1969_03.[4]

Fodor András naplója - 1969. március 7. péntek

Szokásos teljes létszám (Bozayval bővítve) Fülep körül, csak Vekerdi hiányzik, influenzás. A nagyvilágról kérdezvén, természetes, hogy a Balkánról beszélek. Ahogy sejtettem, a lakodalmas horo leírásának nagy sikere van. - Legszívesebben oda emigrálnék! - mondja az Öreg. Abban csak jót lát, hogy Bulágáriában még szervezetlenebb az élet. - Lovas kocsi van-e? - Sajnos nincs, de kevesebb az autó, s magaslati, tiszta levegő van, természetes ízű a víz.

Ő Budapestről már csak úgy beszél, mint remete a bűnök városáról. Utoljára még maliciózusan jegyezte meg Pestről: "Ott talán kopoltyúval lélegze- nek", de most szinte irtózat van a hangjában: - Mondja Teréz, micsoda veszett tumultus van mindenütt.

A balkáni folklór, a népdal témája idézi föl az itáliai emlékeket. A legifjabb velünk sétálók most hallhatnak először a római canzonettázókról, a trattoriabeli "gyönyörű ordításról", egymás haját tépő, veszekedő asszonyokról, kik körül antik kórusként sírtak kicsinyeik. A dél-dunántúli népdalokat is idézgeti, s a hozzájuk fűzött kommentárt, melyet magnószalagunk őriz. Vörösék még nem hallották a kilenc év előtti fölvételt.

Attila szerencsésen szólal meg, amikor kedvenc népdalaként idézi a székely nótát: "Az hol én elmenyek ..." Akkor is, amikor az új zene befogadásában hátránynak tartja a régi stílusokon iskolázottságot. így járt Fülep is, amikor a későbbi híres zenepszichológus Révész Gézával akarta megszerettetni a Húsz magyar népdal-t.

Az utolsó fázisban csodálatos ételekről, rozmaringos süldőről s egyéb utcán árult gasztronómiai remeklésekről hallunk. A társaság olyan éhes lesz az érzékletes tálalástól, hogy még Dóra is mondja: másodszor fog vacsorázni.

Fülep Nagy Laci fordításkötete, a Darázskirály után érdeklődik. Gergely Ágnes cikke fölkeltette a figyelmét. Ha már módom van rá, dicsérem a közvetítőt is, Ágnest. Az Öreg nagy örömmel hallgatja szavaimat.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Horváth Angelusz [2015.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1969. március 17. hétfő

A Magvetőben az a hír járja, hogy a Csanádi- Rab pár válik. A Szépirodalmiban pedig az hírlik, hogy Juhász hiába várja új vastag kötetéről a véleményeket, vélt jobb emberei is elslisszolnak mellette a folyosón. Csoóri megvallja, próbálta olvasni a Gyermekdalok-at, de mintha elromlott komputer adagolta volna eléje a szöveget. - így lerombolni a nyelvi építményt, amit ő rakott föl!

Szólt Nagy Lacinak: - Egyedül te mondhatnád meg neki, ne csinálja ezt! - Nem mondom én! - rándított fején a szólított.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Horváth Angelusz [2015.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1969. március 27. csütörtök

Költészetnapi sajtótájékoztató az Írószövetségben. Bevezetőt mond Simon István. íme, a történelmi találkozó, egy évvel a konfliktus után. Pista ibolyakék derűvel közelít, úgy kérdez Bulgáriáról, mintha közben mi sem történt volna.

Az asztal mögötti kanapéra éppen őmellé kell ülnöm. Balján Keresztury. Lám, az Eötvös-kollégium, sőt Balatonvármegye!

Pistával külön is tudok beszélni. Az általa rendelt ginbe kapaszkodva belevágnék mondókámba, de ő angolnamozdulattal tér ki a neheze elől. Ő nem akart magyarázkodni. Ö is kínos helyzetben volt, de bízott benne, hogy minden helyrerázódik. Higgyem el, hogy semmit sem tett ellenem. - És a Kis Pintér-féle sarokba állítás? - Igen, hallott valamit harangozni róla... Belátom, nincs kitől számon kérni sérelmeimet. Pista még olyan kínos mozzanatokat is el tud kenni, amikben koronatanú volt.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Horváth Angelusz [2015.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1969. március 31. hétfő

Kiadói küldetésben rendkívüli látogatásra megyek Lakatos Andrással Fülephez. Írásainak válogatott gyűjteményéről lehetne szó a Szépirodalmiban. Fülep szabódik. Többször mondta már, hogy régi írások újranézéséhez, előszóíráshoz neki nincs ideje. Mással van elfoglalva.

Én már a sírból hozom vissza az ügyet, mindenféle csalétket húzogatva az Öreg orra előtt. - Ha valaki mindent összeállítana . .. éppen csak át kéne nézni a matériát... jó pénzt is adnának érte ... Benne lehetne a Magyar művészet is. A hosszú hallgatás jót jelent. Végül kiböki, talán fél év vagy egy év múlva, amikor túljut azon, ami most foglalkoztatja.

Még vissza-visszatér a témára. Illés Endréről érdeklődik. - Professzor úr nagy tisztelője - nyilatkozik András.

Félig-meddig győzelemként könyvelhetjük el a magunk előőrsi megbízatását. Jöhetne legközelebb Domokos Matyi is, ha a javaslat valóban komoly.

Persze Fülep mellesleg a Nietzsche-tanulmányt emlegeti: szeretné látni, vajon ki mernék-e adni öt évtized után.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Horváth Angelusz [2015.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.