1978_08.[1]

Fodor András naplója - 1978. augusztus 29. kedd

Az igazi Bolondságok napja! Nyolckor arra ébredek, hogy géppisztollyal lőnek rám az ablakon át... Ahogy munkahelyemre érek, Bereczky ajtaja mögött látom, hogy idősebb kolléganőnk táncot jár, monologizál, badarságokat beszél. Ifjabb kolléganőnk, Hölgyesi Györgyi ez ellen úgy védekezik, hogy fals hangján ő is állandóan dúdolgat. Harmadik kolléganőmnek egy recenzor szerelmi csalódását részletezi: éppen kiszeretett Csurkából. Jön látogatóim egyik rémalakja: Pejtsik Árpád. Háromszor nyújtja kezét búcsúzásra, marad mégis, hogy végigmondhassa a maga fordított protokollját. Legazemberezi Illyést, Szabolcsit, Fekete Sándort, Benjámint. A jók most: Fodor Ilona, mert szélsőségesen gyűlöli Illyést (amiért róla írt könyvétől nincs elragadtatva) - és Kállai Gyula, akihez a Teleki téren vásárolt könyveket visz. - Tudod-e mivel fogadta a pápa Kádárt? ... - Örülök, mert mint halljuk, anyja mindennapi áldozó volt...

Itthonról a Patyolatba menet fogom el Binder Irént. Részletezi, milyen vandál kép tárult elé, amikor belépett a kifosztott lakásba.

Francia barátnője 5000 forintját viszont nem vitték el a cselédszobából.

Kiderül, hogy négy munkatársammal együtt nézem a Weekend! című filmet. Godard műveit, eddig gyűlt utálkozásaim után tulajdonképpen nem volna szabad tovább próbálgatnom. Fagyos cinizmusát alig tudom elviselni. Mégis, a vidékre tartó autóskaraván, a baleset miatt torlódó oszlop fényképezése jó. És persze, az erkölcsi tanulság is megkerülhetetlen: a főszereplő ifjú pár a papa-mama halálára spekulál, így aztán törvényszerű, hogy a vandalizmus stációin át eljutnak a gyilkosságig, utána pedig ők kerülnek erdei huligánok fogságába. A férfit lepuffantják. Fölaprítják, kondérban megfőzik, megkínálják a fogoly asszonyt férje karmonádlijából. Ő, látva, honnét való az étek, kér belőle még egy nagyobb darabot.

Digitalizálás forrása: A hetvenes évek II. Napló 1975-1979.

Digitalizálta: Nagy Gábor [2015. ősz.]
inaplo.hu - Fodor András hálózati életműkiadás - Szerzői jogtulajdonosok: Fodor András örökösei.