1959_09.[1]

Fodor András naplója - 1959. szeptember 25. péntek

Félórás késéssel érkezem a Kertész utcába, az írószövetség újraalakuló közgyűlésére. Fejes Bandi elárulta, a pártaktíva mereven tiltakozott a 110 tag mellé való fölvételem ellen. Úgy látszik, valaki kiállt értem.

Az ajtónál telepszem le, a Fészekben otthonos, de a szónokló Darvas ellen igencsak berzenkedő urbánus társaság tájékán. Kálmán, gyertek át, van kacsamájas! - mondja Gergely Márta a díszzsebkendős Sándor Kálmánnak. Egyik szomszédja Darvas magyartalanságait számolja: - Ez már a hatodik nyelvi hiba. - Veres Péter egyik közbeszólására megjegyzi: - Népi író ne használja azt a szót, hogy "bóvli". - A szélesebb tagság azonban elfogadhatónak véli Darvas szövegét, még az előző elnök. Veres Péter is, ki mikor kezel velem, így kiált föl: - Te még mindig olyan üde és fiatal vagy!

Csorba, Takáts, Simon mellett Váci Miska örül leginkább jelenlétemnek. Szimpátiáját korábban is többször kimutatta. Úgy értesült, hogy velem nagy tervek voltak, de a Kéry-kritika egyelőre hidegre tett. Mintha demonstrálni akarná, mennyire nem törődik ezzel, asztalukhoz invitál, Héra és Jovánovics mellé. Héra Zoltán furcsa ember. Szidja a polgárokat, foga közül, akadozó nyelvvel meg-megereszt egy-egy rosszalló kijelentést, közben egész idő alatt rajzolgat, bal kézzel, jobb kézzel. Ugyanezt teszi Váci, de ő "fejeket szed", elsőnek Waldapfel Józsefét. Mesterházi lándzsát tör a pikszisből kipottyant, de oda sürgősen visszaveendő "derékhad" mellett. Az államosított kereskedelemnek a legkisebb magánkócerájra is szüksége van! (Nem a legszerencsésebb hasonlat!) Kállai Gyula hosszan és váratlanul érdesen beszél. Illyés szerinte kiadhatatlan verseinek ügyét teregeti elő. Illyés érdekében sem adhatjuk ki! - mondja különös logikával. - Népünknek eddig is elég rossz véleménye van róla, félő, hogy amit ezért kapna, nem tudná elviselni.

Ebédre menet Kiss Pistával, Simonnal, Diószegivel sodródom az utcára. Simon ügyes meghunyászkodással tér ki a nyílt színvallás elől, Kiss nem titkolja, hogy szerinte vége a Bölöni-tenyészetnek. Az És-hez odatették Szabolcsi Miklóst, hogy szedje rendbe a dolgokat.

A mai Népszabadság közli Hruscsov és az amerikai szakszervezeti vezetők szórakoztató vitáját. Járt Nyikita Hollywoodban is, a Kánkán c. film forgatásán.

Délután kevesebben ülnek már a Fészek fehér asztalai mellett. Simon az elnöki asztalnál gubbaszt, Tóth Laci egymagában, Juhász, Nagy László, Vas István, Karinthy Cini együtt.

Tatay dadogva bár, de erélyesen elutasítja Kállai beszédének bizalmatlan hangját, Darvas zárószavában inkább mentegeti Kállait: másképp lát a politikus, másképp az író. Mi, írók jobban megértjük eltévelyedett társainkat is. Érdekünk, hogy jó írókkal, Illyéssel, Németh Lászlóval és hasonlókkal rivalizálhassunk.

Félórás szünet következik. Csorbával beszélgetek, majd Pándi int magához. Elolvasta kötetemet. Szép! Nagy a fejlődés. - Megugrottál! - De egy vers, az Eötvös-kollégiumról szóló! - Igazságtalan vagy! . . . Hogy védett téged a Lutter! .. . Micsoda nehéz helyzet volt az ... Nem merték az aktívaülést a kollégiumban megtartani, Miklós Pali nem mert hazamenni az épületbe, ahonnan embert vittek el... Mészáros trockizmussal vádolta a pártcsoportot, pedig ők őszintén hittek a Rajk-per jogosságában, s én angyalok-ördögök harcát ábrázolom abban a versben! Szegény Potyi, még nekem kell őt sajnálnom a kirúgdosott kollégisták helyett. Annyit mindenesetre elismer, hogy embertelen dolgokat mívelt. (Értékelem, hogy éppen ezeket a szavakat használta.)

A szavazás semmi meglepetést nem hozott. Három híján mindenki voksolt a választmányra. Nem lehet nem gondolni a három évvel ezelőtti közgyűlés nyomasztóan nekivadult hangulatára. Ott másként ment a szavazás.

Kifelé menet Béládiba ütődöm. Látom rajta, megnyugtatja ittlétem. Kötetem a jövő évi második negyedre van tervezve. Számomra ez a közgyűlés pozitív eredménye.

Hernádi, Tornai, Orbán vár a József nádor téren. Elhadarom nekik, mi volt. A kirekesztettség bosszúsága, viszolygása arcukra van írva.

Fülepet kevéssé érdekli a közgyűlés. A csend világa filmről áradozik. A látottak élménye napokig fölkavarta. Elejtett szavakból tudjuk meg, hogy Teri néni visszakerült hozzá, s hogy időközben Várkonyban járt.

Gyula mondja, találkozott Csanády Jancsival, méltatlankodott, amért kihagyták a Szövetségből.

- Az írókat általában kihagyták - nyugtatta a fiút -, Bandi viszont bekerült. - És az mi? Író a Fodor? - Menj innét a picsába! - válaszolt Gyula.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Dula Marina [2014.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.