1977_09.[1]

Fodor András naplója - 1977. szeptember 16. péntek

Beviszem kiegészített Bartók-kéziratomat Révész Dorrithoz. Éppen Szőllősy lép ki tőle. -Mondtam, hogy nagyon jó a Stravinskyd? Dorka most azzal lep meg, ahogy Várnai Péter szerkesztői jelentését kommentálja bámuldozva: - Mit szól hozzá, milyen lelkesein írt. Ő ilyet még életében se csinált.

Garaihoz megyek előbeszélgetésre egy könyvbe készülő interjúhoz. [Megjelenési helye: In: Meghitt beszélgetések. Kozmosz Könyvek, 1980. 31-52. p. 1994.] Nyakkendősen, nagypolgáriasan és roppant udvariasan mozog otthonában. Dedikálja új (immár negyedik) válogatott kötetét, a Bizalom című jubileumi kiadványt. Szó kerül az én Csanádival - Benjáminnal való konfliktusomról. Naivan csodálkozik, s mint egyéb ügyekben, nem hagyja, hogy mondandóm végére jussak, mindig a maga parallel sérelmét szövi közbe. (Így kizárt dolog, hogy valamit is megjegyez az én közlendőimből.) Hallom, Sík Csaba idegosztályon van. Ha kiszabadul, Dobozynak megígérte, beszámol majd róla, mi volt kiborulásának előidéző oka.

Az előkészített interjúkérdések eléggé iskolásak, beszélgetni azért lehet róluk. Saci meghív vacsorára, sőt, tegeződésre szólít. Az asztalnál Attila fiuk mellett barátként Hollós Ervin szakállas fia. Fura, egymásra rétegeződő beszélgetés folyik. Minduntalan beleütközöm egy rossz házasság döcögős ügyvitelébe, mely fölött Gábor azért a harmonikus családi egység hangulatát szeretné lebegtetni. Úgy csinál, mint akit nem lehet kihozni a sodrából. Az emlegetett szentendrei ház, a Duna-deltában nyaralás (melynek verses hozadékát meg kellett szemlélnem) kevéssé győz meg erről a biztonságról. Hallok Somlyó veszedelmes viszonyáról egy 22 éves lánnyal, aki miatt Csernus Mariann kidobta őt a lakásból, most nem lehet tudni, hol lakik. De Gábor ezt a skandalumot is diplomatikus természetességgel ismerteti.

Vacsora után átvonulunk a dolgozószobába. Itt hallok Aczél "rossz színészekre méretezett hisztériáiról" és nagy érdemeiről. Meséli, a pártüdülőben miként maradt magára a Balczó-film vetítése után, mert Aczél szerint, aki megnézi, az ellenség. De a filmet mégiscsak játszhatták, és más pártvezérek mellett általában nincsenek szellemi nagyságokat vacsoráztató kulturális pápák. Ezt hozta föl Domokos Matyi is a rózsadombi vacsorák mentségére. Hallok még a szövetségbeli munkatársakról leírni sem érdemes, felületes jellemzést. Tíz órára sikerül hazajönnöm.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek II. Napló 1975-1979.

Digitalizálta: Buruncz Rebeka Réka [2016.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.