1959_06.[1]

Fodor András naplója - 1959. június 4. csütörtök

Kormos Pista, Hernádi és Domokos Matyi társaságában ballagok Fülep felé. Fölvilágosítjuk, hogy ismét egy városban vagyunk Hruscsovval. Albániából ideröpült. Politikusokról beszélve szó kerül Hitlerről. Miben rejlett személyiségének ereje? Állítólag átható kék szeme volt. Matyi a tömeghatást elemzi pszichopatológiailag. Fülep Nagyatádi Szabóról mond meglepő dolgot. 1921-ben megfigyelte Dombóváron, ahogy ült az asztalnál, ahogy evett. - Volt benne valami faszcináló nyugalom. A társaságból minden erőlködés nélkül egyszerre kiemelkedett.

Matyi különböző vadító irományok átadása kapcsán kezdi boncolgatni Mathieu lírai-absztrakt festő nézeteit. (Csernus Tibor avatta be bizonyára.) Fülepet nem lepi meg a sok bizarr dolog. Ismeri jól a témát. Elmondja ismét, mi folyik ma a nyugati művészetben. A műkereskedők csinálta absztrakt-fázisból nem lehet kilépni. - A múzeumigazgatók nem lőhetik fejbe magukat. - Jó hallani a megsemmisítő biztonságot, ahogy Fülep a Mathieu-ket halandzsázó niemandokként söpri bele szellemi szemétkosarába.

Matyi kérdésére saját művéről is nyilatkozik végre: a művészet mai szituációjáról fog szólni. Első kötete hamarosan elkészül.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Ulicska Ádám [2015. ősz.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.