1961_11.[2]

Fodor András naplója - 1961. november 12. vasárnap

El kellett volna már utaznom Berlinbe, de az utolsó pillanatban kiderült, a KKI teljesen megfeledkezett útlevelem érvényesítéséről. Az előadónő, ki mellesleg lengyel referens, az éppen itt lévő lengyel íródelegáció kíséretében - kárpótlásul - leutaztatott Pécsre s a Balatonra.

A Nádorban, majd a Jelenkor szerkesztőségében sikerült összeszedni a város íróit. Putramentet, Zukrowskit valamennyire ismerik, az első világháború idején hat évig Magyarországon élt Jachimowicz most köt barátságot Csorba Győzővel, ö az a lengyel író, kit legutóbb Németh László is emlegetett. Ez ad bátorságot ahhoz, hogy vele és Zukrowskival megközelítsem a sajkodi remetét. Bekopogok a kilincstelen ajtón: barátságtalan, riadt arccal jön ki a gazda. Panaszkodik rossz állapotára, a magas vérnyomására. Ilyenkor semmitől sem irtózik úgy, mint a vendégtől. Láttunkra mégis megenyhül, kifejezetten kedves hozzánk, kijön velünk a ház elé fényképezkedni, mutatja lengyel könyveit. Éppen Dabrowska regényét olvassa. - Recenzeáltam az ön könyvét... sokat beszéltem önről - tüsténkedik Jachimowicz.

Belenézek az egyik Mickiewicz-könyvbe: bámulatos, milyen lelkiismeretesen olvassa Németh a lengyel szöveget. Zukrowski a világjáró író pipás pózában beszél franciául. Röpködnek a lengyel nevek Kochanowski, Przybosz, Tuwim, Rózewicz. A lengyelek úgy érezhetik, Magyarországon csak Németh látja, mi fő a lengyelek fazekában.

Alig félóra múltán megyünk tovább. Vendéglátónk, kinek asztalán ott volt a vérnyomásmérő, ki most Ella híján maga fűt, főz, mosogat, vedlett kordbársony nadrágjában, kiskabátban egész a kocsiig kísér bennünket. A múltkori vidámság lehervadt arcáról, de búcsúzáskor nyilvánvalóan megbocsátja zavarásunkat.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Leki Viktor [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1961. november 20. hétfő

Simon Pistához menet előzőleg benézek a Tulipánba. Ott ülnek a gyerekek seregestül: Tornai, Csoóri, Gyurkó, Perhács, Orosz János, Marsall. - Már akartalak keresni - fordul hozzám Jóska -, igaz, hogy Németh László belépett a pártba?

Két hét óta hanyadszor hallom ezt. Sárközinétől Lajthán át Sántáig mennyien fújják a tüzet - más eszköz híján így - Németh arcába, merthogy most "jól megy neki". Amikor félretaposott cipőben állt a Mechwart téri busznál, kinek fájt, miből újítja meg agysejtjeit Magyarország egyik legfényesebb elméje? Szerencsétlen náció vagyunk, nem tudunk eleve felülemelkedni ezeken a kiskocsmai intrikákon. Simon Pista Csoóri és bandájára panaszkodik. Nem őszinték egymás közt. (Ez nem igaz!) Esztétikájukkal magukat is megtévesztik. És Tornai versei sehol sem tetszenek. A Kortárs nem közöl belőlük, s a fiúk azt hiszik, ő nem áll ki mellettük. Ugyanekkor a "tűztáncosok" azzal vádolják őt, hogy csak a Csoóriék mellett áll ki. Juhász meg azért áskálódik ellene, hogy ő vezérkedni akar.

- Tudok is én vezérkedni - jegyzi meg rezignált humorral. Beszélgetésünk legfontosabb része, amikor föltárom előtte a Jelenkor ingatag helyzetét. A minisztériumi referens nehezményezte az Egryről közölt tanulmányokat (Takáts, Varga Pista). Még mindig itt tartunk. Pista ígéri, hogy nemrég nyert írószövetségi titkárságát jórészt a pécsiek támogatására fordítja.

Este eljön végre Sárköziné. A Práter utcában volt egy szklerózis multiplexes betegnél, merthogy belebolondult az ingersávok kutatásába. Szervánszkyékat is, lám, kigyógyította ezzel a módszerrel: elhárító készüléket szereltetett föl a házukra...

Tátott szájjal hallgatom Márta csodatételeit. Rájött arra, hogy a negatív sarkon vannak az összes allergiások; a pozitív-negatív találkozásánál a szklerózis multiplexesek és a rákosok. - Ebbe vagy bele lehet dilizni, vagy Nobel díjat lehet kapni érte. . . - S mindezt halálos komolyan mondja.

Két iránytűből álló készüléket hordoz magánál, levelez a leningrádi Szperanszkij Intézettel, Ries professzor izgatottan figyeli kísérleteit. Egyébként Eszter lánya jelenti neki telefonon: kedden Illyésékhez, szerdán Horváth Boldizsárékhoz, csütörtökön Borsosékhoz megy vacsorára. Pénteken Temesi Tamás zeneszerzőt látogatja a bolondokházában.

Dávidot még mindig angolosnak látja Márta, s nagyon meg van vele elégedve.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Dudás Dávid [2012.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.