közönségnek, kritikusoknak, művészeknek azonban nem tetszik. F. szerint mindennek a korlátoltság és hozzá nem értés az oka. Előfordult már, hogy ki tűnő művészettörténészek is bedőltek rossz művészeknek: Böcklin és Hodler a legjobb példa rá. Wölffljn például istenítette Böcklint ...

Ő nem tehet róla, de ha kilencmillió embernek is ellenvéleménye van vele, az egyetlennel szemben akkor is csak neki van igaza. - Sajnálom nem értenek hozzá.

Nyilván ez az Öreg véleménye a Juhász-ügyben is; ezért adta vissza olyan távoztató szigorral a bemutatásra hozott A virágok hatalmá-t Neki nincs ideje arra, hogy ilyesmikben böngésszen.

A magyar Shakespeare kiadással ugyancsak elégedetlen. Mutatja a három kötetes angol kiadást, mennyivel élvezhetőbb, szebb, s mutat egy Insel-kiadású, csakugyan gyönyörű, görög szövegű Homéroszt Olvas belőle. Meglepő, mennyire hasonlít az ógörög a finnre. Ő is emlékszik valami nyelvösszehasonlító versenyre, amin a finn lett az első. Egyúttal dicséri a finneket: becsületes, derék náció, nem úgy, mint mi. Ott nem hazudnak, lopnak úgy, mint itt.

A vízi szerencsétlenség témája hozza elő a gyerekkori gazemberkedéseket a becskereki Bega áldozatait. Amikor a pedellus fia beleesett a jégbe, s húsz percig tartott, míg kikurkászták, mégse halt meg.

A 39-es buszon jövünk haza, nem tudjuk megállni, hogy a többi utassal együtt ne a tegnapi balesetről beszéljünk.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Nagy Ildikó [2010.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.