1964_05.[2]

Fodor András naplója - 1964. máus 9. szombat

Olyan korán érkezünk az Erkel Színházba, ahogy még soha. A büfé előtt Marosékat látjuk, meg Ungvári Tamást. Darvas Iván tűnik fel kék szmoking-ban. Rengeteg az effajta jelenség, merthogy prömier van, s a pestiek erre buknak.

Orff Okos lány-ától igencsak szenvedek. Az idézőjelbe tett meleg hangszínek, üres osztinátók, lapos szólamvezetések már halálosan untatnak. Előitéletem van Orff iránt, mégis többet vártam ettől az egyfelvonásostól. A közönség így is elégedett.

A szünetben végigtipródunk köztük. "Szedjük a fejeket": Kodályné, Turjanyica (a szovjet követségről), Mihály András, Szokolay, Szőllősy, Eősze, Ticharich Zdenka, Róna Viktor és Mészáros Éva lánya... A meglódult kavargásból egyetlen ember éli meg velünk beszélgetni, s egész lényéből kedvesség, egyszerűség árad: Sziklay Erika.

Menotti Telefon-ja már jobban tetszik. Puccini-utánzat, de inkább ilyet halljak, mint Kozma Elektronikus szerelmét. Láng István Mario és a varázsló-ra írt balettje ügyes, színpadra termett mű. Fülöp Viktor, Sipeki Levente, Kun Zsuzsa, Orosz Adél kitűnően játszanak össze. Kun Zsuzsa átszellemült érzékenységére most is fölfigyelek

Láng jól bánik a hangszerekkel, ritmusokkal. A csodálatos mandarin-tól is el tud távolodni, s vannak egészen jó ötletei.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Fehérvári Tamás [2011.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1964. május 13. szerda

A mai posta meglepetése: Garai Gábor kötetküldeménye. Két előző gyűjteményéből nem adott. Csoóri mondja, ő is kapott az Artisták-ból. Sanyi különben sikeresen - két és fél órán keresztül - tárgyalt Kardos Györggyel, többek közt Gyula sérelmeit is előteregetve.

Hernádi kint ül a Keringő eszpresszó teraszán, éppen Hruscsov gazdasági fejtegetéseit olvassa az MTI kőnyomatosából. Elégtétellel állapítja meg, hogy az ő regénybeli elképzeléseihez, gazdaságireform-ideáihoz hasonlóan tervezik keleten is a szocializmus jövőjét. Mindez nem sokat segít a Folyosók-on. Simon megint elhalasztotta a közlésről való döntést. - Link fiú ez is! - fakad ki Gyula első fölindulásában. Azzal vigasztalódik, hogy Rónay a Vigilia számára verseket fogadott el tőle.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Zsigovics Viktória [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.