1959_12.[1]

Fodor András naplója - 1959. december 17. csütörtök

Fülep ismét kimerészkedik a Tárogató útra, és alaposan megsétáltat bennünket. Újságként csak azt közölhetem vele, hogy Kodály nősül: elveszi a nála lakó 18 éves kislányt. Fülep leginkább a leányt nem érti, mert ha 40-50 éves volna, rendben van. Különben az időjárásról, majd a parasztemberek természetéről, csodálatos ethoszáról és gonoszságáról elmélkedik sokat. A legérdekesebb téma a nevelés, oktatás problémája a Szovjetunióban, az Egyesült Államokban, F. cikket olvasott erről német folyóiratban: e szerint az oktatáson fordul meg a jövő. Lunacsarszkij idejében humanista jellegű volt, utána liberálisra változott, most pedig az új osztálytól (értelmiségtől) való félelem miatt a politechnikai oktatást szorgalmazzák. Az USA-ban a játszva tanulás elvét a szputnyikoktól való félelem döntötte meg. Most ők a komoly humanista nevelésre akarnak áttérni, amit a Szovjet már rég elhagyott.

Tanulságos az olaszokról való elmélkedés is. Hernádi azt merészeli mondani, hogy az emberek ott sem boldogabbak, egyébként pedig lusták...

Fülep fölemeli szavát az egy kalap alá vonás ellen. Szicíliától Milánóig nagyobb etnikai és természeti differenciáltság van, mint Milánótól Koppenhágáig. És a legnehezebb munkákat szerte Európában az olaszok végzik (például az alagútépítéseket). Bizonyos iparágakban elsők a világon. Persze elsősorban Észak-Olaszországra vonatkozik mindez, ám a szicíliaiak is keményen dolgoznak.

- Nem tudom, a mi munkásaink szívesen mennének-e helyettük kénbányákba? Különben pedig a római emberek vidámabbak, boldogabbak a pestieknél. Az ottani egyetemen csupa kicsattanó, egészséges, kedves arcot látni, az ittenin viszont csupa bágyadt, kedvetlen, savóképűt.

Ugyancsak fázik a talpunk, amikor boldog ünnepeket kívánva elbúcsúzunk.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Martina Fanni [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.