1974_12.[2]

Fodor András naplója - 1974. december 6. péntek

Beadom a Gondolat Kiadóba korrigált Stravinskymat. Hamburger, Szíjj Zsuzsa és Siklós Margit viselkedéséből ismét látom: vállalkozásom sikeres volt. Klára bevallja, nagyon élvezte a könyvet.

Délután elviszem a családot munkahelyem Mikulás-ünnepére. Csak a mi részlegünkben is rengeteg az apróság: Jánosunk aranyos, ahogy nyílt mosollyal megy oda Vargha Balázshoz, mint akit a tévén keresztül családtagként ismer.

Este a FÉSZEK-be kell mennem, már csak szolidaritásból is a Domokos vezette Lator, Szász Imre Láng István-estre Meghökkenve látom, hogy nincs közönség, csak a kiadókbeli hű emberek lézengenek a terem bejáratánál. Orbán pipáját szívogatja, Parancs, Kormos, Somló Vera meg Fazekasné Nagy Ica várja a kezdést.

További kínos momentum: Melocco nem vállalta a pódiumra ülést, el se jött, szobra se látható. László verseit Papp János mondja. Matyi a beszélgetést okosan - egy racionális, régebbi nemzedék korteseként - vezeti. A felhangokból folyton kiérzik: ezek az írók nem tartoznak klikkbe, de nincsen is közönségük. Láng a nemrég meghalt Keszi Imre Matyi idézte téziseire jól megfelel, Intermezzo című darabja is szépen szól, de mögöttem egy szörny-szobrásznő hangosakat sóhajt: csak már lenne vége! Talán ha ötven ember volt jelen. Enyhe vigasz, hogy a kudarc most nem az én kontómat terheli. Furcsállom inkább, hogy Matyiék oda se neki hangulatban vannak. Mara meg Matyira mérgelődik: mért vállal el ilyen dolgokat újra meg újra, amikor végre komolyan kéne dolgoznia. ...Mert neki rossz a munkabeosztása. Pór Jutka szerint egyedül én bírom ezt az életformát és a munkát összehangolni.

Nagy nehezen bekerülünk a bárba. A nők mellől Kormos hív a fiúk közé. Szokott, mélyről háborodó hangján mondja el, hogy Illyés azt terjeszti: Nagy László támadó cikke miatt szüntették meg egykor a Válasz-t. Összekeverik Nagy Lacit B. Naggyal, de azt már 25 éve tisztázhatták volna, melyikük kicsoda. Azóta már az egykori Nagyból B. Nagy lett, s a magát tőle F betűvel (felsőiszkázi?) különböztető költő pedig visszavehette eredeti nevét.

Elviszem Nagy Icát táncolni. Örömmel figurázik velem, még ha olyan mutatványokat nem produkálunk is, mint Tímár Béla a szép lábú Máriássy Judittal. A túlsó soron Kertész Ákos és Páskándi látható. Csurka nagyvonalúan whiskyt rendel a jelentkezőknek.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Boros Klára [2007.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1974. december 13. péntek

Az Európában Latorék kivételes közvetlenséggel fogadnak. László testvéri ámulattal konstatálja zenei kéziratom sikerét, hogy Wilheim E. András a nemzetközi szakirodalomhoz méri teljesítményemet... Hirtelenjében én sem értem, hogy jött ki belőlem ez a produkció.

A Kossuth térről a Kertész utcába megyek: Galambos igazgató hívott a FÉSZEK-be Czigánnyal együtt, hogy a megnőtt figyelemnek eleget téve újítsunk műsorunkon. A lényeg az, hogy nagyon meg vannak ijedve a minisztérium iránti bejelentéskötelezettség (előzetes cenzúra!) miatt. Vigyázzak, hogy a Pilinszky-esttel ne legyen valami grimbusz. Arra ők vigyáznak, hogy az estnek semmi propagandája se legyen.

Este Hernádiék nálunk. Gyula látja, egy meghatározott kört vérig sértett azzal, hogy magát nagy írónak merte mondani. Mindazt, amit különben tett, nem írják javára. Bezzeg, ha ő követett volna el olyan vétket, mint Konrád - ki sógoráékat, Ághékat először kézirata odarejtésével, majd tagadásuk után a leleplezéssel hozta több mint kínos helyzetbe -, sohase mosta volna le magáról az áruló gyávaság bélyegét.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek I. Napló 1970-1974.

Digitalizálta: Vezendi Bernadett [2017.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.