1964_02.[1]

Fodor András naplója - 1964. február 7. péntek

Kormos szavatartóan vár bennünket a Kelemen László úti megállónál. Fagyos úton, kemény szélben megyünk a Tárogató úton. Fülep ezzel fogad bennünket: - Kár, hogy eltörölték a Vitézi Szék-et, magukat vitézzé kéne avatni...

Pista nagyon intelligensen vizsgázik a francia művészetből. A chartres-i katedrális tetszett neki legjobban. A színes ablakok, amikor estefele átsütött rajtuk a fény. (Fülep botjával mutatja, milyen szögben.) Aztán az amiens-i dóm kapubéllete. Fülep újra említi a roueni dóm tetején levő, a Jóistennek csinált ezernyi szobrot.

A modem művészetből való kiábrándulást is az Öreg szája íze szerint dokumentálja Pista. Rouault igen, Klee igen, de Mathieau, Csernus bálványa nem. Egy üres vásznon elszórt kerek foltok, címe: Mindenütt a Bourbonok! Ezek a címek fontosabbak, mint maga a kép.

Bent, merthogy mindjárt fordulunk is a házba, a század eleji Párizs eltűnését konstatálja Pista. Nem találta meg Fülep úr törzshelyét, ahol a pincérnő kötényét szeméhez kapva zokogott: "Monsieur part!" ["Az úr itthagy minket!"] Különben Pistát is igen kedvesen búcsúztatták el a Gauloise Bistróban. Az igazi párizsi munkás tónusosságát emlegeti Fülep, amiről még nekem is volt tapasztalatom 1957-ben.

Fülep pro domo kikészített folyóirat- és levél-mutogatnivalói sajnos elterelik beszélgetésünket az irodalompolitika felé. Pista hozza szóba Rónay Németh László-bírálatát. Múltkor ugyan nagy rokonszenvvel beszélt Némethről, most mégis elítéli. Sértett lektorok hangján szól tűrhetetlen gátlástalansága ellen. - Milyen hűhót csapott az Utazás közölt részletét sújtó támadások miatt. Pista nem emlékszik Matyi frappáns perújrafelvételére, miszerint a részlet úgy aránylik az egészhez, mint ahogy a Bibliából is lehet bizonyítékot kiszakítani annak igazolására, hogy: nincs Isten! Hiába emlékeztetem őt, nem emlékszik semmire. Fülepet pedig messziről sem érdekli az egész ügy. Azon még elcsodálkozik, hogy az Iszony-t franciául kiadják. Mért kell az ott valakinek, ahol Proust Gide, C. L. Philippe, Jauhandeau van? Az úton lefele is beszélgetek Pistával Némethről, de már indulatok nélkül.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Zsigmond Eszter [2014.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.