1962_11.[2]

Fodor András naplója - 1962. november 14. szerda

Miniszterhelyettesi értekezlet a közművelődési könyvtárak állománygyarapításáról.

Illés Endre magasztalja összeállításomat és bevezetőmet, mihez fogható tiszta, értelmes beszéddel mostanában nem találkozott. Ám furcsállja, hogy Ady összes novelláit mint falusi könyvtárak törzsanyagába nem valót említem példáim között, bezzeg Hernádi benne van a címjegyzékben. A Deszkakolostor-nak újólag nekimegy, a mai magyar irodalom csoportjáról szólva.

- Igaz, én adtam ki annak idején, mosom kezeimet, de azt álmodni se mertem, hogy valaha falusi könyvtárakba ajánlják.

Magamban arra kell gondolnom, egy emelettel feljebb Hernádi netán éppen most mutatja meg Köpeczinek a Szépirodalmi Kiadótól kapott levelet. Merthogy a főigazgató nem mondta le ígért találkozását Hernádival értekezletünk kedvéért. A többi hozzászóló (Szabolcsi Miklós, Hadnagy miniszterhelyettes) áldását adja tevékenységemre. Tóth Dezső végül megkérdi: - Te csináltad ezt az egészet? Nem irigyellek. Ez egy baromi munka.

Gyula a Kis Dómban számol be eredményes találkozásáról. A félórásra kontemplált eszmecsere másfél óráig tartott. A tervhivatalban százmilliókkal diszponáló írónak ezúttal nem kellett szégyenkeznie. - Tudjuk, maga nagyon jól végzi a munkáját, de hát mért él ilyen távol az irodalomtól? - Mert nem engedik, hogy belül legyek, mert nem vagyok benne egyik tojásban sem. Köpeczi méltó partnert látva kezdett francia neveltetéséről, az intellektuálisabb igényű prózáról beszélni. És folyt a magas fokú diskurzus Jaspersről és a közgazdaságtan aktuális problémáiról. Kitérőleg Köpeczi tízmillió forintot kért könyvesboltok felújítására. - Meglesz! - mondta Gyula méltóságosan. Köpeczi végül felajánlotta, elolvassa a diszkriminált regényt, ha lát benne valami pozitívat, vitát rendeztet belőle.

Délután a munkahelyemen Barabási főnökünk az egész osztály előtt kihirdette: nagy elismerés érte intézményünket, "kiváltképpen a Fodor Bandit".

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Sugár Márta [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1962. november 16. péntek

Takács Imre itt van Pesten, elcsábítom a hűvösvölgyi sétára.

Fülep megnézte ma Csontváry nagy vásznait, a Panaszfal-at, Mária kútjá-t, a Baalbek-et, a Taorminá-t. Megáll, arcára, mellére szorított kézzel esküszik, hogy ilyen még nem volt. Dante Divina Commediá-jához fogható, amit Csontváry mívelt... s hogy ebben a korban még születhetett ilyen alkotás! Micsoda figurák vannak ott a Mária kútján, micsoda részletek! Bernáth leszólja, nem tudott festeni, mert a jobb kéz helyére bal kezet festett, de hiszen helyesen festeni minden főiskoláról kikerült tud. Csontvárynál olyan a rosszul festett kéz is, hogy különbül az úristen se festhette volna meg. Persze ott állt mellettem egyik felől Kampis, másik felől Gerlóczi ... Egyik mondta: líra! micsoda líra! - a másik: zene, csupa zene! Hát mondtam én is valami lóalkatrészt... - Piktúra! Ez igenis piktúra! Ők mentegetik...

- Elküldték nekem a New Hungarian Quarterly számát, miben Mr. Hess, a yorki múzeumigazgató ír Csontváryról. Sötét baromság! Chagallt emlegeti. Hát ha Peske Géza vagy Pállik egy borjú, egy birka feje helyett kettőt fest meg különféle látószögben, nem ugyanaz, mint Chagall?

Leszidja újfent a műtörténészeket. A legnagyobbak: Burckhardt, Wölfflin, Dvořák közül is csak Dvořák tudott fogékonyan szólni kora művészetéről. Burckhardt nem vette észre Párizsban az impresszionistákat, Wölfflin Böcklint dicsőítette.

Takács Imre szóba hozza a Füleptől kapott levelét, ígéri, ezentúl kerülni fogja a germanizmusokat. Fülep szerint egyetlen biztos módszer erre, ha németül tanul. Hosszan, szemléletesen beszél a magyar nyelv alakulásáról. A franciskánus szerzetesek kámzsáját is lehúzó kanászoktól a nyelvújítókig. Ízesen, kedvcsinálóan a XVI-XVII. századi Pázmány- Bornemisza-féle nyelvről, mely a rekatolizálásban ugyancsak tönkrement. Ami pedig mostanában történt vele! Tizenhét év alatt jobban elgermanizálódott, mint előtte évszázadok alatt. Példákat is mond bőven a nyelvszemlélet idiotikus német majmolására (kézenfekvő, legkézenfekvőbb!, háztartás, beütés, súlyt fektet, súlyt helyez, előadást tart, húznak a darvak. . .).

Nincs vége-hossza a prófétai szónoklatnak, pedig közben kihunynak az utca fényei, s nagyon fázunk a Fülep szerinti remek időben.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Hetyési Andrea [2011.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.