1963_09.[1]

Fodor András naplója - 1963. szeptember 16. hétfő

Sietek haza vendégeim miatt. Csak futólag látom a Jelenkor-t, benne terjedelmes tanulmányomat Kalász Márton költészetéről.

Szegedi-Maszák Gyuri bácsi (Varga Hajdú Pista egykori mentora) ajánlta be hozzám Mihály fiát. A papa is megjön később, körszakállas feje akár egy jóságos pópáé. A magyarság sorskérdéseiről faggat, miközben a magyar népművészet otthoni aurájában nevelkedett fia lemosolyogja. Nemcsak az a baj, hogy a fiú antitoxinnal töltődött a szülői házban, nemcsak az, hogy igazi városi egyke módjára elkényeztetett, de gondolkodásában sem nyitott. Sokat tud. Kassákról akar könyvet írni, bár őérte se menne tűzbe. Jobb híján őt választja, ha már ezen a nyelven nem írtak jobb avantgarde verseket. Eliot szintjéről nézi le az avas magyar lírát. Weöres költészetében semmi érdekeset se lát. Szabó Lőrincet, Illyést is mélyen lesajnálja. Ellentmondásaiban sok a tudákos fontoskodás, miközben a hazai szellem iránti vonzalomból, személyes érzelmekből szemernyit sem találok megnyilatkozásaiban. Az apa iránti megbecsülés miatt mégis belemegyek a fiú utcájába. Hagyom Honeggerről, Bartókról elmélkedni. Olyasmit bizonygat, hogy Honegger nagyobb mester Bartóknál. Véletlenül sem Kodályt mérlegeli, akit Bartók csakugyan elfogadott mesterként. A furcsa, többnyire elhatározottan "dafke" érveknek itt-ott köze van az igazsághoz, de semmiképpen se rokonszenves a hang, ahogy fölemeli szavát. Szerinte Kassák az európaiság, Illyés az avulásra ítélt magyarság. Illyés Adyt is félremagyarázza, mert Ady költészetének nagysága vitathatatlan .. . Persze csak ki kell szívni belőle a parlagi magyarságot! - Máig is feleselnénk még, ha az új vendég miatt nem kéne eltanácsolnom vendégeimet.

Tanimoto Kazuyuki ezúttal hozzám jön vacsorára. Járásában, incifinciségében van valami colinos. Doktori értekezését Bartók vonósnégyeseiről akarja írni. Colin is így kezdte. Kezébe adom az ő IV. Vonósnégyes-ről szóló analízisét. Megismertetem Szervánszkyval. Később, mikor már Bálint is jelen van, meghallgatjuk a Cantata profaná-t és a III., IV. Vonósnégyes-t.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Kuzsel Péter [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.