1976_02.[3]

Fodor András naplója - 1976. február 1. vasárnap

Otthon vasárnapozhatom. Kormos telefonja is itt talál meg: - Gyermek vagyok, gyermek lettem újra... jelenti. Azazhogy átkerült a gyermeklektorátusra, szabadulva az első kötetes költők egyre terhesebb gondjától. Aszódi nyomban átadta neki az én Itt születtem antológiámat, ő talán megmentheti. [Az antológia nem jelent meg. F. A. 1994.] Hazajövet mozijegyet is vettem a Puskinba. Megnézzük a virtuális De Gaulle - merénylet filmjét A sakál napját. A maga nemében kiváló krimi.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek II. Napló 1975-1979.

Digitalizálta: ELTE Könyvtártudományi Tanszék [2006.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1976. február 2. hétfő

Ma már bőségesen kezelnek. Kétperces EKG-ért egy órát kell várnom a főépületben. Az iszap múmiás állapotjában nosztalgiával gondoltam Fischerre. - Hol van az a tél? Hol van az a szép idő? Hidegtől harmatos Meggy Márkák az ablak közében!...

Az osztály üdvöskéje, Kovács Margit jelenti, hogy Forgács mára ismerkedési estet tervez. Behoz egy csomó verses antológiát, kér, szerkesszek belőle műsort, magaméból is olvassak közérdekűt.

Ezen működöm éppen, amikor Csűrös külön engedéllyel bekopog hozzám. Mutatja (izgatottan olvasom!) a Somogy-nak szánt Berzsenyi-írását. Ez lett a címe: Egy fejezet B. utóéletéből. Olyan szép a vége, szinte megkönnyezem.

Vacsora után mindjárt vonulunk a társalgóba. Bámulom Forgácsot, hogy a régi idealizmusból: kollégium-organizálásból, szalon-inspirálásból még ennyi invenció maradt benne. Énekszóra bírja a Galga menti nénit, kivallatja népviseletéról. Egy másik anyóka a summás időket idézi, amikor suvikszból bajuszt csináltak neki a legények. Nagyon természetesen beszél egy sárvári rendőrné. Miska bácsit én bírom rá, mondjon egy mesét (Hogyan szerzett Bagi báró három birtokot?) A "baszás" szót leleményesen kikerüli. Van, aki világ körüli útjáról beszél, van, aki úrinő létére parasztruhában illegeti magát, táncol. A jobbára plebejus színvonal miatt saját válogatásomban csak a vidéki kedélyt, Sütőt, Burnsöt merem megszólítani. Hegedüs Miska bácsinak, vésztői feleségére való tekintettel, és viszonzásul a meséért, Sinkáról beszélek, az Anyám balladát táncolt is megidézve. Magamtól pedig az Egy lengyel lányra elmondását vállalom.

Péter ragyog a siker fényében. Kezdem hinni Vekerdi véleményét, aki nagy tisztelettel emlegeti Péternek a lelki gyógymódok iránti különleges képességét.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek II. Napló 1975-1979.

Digitalizálta: Sebestyén Réka [2007.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.

Fodor András naplója - 1976. február 17. kedd

T-né Valika átköltözött - látszólag könnyű szívvel a Péterffybe. Nem tudja szegény, hogy a másvilág felé lépett egy erőteljeset.

Továbbra is sulykolják lefelé a vérnyomásomat. Elég megviselt vagyok, amikor délután belátogat hozzám Fischer, majd Demeter Rózsika hozza könyvéhez írt bevezetőjét stilizáltatni. Domokos a Fészek igazgatósági üléséről érkezik. Míg vacsorázom, átolvassa Takáts-forgatókönyvemet. Jónak találja. Én meg az ő Németh László Sorskérdésekjéhez írt lektori jelentését hagyom jóvá. Elszánt, okos demonstráció van benne, félő, hogy a kiadást mégis elnapolják. Illés Endre változatlanul fél, hogy emiatt netán nyugdíjaznák. Érdekeseket hallok Illyés hepciáskodásáról. A Faragó-féle karácsonyi I. Gy.-riportra reagálás okán ki akart lépni az írószövetségből. Juhász, mint a folytonosság őre, tárgyalt Gyulával többször, merthogy olyasmiket követelt: Illés Endre legyen az írószövetség elnöke, Nagy László az "És" főszerkesztője. De még azt se verte ki fejéből, hogy N. L. Valóság-beli cikke miatt szűnt meg a Válasz. [A NÉKOSZ folyóiratában levő cikket a nevét akkor még Nagy Lászlóként jegyző B. Nagy László írta. F. A. 1994.]

Matyi gyanakszik, Ferenc valójában utólag is kenyerestársát mószerolja. - "Feri meghülyült, maga csak látja! - fordult Flórához. - De hát amit már eddig is csinált! - Akkor is, most totálhülye: ötféleképpen hazudik egyszerre. Minap ugyan őt is fölhívta telefonon, ájtatosan hallgatva arról, hogy a tatabányai könyvtárosköltő Győri Lacival ő kérette föl egy ottani Juhász-est bevezetésére. - Inkább a golyó általi halál! - süvíti ki indulatát.

Hernádinak szőrmentén elújságolom, hogy a Forgács-Török pár tegnap megnézte a Vörös rekviemet Péternek nagyon nincs ínyére az egész. Révai módszereit juttatja eszébe a rendelt téma, az extra balosság, mely itt ma teljes bukás lesz. Ez Aczélnak sem kell. Ő végtére nem érti, miért csinálnak ilyet barátai. Gyula viszont a jómódú szakbarbárt látja ilyenkor Péterékben, akik a Nagyvilág-ot olvassák és Marquezt, Svájcba utazgatnak, kurvaságnak tartják a lojalitást, melynek kellő áttétellel maguk is szolgálói és haszonélvezői.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek II. Napló 1975-1979.

Digitalizálta: Barta Dániel [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.