1973_02.[3]

Fodor András naplója - 1973. február 9. péntek

Bertók érkezik kicsit karikás szemmel, sokáig elpálinkázott tegnap este Bulla Karcsival. Józanul látja a pécsi irodalmat. Tüskésék steril társadalmi helyzetét, de Csorba Győző rátartiságát is. Egyszer, amikor a Pécsi Műhelyről volt szó, kijelentette: fiatalok pedig nincsenek. A tojáshéj még a fenekükön van. Utánunk az özönvíz!

Épp hazaindulnék, amikor a szálkás felöltős Lator megérinti karomat. Hamarosan Pista is előkerül a Múzeum-kert sarkánál. A Rádió pénztárában voltak. Évődve emlegetik, hogy amikor az ember elér egy nívót, már csak úgy ömlik hozzá a pénz. Verseit is leközlik, akármilyenek. Sört iszunk a Városkapuban, jó a hangulatunk. Főként Pista tudja friss kedéllyel mondani a rosszat is, hogy például három ifjú költő följelentette Őt a Kiadói Főigazgatóságon. Elege van a fiatal költőkből. Juhász Ferit is jól megrágcsálja. Kiderül, neki már levonatból el kellett olvasnia Az átkozott Isten-Disznókat, miből is megértette: Ferenc Isten szívéből evett, ezért ártatlan, de Isten Kurva Disznai mi vagyunk. Ő és társa pedig "lángok fölöttünk a rühekben, a nyílásokban, belekben, disznószájakban, szemekben".

Ferenc elérte, hogy Hantai Simonnak itthon kiállítása lesz. Sőt, hírét hallva, hogy Amerikában kiadták egy könyvét a halakról, meg akarta vásároltatni az Akadémiai Könyvtárral. Elrémültek ott, mivel a könyv 1500 dollárba került volna. Sebaj! Aczél rájuk parancsolt. A kötet megjött, Ferenc kikérte és ráült. Korunk, helyzetünk cifra nyomorát mi mutathatná ennél jellemzőbben? Aczél nem akar Tisza István lenni a mi Adynk mellett.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Sárpataki Ádám [2008.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1973. február 10. szombat

Metrón, a Szépirodalmiban ígért példányaim felé haladva valaki halkan "rám Bandiz". Takáts Gyula. Kis táskájával éppen most érkezett Kaposvárról. A Nemzetiben száll meg, onnét jön be hozzám munkahelyemre. Felettébb friss, kellemes társ, megvilágítja a kaposi, pécsi rejtelmeket. Győzőről szeretettel szól, tehetségét s hogy tudja, merre kell mennie, elismeri. Mások képességét is, csak az alattomosságot nem szenvedheti. Az őt szép színnek és nem többnek tartó kaposi szomszédjával is ez a fő baja. - Te, Bandi, én hozzád gonosz mostoha voltam... gonosz mostoha - hátrahúzódik az asztaltól, fejét is magosba húzva a nyomaték kedvéért ahhoz képest, amit érte tettem...

Rövid megszakítás után Bullával ülök a Múzeum kávéházban. Ő meg Bertók terhelő adatait sorolja Tüskés ellen. Tanárként se szeretik, mindenkit sérteget. Ő, az utolsó pécsi híve is csáléra áll vele.

A tanár elleni kifogás persze olyan, mint hajdani iskolámé volt Sárosi Bálint stílusa ellen. "No, most nézzük, mi maradt a moslékos dézsákban!" Félművelt emberek nem szívelik az ilyen humort.

Csúnyán megázunk a Vackor-farsangra menet. Mintha lovagló- csizma volna rajtam, csuromvíz a nadrágom. A háziasszony, a levitézlett Fazekasné vadonatúj nadrágkosztümben sürög, Fazék szikkadt, kellemetlen figuraként ül az asztal mögött, Rác András Sárközi Mártát szimbolizáló képe előtt. Hát ez lett az általa jóváhagyott frigyből...

A legszebb, leggondosabban készült maszkák most is a Domokos gyerekeken szemlélhetők. Mara jogos büszkeséggel tekint a pomponos farkú, szarvacskás Petire, a Toldi Miklósként pajzsos, sisakos Matyikára. Ő is büdösül ki van öltözve a rivalitás miatt. Elődjének, Évának ma nincs jó napja. Kormos kicsit szabódva vállalja a Karnevál Herceg szerepét. Csengős sipka helyett most csak kezében rázza a csengőket. Elsőként a Fodor nővérek lépnek föl. Dávid igen szép lány lett, gyönggyel a nyakában - akár az anyja 10-12 éves korában. Jánosra még fölment a sárközi baba szoknyája, de fölöttébb fiúsan illeg-billeg benne. Mindenki azt mondja, rám formáz. Judit élvezettel részletezi is a hasonlóságot. Pistát be tudják húzni még a tömegverekedésbe, de a súlyos gyerkőcök ugyancsak meggyötrik. Lehincölve jön ki közülük. Hamarosan 50 éves, és másodszoros atya. Latorka is lánynak öltözött. Elénk derültséget kelt. Mint egy inka szépség egy trinidadi bordélyban.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Ertsey Réka [2008.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1973. február 17. szombat

Pécs-Bp.

Tüskésék szállóvendégeként ébredve, Annával még szót tudok váltani, mielőtt órára menne. Kéri, öntsek lelket Tiborba. Nagyon "összejött neki". Mondja különben, hogy egyik osztályával színházlátogatáson lévén, elszólták magukat a vendéglátók, mennyit szenvednek "ezzel az Antikrisztussal". A rendező már ideg-összeroppanást, gyomorvérzést kapott.

Pestig élvezem Kende fanyar-fölényes stílusát. 1941-ben született Marseille-ben. Apja után, aki osztrák zsidó lehetett, 5 éves koráig Jean-Pierre Windt néven élt. Gyanítom, hogy az egykori minisztériumi osztályvezető Kende a nevelőapja. 1965-ben végzett, 14 önálló filmje volt eddig. Nem panaszkodik, nem is dicsekszik, véleményeit mindig lakonikusan közli. Van benne valami habókos, valami franciás, noha apjával már csak tolmács útján tud értekezni. Időn ként megveregeti kocsija műszerfalát, mintha paripa volna. Legimponálóbb benne, hogy szinte sugárzik belőle: kitűnősége a szakmájának. Szeme, mint a sasé.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Laki Xénia [2008.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.