1969_04.[1]

Fodor András naplója - 1969. április 21. hétfő

Németh László csupa kedély és szívesség. Mindjárt újszülött fiamra tereli a szót, őrá iszunk először, pedig igazából neki volt születésnapja. Ő maga hozza be a hatalmas grillázs tortát, amit Ráckevén kapott. Fehér girlandos díszítése közt egy 68-as szám látható. Felső emeletét még Magdáék pusztították el, a középsőt tegnap Illyésék. Vekerdi Lacinak saját hozott könyve (Kalandozások a tudományok történetében) és az Arcok és vallomások sorozatban készülő Németh László monográfiája ad ma rangot. Sokat emlegeti a már összegyűjtött szövegeket. Olvas is Gulyás Pál egyik tanulmányából.

Gulyás Pál az est fő száma. Némethet fölpezsdítette, hogy Ráckevén gimnáziumi órán róla beszélhetett: - Bosszúból írok egy Gulyás Pál könyvet, és itt hagyom magam után. Előveszi a versköteteket, s nagy élvezettel citálja belőlük a neki adresszált költeményeket. Egy kiadatlant is kapott Gulyás Klárától. Olyan jóízűeket nevet, hogy nem jut eszünkbe a pár év előtt nagybeteg ember.

Túlzás persze, amit Vekerdi Lacival csinálnak, hogy Gulyást, József Attilát, Babits-ot a "szkizoid triász" címen egy nevezőre hozzák, de Gulyás láttató, lihegő verseiből s abból, ahogy Németh beszél róla, kirajzolódik a szeretni való jelenség, akinek verseivel ifjan (1946-ban Az alföld csendjében kötetet olvastam) magam is alaposan összebarátkoztam.

Laci bácsi kivallat bennünket a Fényes szelek-ről. Vekerdi elvicceli, Vörös túl komolyan támadja, de Némethnek nincs rossz véleménye. A hatalomra támaszkodó komiszkodásban éppúgy elítéli a NÉKOSZ-t, mint én. Ö akkoriban figyelmeztette is őket, vigyázzanak, ne váljanak janicsárrá. Dicséri Jancsót, aki gondolatait filmre tudja vinni, s a szerzőpárt, amiért a Szegénylegények óta rátalált a legfőbb témára. Elmondás után Gyula új regényét, a Sirokkó-t is érdekesnek tartja.

A kedélyes hangot csak az töri meg, amikor Németh kifakad a vélt színházi méltánytalanságok ellen. Gyalázatosnak tartja a Széchenyi előadást.Aztán a külföldi kiadásokra panaszkodik. Évek óta érzi, hogy az ő világsikere megfeneklett. Mert hisz a világirodalom egy klub, amelynek portása, ügyrendje van. Goethe milyen másnak álmodta a Weltliteraturt.

Goethe neve is sűrűn szerepelt ma, miután Vörös Laci a házigazda szellemi elődjének titulálta. Németh beismeri, csakugyan sokat foglalkozott vele ifjúkorában, de aztán túlzott tervszerűsége miatt megunta.

Megtudjuk még, hogy Ella csak a háború idején tanult meg főzni, sehogy egyszer az Eötvös-kollégisták is összevitatkoztak náluk, s Ella akkor megmondta nekik Laci védelmében: - Ide figyeljenek ... - Sokadszor hallom, mért hagyta ott Magdi a bölcsészetet. Nem állhatta, hogy Waldapfel folyton az apját szidta.

Digitalizálás forrása: Ezer este Fülep Lajossal. [Napló 1947-1970.]

Digitalizálta: Spirk Hajnalka [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.