KÖNYVEK HOLOKAUSZTJA - virtuális kiállítás p. 140/ 14.

Az 1938. XV. törvény "a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról" (az első zsidótörvény) húsz százalékban korlátozta az értelmiségi munkakörökben alkalmazható zsidók számát. A törvény egyik fő célja a nyilvánosság, főképp a sajtó, a színházak és mozik világának "megtisztítása" volt a "zsidó szellemiségtől". Ennek érdekében e területeken szakmai kamarák felállítását rendelte el. Akit ide nem vettek fel, az többé nem gyakorolhatta a hivatását. A húsz százalékos arány itt is irányadó volt. A felvételüket kérők között faji-vallási és politikai alapon folyt a válogatás. A jelentkezők több mint felét utasították el. "Reméljük, hogy ez a sajtókamara […] örökre lehetetlenné teszi a magyar újságíró-társadalomba befurakodott lelkiismeretlen tintafezőrök működését."- írta a Magyarság.

*
Őrségváltás 2. / Az 1938. évi XV. törvénycikk