1970_04.[1]

Fodor András naplója - 1970. április 18. szombat

Kecskemét

A Katona József Gimnáziumban igen szívesek hozzám. Orosz Laci megölel. István fia is ott ül szótlanul. Rövid bevezetés után fölajánlom: kérdezzenek. Váci az első kérdés. Megindultan beszélek róla, s próbálok minden problémára teljes nyíltsággal válaszolni. Az otthonias légkör segít. Délután Hernádyék vendégei vagyunk, a kőmíves após építtette új házban. Gyönyörű, parkettás szobák, gidabőr huzató karosszék, purintáságában is érdekes berendezés. Mindössze az a furcsa, hogy két félszeg ember együttélése tölti be a ház nehezen domesztikálható légkörét. Hallgassunk talán zenét - ajánlja a házigazda. Virágzó kerti fák közt falusias ólakra látni, miközben szól kivánságomra - Josquin des Prez Pange Lingua miséje.

Nándor hozza közénk Domokos Matyit, aki a délutáni antológia-bemutatás szószólója lesz. Elárulom, hogy éppen születésnapja van, egyúttal a születésnaptárs Németh Lászlónak

is aláíratok egy kecskeméti lapot. Szerette ezt a várost. A délutáni vonattal jön Kiss Benedek is, Bisztrayné meg Bulla Karcsi. Az ő vidámsága olyan, mint a hullámfürdő frissítő lendülete. Amikor bemutatom neki H. Gyulát, gyerekesen elképed. - Hát persze, minden városban tartasz egy Hernádi Gyulát! Útközben, a szálloda felé menet pillantjuk meg Somlyóékat. Ez egy szomorúbb menet: Gyurka náthás pártfogoltja Pardi Anna ősz hajszálakat festetett parókájába. Oravecz Imre,

karján tartott világos ballonjával, sokkal polgáribb jelenség, mint gondoltam. Nagyjából azok a lányok szavalnak ma is, mint tegnap. Három külön asztalnál ülünk a rézsút elhelyezkedő, háromnegyed háznyi közönség előtt. Domokos bevezetője értelmes, magvas. Oravecz bemutatását is ő vállalja, a fiú nem hagyja provokáltatni magát, ő különben se verseket ír, csak szövegeket. Kiss Benedek legalább szép verseket olvas fel, Somlyó a fiatal költők általános problémáiról filozofál. Védence nem szól egy kukkot se. Nekem nem esik nehezemre a beszéd. Bisztray Batthyány-versének méltatásával kezdem: Vajon miért ír ilyet manapság fiatal költő s egyáltalán, mit tartalmaz ez a kijelentés: "Reménytelenül is érdemes"?

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Szabó Krisztina [2007.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.