1963_08. [1]

Fodor András naplója - 1963. augusztus 23. péntek

A sötét fasorban Fülep dagadt szájjal, szemmel jön felénk. Kéri, figyelmeztessük 1/2 10-kor... - Mert nem jól vagyok, lehet harmincnyolc fok lázam. Megint visszajött az allergiás nyavalya. Tiszteletre méltó, hogy a továbbiakban mit sem törődik saját állapotával. Szisztematikusan kivallatja a Jeruzsálemet járt Sárosit, aki tele van mondanivalóval. A repülőútról szinte líraian szól. A görög partok mellett mintha ezüst sugárzott volna a tengerről, és Izrael olyan, amilyennek a Bibliai élményekből elképzelte. Nagy elismeréssel szól a zsidókról: intelligensek, szorgalmasak. A csehországi cipőboltos, aki magyarul is tudott, bizonykodott: olyan szandált ád el neki, amiből megláthatja, a zsidók igenis tudnak dolgozni. Tisztelettel nézte a kibbucokat. Nemcsak a gépesítést bámulta, de a jólét és az elosztás erkölcsének magas fokát. A konferencián a magyarok domináltak. Szabolcsi Bence róla is úgy nyilatkozott: francia előadása kitűnő volt. Mivel furulyáznia is kellett, ő volt az egyetlen fehér ember a színes virtuózok között. Sok szó esik a másfél napos athéni nézdelődésről. Fülep elégedett Bálint benyomásaival. Az Akropolisz újra hódolni kényszeríti... a görögök előtt. Micsoda nép volt az, amely a fineszes esztétikai megkötés kedvéért képes volt az építés munkájának fantasztikus nehézségeit (a kváderkövek hatalmas tömbjeinek csiszolását, illesztését) vállalni, megszervezni. Egyszerűen, tömören, szemléletes rövidséggel kitér a görög história legfényesebb korszakára, az athéni demokráciára, amelynek olyan nagy alakjai voltak, mint például Szókratész.

- Rövid időszak volt, s micsoda vad háborúk, viszályok mögötte! Kérdem Bálintot, az új görögök hasonlítanak-e a régiekre. Fülep felel: nem hasonlíthatnak, hiszen a görögök eredetileg szőkék voltak, míg a mostaniak elszlávosodott feketék. Az a nép nincs, mint ahogy az egyiptomiból is mi lett? Rátelepedtek az arabok.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Kovácsik Kinga [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.